Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
buijs [2019/05/06 09:53]
jan
buijs [2019/05/06 09:58] (huidige)
jan
Regel 15: Regel 15:
 Kent gij die streek? Dat is mijn Zaanstreek, vrind!'// ​ Kent gij die streek? Dat is mijn Zaanstreek, vrind!'// ​
  
-De studie De molens aan de Zaanstreek is door Willem Buijs geschreven nadat hij begin oktober 1892 door een ongeluk op de zaagmolen zijn rechterhand moest missen. Tevoren had hij al een [[https://​archief.zaanstad.nl/​kranten/​zoek-in-kranten?​mivast=137&​miadt=137&​mizig=91&​miview=ldt&​milang=nl&​micols=1&​misort=dt%7Casc&​mires=0&​mif2=De%20Zaanlander&​mizk_alle=1896-09-26%3B%20p.%201|molenlijst als feuilleton]] in [[zaanlander|De Zaanlander]] gepubliceerd (1896-1897). Hij was een deskundige op dit gebied daar hij van zijn vroegste jeugd af op de Zaandammer houtzaagmolens heeft gearbeid en steeds allerlei aantekeningen maakte uit overleveringen,​ boeken, geschriften en archieven.  +De studie ​//De molens aan de Zaanstreek// is door Willem Buijs geschreven nadat hij begin oktober 1892 door een ongeluk op de zaagmolen zijn rechterhand moest missen. Tevoren had hij al een molenlijst als feuilleton in [[zaanlander|De Zaanlander]] gepubliceerd (1896-1897). ​
- +
-Nadat deze industriële werktuigen, die na de eeuwwisseling vereenzelvigd waren met de Zaanstreek, op onrustbarende wijze verdwenen, was het gewenst de namen, soorten en standplaatsen in een boek vast te leggen. Behalve de naamlijst werden ook allerlei bijzonderheden op het onderwerp betrekking hebbende op onderhoudende wijze medegedeeld,​ terwijl een algemene inleiding vooraf ging. De uitgave werd verzorgd worden door de firma P. Out te Koog-Zaandijk,​ terwijl Gerrit Jan Honig het boek van een voorwoord voorzag. Vroegere Zaanse uitgaven van deze firma hebben groot succes gehad. Zij zijn totaal uitverkocht en vele personen, die niet dadelijk hadden ingetekend en een afwachtende houding hadden aangenomen, konden geen exemplaar meer bekomen+
  
 +De uitgave werd verzorgd worden door de [[out_p_boekhandel|firma P. Out]] te Koog-Zaandijk,​ terwijl [[honig_gerrit_jan|Gerrit Jan Honig]] het boek van een voorwoord voorzag. ​
 {{tag>​schrijver molen}} {{tag>​schrijver molen}}
  • buijs.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/06 09:58
  • door jan