Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie Beide kanten volgende revisie
elias [2019/05/06 20:06]
jan ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
elias [2019/07/05 09:15]
jan oude revisie hersteld (2017/02/25 18:17)
Regel 1: Regel 1:
 ==== Elias, Jhr. mr. dr. Carl Adolph ==== ==== Elias, Jhr. mr. dr. Carl Adolph ====
  
-Amsterdam, 27 december ​1869 - Apeldoorn, ​21 januari ​1955+Amsterdam, 27-12-1869 - Apeldoorn, 1955
    
-[{{ :​burgmeester_elias.png?​nolink&​200|Jhr. mr. dr. Carl Adolph Elias omstreek 1910. Foto Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad}}]Jhr. mr. dr. Carl Adolph Elias, burgemeester ​te Zaandam van 1902 tot 1914. Daarvoor was hij werkzaam op het Amsterdamse stadhuis en werd burgemeester in Monster en vanaf 1897 te Harderwijk in welk kanton waar hij tevens de functie van tot kantonrechter-plaatsvervanger bekleedde. Voorts was hij examinator bij examens van gemeenteambtenaren voor de onderwerpen staatsrecht,​ wetten, besluiten ​en burgerlijke stand en lid van  lid van het college ​van regenten over het huis van bewaring te Harderwijk. Bij de NV Koelit, voorheen Brommer en Compagnie, te Amsterdam, vervulde hij in 1898 de rol van commissaris. De vennootschap dreef een handel in huiden, vellen ​en leder, zomede het fabriceren van leder en aanverwante artikelen. Ook bij de Centrale Bank voor Landbouw en Nijverheid te Amsterdam vervulde hij een commissariaat. In 1901 was Elias kandidaat-gestelde voor Provinciale Staten.+Burgemeester ​te Zaandam van 1902 tot 1914. Daarvoor was hij burgemeester in Monster en Harderwijk. De [[liberalisme|liberaal]] Elias moest zijn ambt in een roerige periode uitoefenen ​en had het niet gemakkelijk met de snel toenemende invloed ​van socialisten ​in de gemeenteraad ​en met tegenspelers als [[mendels|Mendels]] ​en vooral [[duijs|Duijs]] ​.
  
-In 1902 volgde de aanstelling als burgemeester van Zaandam. De [[liberalisme|liberaal]] ​Elias moest zijn ambt in een roerige periode uitoefenen en had het niet gemakkelijk met de snel toenemende invloed van socialisten ​in de gemeenteraad ​en met tegenspelers als [[mendels|Maup Mendels]] en vooral [[duijs|Jan Duijs]].+Elias was niet welgesteld en moest een gezin van zes 6 kinderen ​ onderhouden; ​het karige burgemeestersloon van f 3000 was daarvoor ​niet toereikend, daarom was hij tevens als advocaat werkzaam, óók in Zaandam. In de raad en het socialistische blad [[voorpost|De Voorpost]] agiteerde Duijs hier fel tegen. Ofschoon Duijs eenmaal door Elias wegens laster voor de rechter werd gedaagd ​en tot een boete van f 25 werd veroordeeld,​ werd het prestige van Elias behoorlijk aangetast
  
-Elias was niet welgesteld en had een gezin ter grootte van zes kinderen te onderhouden;​ het karige burgemeestersloon van f 3000 was daarvoor niet toereikenddaarom ​was hij tevens als advocaat werkzaam, óók in Zaandam. In de raad en het socialistische blad [[voorpost|De Voorpost]] agiteerde Duijs hier fel tegenOfschoon Duijs eenmaal door Elias wegens laster voor de rechter werd gedaagd ​en in 1913 tot een [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010167360:​mpeg21:​a0037|boete van f 25]] werd veroordeeldwerd het prestige van Elias behoorlijk aangetast+In 1911de [[socialisme|SDAP]] ​was in de Zaandammer ​raad inmiddels van twee naar vijf zetels gegroeid, trok Elias met zijn zoon als secretaris naar Rusland om Czaar Nicolaas II te danken voor het [[czaar|standbeeld]] dat hij Zaandam had geschonkenNa hun terugkomst wist een dagblad buiten de Zaanstreek te melden dat Elias bij de aanvraag van de reispapieren had gelogen over de leeftijd van zijn zoon. Het leidde tot openbare ​en besloten zittingen ​in de gemeenteraad,​ uitgebreide krantenartikelen,​ schriftelijke vragen in de Tweede Kamer en tenslotte ​tot een rechtszaakElias werd veroordeeld ​tot een gevangenisstraf van een maand; in hoger beroep ​werd dit vonnis teruggebracht tot één dag, waarna in april 1913 de Hoge Raad het vonnis ongedaan maakte
  
-Tot de officiële genodigden bij de feesten ter herdenking ​van het 200-jarig bestaan van de stad St. Petersburg op 29 mei 1903 behoren Jhr. Mr. C. A. Elias en wethouder Pieter LatensteinBeide heren bedankten voor de uitnodiging. Wél waren zij aanwezig bij de [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010386110:​mpeg21:​a0090|feestelijke opening]] van de Wilhelminasluis op 26 oktober 1903.+Het prestige van Elias, door Duijs toch al zo ondermijnd, werd door deze affaire evenwel nog verder aangetast. Twee maanden later kreeg de SDAP de meerderheid in de raad van Zaandam; ​Elias vroeg per l januari 1914 ontslag als burgemeester aanNa hem werd [[klaas_ter_laan|Kornelis ter Laan]] benoemd tot burgemeester ​van Zaandam, als eerste socialistische burgemeester van Nederland.
  
