(Wormer 1794-nĂ¡ 1860)

Notaris en burgemeester van Zaandijk in het midden van de 19e eeuw. Dirk Donker begon zijn loopbaan als deurwaarder te Westzaan; na de benodigde papieren te hebben gehaald werd hij notaris in die gemeente. Later verhuisde hij naar Zaandijk, waar hij zich eveneens als notaris vestigde en waar hij later tot burgemeester werd benoemd. In 1849 moest hij dit ambt op grond van de nieuwe Gemeentewet (volgens welke het ambt van burgemeester niet gecombineerd mocht worden met een notariaat) prijsgeven.

In 1866 werd hij als notaris door zijn zoon Meindert Donker opgevolgd. Zijn sterfjaar en -plaats zijn onbekend; na 1860 wordt hij niet meer in de bevolkingsstatistieken van Zaandijk vermeld.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/donker.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)