donker

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
donker [2015/10/16 21:07]
127.0.0.1 Externe bewerking
donker [2020/09/07 12:02] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
-==== Donker, Dirk (Wormer 1794-ná 1860) ==== +==== Donker, Dirk==== 
-Notaris en burgemeester van Zaandijk in het midden van de 19e eeuw. Dirk Donker begon zijn loopbaan als deurwaarder te Westzaan; na de benodigde papierente hebben gehaald werd hij notaris in die gemeente. Later verhuisde hij naar Zaandijk, waar hij zich eveneens als notaris vestigde en waar hij later tot burgemeester werd benoemd. In 1849 moest hij dit ambt op grond van de nieuwe Gemeentewet (volgens welke het ambt van burgemeester niet gecombineerd mocht worden met een notariaat) prijsgeven. In 1866 werd hij als notaris door zijn zoon Meindert [[Donker]] opgevolgd. Zijn wordt hij niet meer in de bevolkingsstatistieken van Zaandijk vermeld.   Houthandel Donker werd in augustus 1854 opgericht door P. Donker. Eerder had hij samengewerkt met J. Dekker jr. (de latere oprichter van nv [[Dekker]]'s Houthandel te Zaandam) te Westzaan. Donker kocht in 1856 de papiermolen Het [[Herderskind]] in het Guisveld en bouwde deze om tot houtzaagmolen. In 1865 ging hij een compagnonschap aan met J .J . Avis en werd de firmanaarn Donker & Avis. Dit duurde tot 1875. Dat jaar trad Avis uit en werd de naam van het bedrijf weer Houthandel P. Donker. Door de aanleg van de spoorlijn ZaandamUitgeest kwam de houtwerf geïsoleerd te liggen. In 1877 werd daarom een terreintje gekocht aan het Hazepad te Zaandijk, ten oosten van de spoorlijn, waarop de houtloods 'Zweden` verrees. Dit was de aanzet voor de latere situering van deze houthandel te Zaandijk. In 1887, 1895 en 1900 werden nieuwe loodsen gebouwd. Zoon Dirk kwam in 1880 in de zaak en werd op 1 januari 1896 in de directie opgenomen. De naam van het bedrijf werd P. Donker & Zn. In 1914 overleed D. Donker en werd het bedrijf door twee medewerkers (P. Bakker en P. Schuddeboom) voortgezet. De naam veranderde in nv Houthandel v/h P. Donker & Zn. In 1928 (na het verbranden van Het Herderskind) werden het onroerend goed en de zagerij Voorwaarts gekocht van houthandel Corn. Vis & Zn. De klanten van dit bedrijf werden overgenomen door Houthandel P. Schipper; het personeel door een Alkmaars bedrijf. Tot 1930 floreerde het bedrijf, daarna waren er enkele verliesjaren. In de oorlog wist het bedrijf te overleven, zelfs werden redelijke winsten geboekt. In 1965 werd een filiaal te Oosterhout gesticht. Vijf jaar later volgde de fusie met Houthandel P. Schipper Gzn. tot Donker en Schipper, in deze fusie was tevens de grossier-zagerij Onega te Zaandam opgenomen; het bedrijf werd verplaatst naar de Achtersluispolder te Zaandam.  Vijf jaar na de fusie (januari 1970) werd Donker & Schipper een werkmaatschappij van DPW Holding nv, die werd gevormd na een fusie met Te Paske te Aalten en Wigboldus te Groningen. De drie werkmaatschappijen zetten hun activiteiten onder hun eigen naam voort. Donker & Schipper (ontstaan als nv) werd omgezet in een bv. De produkten waarin werd gehandeld waren: naaldhout (vuren en grenen), hardhout (Meranti en Merbau) en plaatmateriaal (triplex, board, spaanplaten, plastics, brandwerende materialen, isolatie, gipsprodukten en deuren). Voor 80 % werd zelf geïmporteerd. In 1978 werd de afdeling voor de fabricage van houten spanten ten behoeve van woningen en schuren, dakpanelen en houtskeletbouw zelfstandig en ging verder als de werkmaatschappij D & S Houtconstructie bv.  De eerste grote tegenslag voor DPW kwam toen na een winst van f 1,1 mln. in 1979,  1980 een verlies van f 3,9 mln. opleverde. Begin 1981 stootte DPW Holding de Bouwmaterialen en Houthandel Wigboldus te Roden af. Het bedrijf werd overgenomen door nv Houthandel v/h W. Kunst te Groningen en ging in 1982 failliet.  Door het inzakken van de economie werd in 1982 en 1983 bij Donker 8: Schipper sterk gereorganiseerd. Omzet en personeelsbestand liepen terug (in 1980: 63 medewerkers; in 1984: 38 medewerkers), het filiaal te Oosterhout werd verkocht. In 1984 ging DPW Holding met een kleine winst over naar Beleggings- en Beheerrnaatschappij “De Kroft' te Rotterdam. De Zaanse groep werd gecontinueerd. De Kroft maakt deel uit van Midland Beheer bv te Rotterdam, waarvan de directie voordien al betrokken was bij de Wed. [[Stadlander]] & Middelhoven, dat in 1981 was gefuseerd tot Simonsz & Middelhoven (S & M, zie: [[Simonsz]] en Zoon). In 1985 besloten de directies van Donker & Schipper en S & M tot samengaan, waarna Donker & Middelhoven bv ontstond. +(Wormer 1794-ná 1860)  
 + 
 +Notaris en burgemeester van Zaandijk in het midden van de 19e eeuw. Dirk Donker begon zijn loopbaan als deurwaarder te Westzaan; na de benodigde papieren te hebben gehaald werd hij notaris in die gemeente. Later verhuisde hij naar Zaandijk, waar hij zich eveneens als notaris vestigde en waar hij later tot burgemeester werd benoemd. In 1849 moest hij dit ambt op grond van de nieuwe Gemeentewet (volgens welke het ambt van burgemeester niet gecombineerd mocht worden met een notariaat) prijsgeven.  
 + 
 +In 1866 werd hij als notaris door zijn zoon [[donker1|Meindert Donker]]  opgevolgd. Zijn sterfjaar en -plaats zijn onbekend; na 1860 wordt hij niet meer in de bevolkingsstatistieken van Zaandijk vermeld.    
 + 
 + 
 +{{tag>burgemeester zaandijk}} 
 + 
 + 
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/donker.1445022458.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:45
  • (Externe bewerking)