-Jhr. mr. dr. Carl Adolph Elias was op 28 april 1908 gastheer tijdens [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMKB08:​000096721:​mpeg21:​a0004|een bezoek van de koninklijke familie]] aan Zaandam. 
  
-Het jaar 1911 begon vrolijk met de oprichting van een ere-comité vol hoogwaardigheidsbekleders om de feestelijkheden rond het [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010337845:​mpeg21:​a0070|honderdjarig bestaan]] van Zaandam in 1912 te organiseren. Ere-voorzitter Elias rekende op de steun van de werkzame, energieke Zaanse burgerij. ​ 
- 
-Later dat jaar, op 24 mei 1911 trok Elias met zijn zoon jhr. Jan Maurits Elias als particulier secretaris en wethouder Pieter Latenstein naar Rusland [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​110621397:​mpeg21:​a0150|om Czaar Nicolaas II te danken]] voor het [[czaar_peter_beeld|standbeeld]] dat hij Zaandam had geschonken en waarvan de [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010323412:​mpeg21:​a0094|onthulling]] nog plaats moest vinden op 1 juni 1911.  ​ 
- 
-==Vals paspoort== 
-Enkele dagen na de onthulling van het standbeeld wist Dagblad Het Volk op aangeven van het socialistische blad [[voorpost|De Voorpost]] op 6 juni 1911 met als aanhef **Burgemeester-schriftvervalscher**[[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMKB08:​000100229:​mpeg21:​a0004|te melden]] dat Elias over een vals opgemaakt buitenlands paspoort beschikte voor zijn zoon. Het leidde tot openbare en besloten zittingen in de gemeenteraad,​ uitgebreide krantenartikelen,​ schriftelijke vragen in de Tweede Kamer en tenslotte tot een [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010655375:​mpeg21:​a0135|rechtszaak]] op 9 september 1912 die werd [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010109227:​mpeg21:​a0137|voortgezet]] op 16 september 1912.  
- 
-Elias werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand; in hoger beroep werd dit vonnis op 13 november 1912 teruggebracht tot vijf dagen en eind november 1912 tot in [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMRANM02:​000019043:​mpeg21:​a0010|één dag]], waarna op 21 april 1913 de [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010651052:​mpeg21:​a0028|definitieve uitspraak]] volgde waarin het arrest werd vernietigd en de requirant ontslagen van alle rechtsvervolging. ​ 
- 
-Het prestige van Elias, door Duijs toch al zo ondermijnd, werd door deze affaire evenwel nog verder aangetast. Twee maanden later kreeg de SDAP de meerderheid in de raad van Zaandam; Elias vroeg per 1 januari 1914 ontslag als burgemeester aan. Hij verklaarde, dat er [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010636123:​mpeg21:​a0053|geen bijzondere redenen]] zijn, die hem tot de ontslagaanvrage noopten. Hoewel de huidige richting van de raad niet de zijne is, was gebrek aan samenwerking niet de reden van zijn heengaan. Jhr. Elias' lust om zich geheel aan de rechtspraak te wijden en vooral aan de administratieve rechtsregeling heeft de doorslag gegeven. 
- 
-Na hem werd [[klaas_ter_laan|Kornelis ter Laan]] benoemd tot burgemeester van Zaandam, als eerste socialistische burgemeester van Nederland. 
- 
-De Bond van Verenigingen van Fabrikanten van en Handelaren in Materialen voor het Bouwbedrijf werd in 1915 bestuurd door onder andere jhr. mr. C. A. Elias, als voorzitter. In 1916 werd Elias directeur van het Bureau voor Administratief Recht te Amsterdam. Voor de Nederlandse Schoolfilmcommissie zette Elias zich als lid in 1918 in, om een jaar later weer terug te keren bij de examencommissie gemeenteadministratie. ​ 
- 
-Enige jaren later vestigde mr. Elias zich te Apeldoorn, waar hij de advocatenpraktijk weer opnam. Hij werd tevens tot [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010989923:​mpeg21:​a0097|nestor van de advocaten]] bij de Zutphensche rechtbank benoemd. ​ 
- 
-Aan het blad Zonneschijn,​ weekblad voor het verzekeringswezen leverde Jhr. Mr. C. A. Elias de bijdrage '​Staatsbemoeiing'​ in 1899.  
- 
-Onder toepassing van de Wet Zuivering Nederlandse Ridderorden werd het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau van jhr. mr. C. A. Elias hem [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010612655:​mpeg21:​a0018|ontnomen]] in 1950. 
-  
 {{tag>​burgemeester zaandam}} {{tag>​burgemeester zaandam}}
  • elias.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/11/22 13:31
  • door jan