bestrating

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
bestrating [2016/04/23 14:47]
127.0.0.1 Externe bewerking
bestrating [2018/01/06 02:51] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Bestrating ==== ==== Bestrating ====
-De aanleg, het onderhoud en de reparatie van verharde wegen met asfalt, klinkers en dergelijke. Zie: [[Overheidszorg#​3.6. Openbare werken|Overheidszorg 3.6]]. In de Zaanstreek zijn naar schatting circa 5,5 miljoen ​vierkante meter straten, wegen, trottoirs en pleinen verhard, de provinciale en rijkswegen niet meegerekend. Alleen in Zaanstad beslaat de gemeentelijke open verharding ​(klinkerbestratingongeveer 3,2 miljoen ​vierkante meter, de gesloten verharding ​(asfaltruim 750.000 ​vierkante meter en de oppervlakte aan trottoirs en pleinen ​(van scholen en dergelijkeomstreeks 700.000 ​vierkante meter.+De aanleg, het onderhoud en de reparatie van verharde wegen met asfalt, klinkers en dergelijke. Zie: [[Overheidszorg#​3.6. Openbare werken|Overheidszorg 3.6]]. In de Zaanstreek zijn naar schatting circa 5,5 miljoen ​m² straten, wegen, trottoirs en pleinen verhard, de provinciale en rijkswegen niet meegerekend. Alleen in Zaanstad beslaat de gemeentelijke open verharding ​in de vorm van klinkerbestrating ongeveer 3,2 miljoen ​, de gesloten verharding ​in de vorm van asfalt ruim 750.000 ​m² en de oppervlakte aan trottoirs en pleinen van scholen en dergelijke omstreeks 700.000 ​.
  
-Aanleg en onderhoud behoren tot de gemeentelijke taken, in Zaanstad berust ​een en ander bij de dienst Onderhoud, Bestratingen en Rioleringen, ​thans centraal gehuisvest in de voormalige gebouwen van de Hille-fabrieken aan de Oostzijde te Zaandam. De dienst Bestratingen ​heeft ongeveer 120 personeelsleden en een begroting van meer dan f 10 miljoen. Een aanzienlijk deel van het bestratingswerk wordt onder verantwoordelijkheid van de dienst uitbesteed aan een aantal gespecialiseerde aannemersbedrijven. Jaarlijks wordt door of onder verantwoordelijkheid van de dienst 300.000 tot 350.000 ​vierkante meter bestratingswerk uitgevoerd, al dan niet bestaande uit reparatie of herstrating. Het laatste gebeurt op basis van het regelmatig schouwen van het gehele gemeentelijke wegen- en stratennet.+Aanleg en onderhoud behoren tot de gemeentelijke taken, in Zaanstad berust ​één en ander bij de dienst Onderhoud, Bestratingen en Rioleringen, ​ooit centraal gehuisvest in de voormalige gebouwen van de Hille-fabrieken aan de Oostzijde te Zaandam. De dienst Bestratingen ​had omstreeks 1990 ongeveer 120 personeelsleden en een begroting van meer dan f 10 miljoen. Een aanzienlijk deel van het bestratingswerk wordt onder verantwoordelijkheid van de dienst uitbesteed aan een aantal gespecialiseerde aannemersbedrijven. Jaarlijks wordt door of onder verantwoordelijkheid van de dienst 300.000 tot 350.000 ​m² bestratingswerk uitgevoerd, al dan niet bestaande uit reparatie of herstrating. Het laatste gebeurt op basis van het regelmatig schouwen van het gehele gemeentelijke wegen- en stratennet.
  
-In de winter is de dienst mede verantwoordelijk voor gladheidsbestrijdingsneeuwruimen en dergelijke. Voorts behoort rioolreparatie tot de taken. In verband met deze werkzaamheden beschikt de dienst over een omvangrijk wagenpark van kleine en grote vrachtauto'​s,​ al dan niet met kraan, shovels en dergelijke. Historisch gezien is de klinkerbestrating eerst goed in de 19e eeuw aangevat, daarvóór waren vele wegen nog onverhard of bestond de verharding uit grind, [[zaagselpad|zaagsel]],​ of puin. Het onderhoud van de straten moest door de huiseigenaars worden bekostigd. De Zaandamse [[westzijde|Westzijde]] is pas in 1806 door het dorpsbestuur van een bestrating voorzien. Buiten de bebouwde kom bleven de wegen heel lang onverhard. Het 'Westzaner ​pad' ​bijvoorbeeld ​([[guispad|het Guispad]], de verbinding tussen Westzaan en Zaandijkbestond zelfs tot in de jaren '30 uit een smalle middenstrook van klinkers ​(een zogenoemd paardenpadmet daarnaast uitgeholde grindsporen. Het was een eenbaansweg. Asfalt op gemeentelijke wegen wordt pas sinds de Tweede Wereldoorlog toegepast. De weke veenbodem van de Zaanstreek veroorzaakt meer en duurder onderhoud van de bestrating dan elders.+In de winter is de dienst mede verantwoordelijk voor gladheidsbestrijding ​zoals sneeuwruimen en pekelen. Voorts behoort rioolreparatie tot de taken. In verband met deze werkzaamheden beschikt de dienst over een omvangrijk wagenpark van kleine en grote shovels en vrachtauto'​s,​ al dan niet met kraan. Historisch gezien is de klinkerbestrating eerst goed in de 19e eeuw aangevat, daarvóór waren vele wegen nog onverhard of bestond de verharding uit grind, [[zaagselpad|zaagsel]],​ of puin. Het onderhoud van de straten moest door de huiseigenaars worden bekostigd. ​ 
 + 
 +De Zaandamse [[westzijde|Westzijde]] is pas in 1806 door het dorpsbestuur van een bestrating voorzien. Buiten de bebouwde kom bleven de wegen heel lang onverhard. Het Westzaner ​Pad bijvoorbeeld[[guispad|het Guispad]], de verbinding tussen Westzaan en Zaandijkbestond zelfs tot in de jaren '30 uit een smalle middenstrook van klinkerseen zogenoemd paardenpadmet daarnaast uitgeholde grindsporen. Het was een eenbaansweg. Asfalt op gemeentelijke wegen werd pas sinds de Tweede Wereldoorlog toegepast. De weke veenbodem van de Zaanstreek veroorzaakt meer en duurder onderhoud van de bestrating dan elders.
  
  
  • bestrating.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/01/06 02:51
  • door zaanlander