heemraadschap

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
heemraadschap [2016/06/21 16:55]
jan
heemraadschap [2019/05/07 01:55] (huidige)
157.55.39.116 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 2: Regel 2:
 Vanouds de gangbare benaming voor een [[waterschappen|waterschap]],​ een instelling die zich bezighoudt met waterkering en waterbeheer ( af- en toevoer, zuivering, dijkonderhoud,​ etc). Het bestuur van de waterschappen bestaat uit een dijkgraaf en heemraden. De oude aanduiding heemraad gold oorspronkelijk als benaming van de vertrouwensmannen die in de dorpen belast waren met allerlei taken die betrekking hadden op  de `heem`, dat wil bijvoorbeeld zeggen de grond, de waterkeringen,​ de afwatering en de wegen. Daarbij traden zij ook als rechters op in de zaken die deze heem betroffen. ​ Vanouds de gangbare benaming voor een [[waterschappen|waterschap]],​ een instelling die zich bezighoudt met waterkering en waterbeheer ( af- en toevoer, zuivering, dijkonderhoud,​ etc). Het bestuur van de waterschappen bestaat uit een dijkgraaf en heemraden. De oude aanduiding heemraad gold oorspronkelijk als benaming van de vertrouwensmannen die in de dorpen belast waren met allerlei taken die betrekking hadden op  de `heem`, dat wil bijvoorbeeld zeggen de grond, de waterkeringen,​ de afwatering en de wegen. Daarbij traden zij ook als rechters op in de zaken die deze heem betroffen. ​
  
-Toen in de [[franse|Franse tijd]] de gemeenten een veel duidelijker bestuurlijke rol gingen spelen, werd aan de heemraden de zorg voor de waterhuishouding (die immers niet aan de gemeentegrenzen was te koppelen) toevertrouwd. Pas in 1841 is aan de al genoemde rechtsprekende functie een einde gemaakt, sindsdien zijn de heemraden nog uitsluitend belast met het bestuur en het administratieve beheer van het desbetreffende waterschap. De heemraden worden gekozen door de ingelanden, dat zijn de in de lasten delende inwoners van het waterschap. Wat betreft het waterstaatkundig bestuur behoort de Zaanstreek tot het Hoogheemraadschap [[noorderkwartier|Noordhollands Noorderkwartier]],​ zetelend in Schagen, waarin dus ook door de Zaanse ingelanden gekozen vertegenwoordigers zitting hebben. ​+Toen in de [[franse_tijd|Franse tijd]] de gemeenten een veel duidelijker bestuurlijke rol gingen spelen, werd aan de heemraden de zorg voor de waterhuishouding (die immers niet aan de gemeentegrenzen was te koppelen) toevertrouwd. Pas in 1841 is aan de al genoemde rechtsprekende functie een einde gemaakt, sindsdien zijn de heemraden nog uitsluitend belast met het bestuur en het administratieve beheer van het desbetreffende waterschap. De heemraden worden gekozen door de ingelanden, dat zijn de in de lasten delende inwoners van het waterschap. Wat betreft het waterstaatkundig bestuur behoort de Zaanstreek tot het Hoogheemraadschap [[noorderkwartier|Noordhollands Noorderkwartier]],​ zetelend in Schagen, waarin dus ook door de Zaanse ingelanden gekozen vertegenwoordigers zitting hebben. ​
  
 {{tag>​actualiseren}} ​   {{tag>​actualiseren}} ​  
  • heemraadschap.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/07 01:55
  • door 157.55.39.116