Amsterdam, 27-12-1869 - Apeldoorn, 1955

Jhr. mr. dr. Carl Adolph Elias omstreek 1910. Foto Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad

Burgemeester te Zaandam van 1902 tot 1914. Daarvoor was hij burgemeester in Monster en Harderwijk. De liberaal Elias moest zijn ambt in een roerige periode uitoefenen en had het niet gemakkelijk met de snel toenemende invloed van socialisten in de gemeenteraad en met tegenspelers als Mendels en vooral Duijs .

Elias was niet welgesteld en moest een gezin van zes kinderen onderhouden; het karige burgemeestersloon van f 3000 was daarvoor niet toereikend, daarom was hij tevens als advocaat werkzaam, óók in Zaandam. In de raad en het socialistische blad De Voorpost agiteerde Duijs hier fel tegen. Ofschoon Duijs eenmaal door Elias wegens laster voor de rechter werd gedaagd en tot een boete van f 25 werd veroordeeld, werd het prestige van Elias behoorlijk aangetast.

In 1911, de SDAP was in de Zaandammer raad inmiddels van twee naar vijf zetels gegroeid, trok Elias met zijn zoon als secretaris naar Rusland om Czaar Nicolaas II te danken voor het standbeeld dat hij Zaandam had geschonken. Na hun terugkomst wist een dagblad buiten de Zaanstreek te melden dat Elias bij de aanvraag van de reispapieren had gelogen over de leeftijd van zijn zoon. Het leidde tot openbare en besloten zittingen in de gemeenteraad, uitgebreide krantenartikelen, schriftelijke vragen in de Tweede Kamer en tenslotte tot een rechtszaak. Elias werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand; in hoger beroep werd dit vonnis teruggebracht tot één dag, waarna in april 1913 de Hoge Raad het vonnis ongedaan maakte.

Het prestige van Elias, door Duijs toch al zo ondermijnd, werd door deze affaire evenwel nog verder aangetast. Twee maanden later kreeg de SDAP de meerderheid in de raad van Zaandam; Elias vroeg per l januari 1914 ontslag als burgemeester aan. Na hem werd Kornelis ter Laan benoemd tot burgemeester van Zaandam, als eerste socialistische burgemeester van Nederland.

  • elias.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/11/22 13:31
  • door jan