ganssloot

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Gemeentegrenzenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentegrenzen

  De grenzen tussen de Zaanse gemeenten zijn in de loop ter tijden meermalen gewijzigd. Desondanks kan gesproken worden van een aantal '“historische grenzen'. Van oudsher vormde bijvoorbeeld de Mallegatsloot de grens tussen Zaandam en Koog aan de Zaan, de Gouw die tussen Westzaan en Westzaandam en (ten dele) Koog aan de Zaan, de Watering die tussen Westzaan en (ten dele) Koog aan de Zaan, Zaandijk en Wormerveer, de Bagijnsloot die tussen Koog aan de Zaan en Zaandijk, de Watermolen…
 • Havenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaven

  Waterstaatkundig werk met economische functie, natuurlijk ontstaan en aangepast, of gegraven. In een haven kunnen schepen afmeren om geladen of gelost te worden. Voor de Zaanstreek had vanaf de 17e eeuw het gebied rond de Voorzaan de belangrijkste havenfunctie. Voor de economische ontwikkeling van de Zaanstreek was de natuurlijke haven in dit gebied van grote betekenis, terwijl het dichtslibben ervan de economie negatief beïnvloedde.
 • Hughtsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHughtsluis

  Voormalige sluis in de polder Wormer, Jisp en Nek, tussen de Noorder-, Kromme- en Zuider Ganssloot en de Wijde Wormer. De 17e-eeuwse sluis lag iets ten oosten van de Zuidoostersluis op het einde van de Hughtsloot of Huiksloot, de benaming van een sloot die dood loopt. Het sloopjaar is onbekend.
 • Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormer

  Voormalige zelfstandige gemeente, die steeds is beschouwd als behorende tot de Zaanstreek maar - althans bestuurlijk sinds de jaren '80 voornamelijk op Waterland georiënteerd raakte. Het dorp verweerde zich eerder, in het begin van de jaren '70, met succes tegen de
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ganssloot.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
 • (Externe bewerking)