installatiebedrijven

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
installatiebedrijven [2016/04/23 14:47]
127.0.0.1 Externe bewerking
installatiebedrijven [2018/11/07 07:08] (huidige)
144.76.60.98 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 1: Regel 1:
 ==== Installatiebedrijven ==== ==== Installatiebedrijven ====
-Economische sector, opgekomen aan het begin van, en in omvang gegroeid halverwege, de 20e eeuw, overwegend bestaande uit onderaannemers,​ soms ook rechtstreeks voor klanten werkend. De sector van de installatiebedrijven is vrij jong. De opkomst hangt nauw samen met de technische ontwikkeling die eind 19e, begin 20e eeuw een aanvang nam. Begin 20e eeuw waren er reeds enige kleine elektrotechnische bedrijven, zoals Sterel & Wechgelaar en Groeneveld & Van der Pol. De installatiebedrijven stonden toen nog in de kinderschoenen;​ in huizen en bedrijven waren nog nauwelijks of geen elektrische voorzieningen. De aanleg van een elektriciteitsnet in de kantoren van verffabriek Pieter Schoen was in deze periode nog spraakmakend. Voor de Tweede Wereldoorlog ontstonden voorts de bedrijven van [[Tot]] en Beers en G. [[Fris]], welk laatste een vooraanstaande rol speelde in de radiodistributie. Na de oorlog bleef het aantal - en vooral de omvang - van de installatiebedrijven aanvankelijk nog vrij gering. De explosieve groei zette enkele jaren later in. Dit als gevolg van enerzijds de economische wederopbouw en anderzijds de daarmee gepaard gaande snelle technische ontwikkeling. Binnen de sector ontstond ​ verdere specialisatie. Aanvankelijk waren er driedraads- en vierdraads-elektriciëns;​ thans zijn er verschillende specialismen (zwakstroom,​ sterkstroom,​ hoogspanning,​ meet- en regelapparatuur,​ beveiliging,​ lucht- en pneumatische apparatuur - door oliedruk gestuurde installaties op bijvoorbeeld booreilanden - en de laatste jaren ook steeds meer door computergestuurde installaties). De explosieve technische ontwikkeling na de oorlog en de toenemende specialisatie binnen de sector hadden ook economisch gevolgen voor de installatiebedrijven. Naast klein- en middenbedrijf ontstonden enige grote ondernemingen:​ [[Tot]] & Beers, en [[Westinghouse]] (voorheen Sterel & Wechgelaar). Voorts kwam in Wormerveer een grote vestiging van het Amsterdamse bedrijf [[letters:​g]].T.I. Deze grote bedrijven hebben de verschillende specialismen in huis. Zij volgen niet alleen de technische ontwikkelingen maar ontwikkelen zelf ook nieuwe technieken. De vestiging van een installatiebedrijf is niet vrij; men moet landelijk erkend technisch installateur zijn. De elektro-techniek is hiermee grotendeels gevrijwaard van beunhazerij. Ook gevestigde bedrijven zijn onderhevig aan een strenge controle. Voor ieder project moeten revisietekeningen worden ingediend. In de Zaanstreek zijn installatiebedrijven relatief sterk vertegenwoordigd. Als puur industriegebied bestond hier een grote behoefte aan gespecialiseerde technische installateurs. ​   ​+Economische sector, opgekomen aan het begin van, en in omvang gegroeid halverwege, de 20e eeuw, overwegend bestaande uit onderaannemers,​ soms ook rechtstreeks voor klanten werkend. De sector van de installatiebedrijven is vrij jong. De opkomst hangt nauw samen met de technische ontwikkeling die eind 19e, begin 20e eeuw een aanvang nam. Begin 20e eeuw waren er reeds enige kleine elektrotechnische bedrijven, zoals Sterel & Wechgelaar en Groeneveld & Van der Pol. De installatiebedrijven stonden toen nog in de kinderschoenen;​ in huizen en bedrijven waren nog nauwelijks of geen elektrische voorzieningen. De aanleg van een elektriciteitsnet in de kantoren van verffabriek Pieter Schoen was in deze periode nog spraakmakend. Voor de Tweede Wereldoorlog ontstonden voorts de bedrijven van [[tot_en_beers]] en Beers en G. [[Fris]], welk laatste een vooraanstaande rol speelde in de radiodistributie. Na de oorlog bleef het aantal - en vooral de omvang - van de installatiebedrijven aanvankelijk nog vrij gering. De explosieve groei zette enkele jaren later in. Dit als gevolg van enerzijds de economische wederopbouw en anderzijds de daarmee gepaard gaande snelle technische ontwikkeling. Binnen de sector ontstond ​ verdere specialisatie. Aanvankelijk waren er driedraads- en vierdraads-elektriciëns;​ thans zijn er verschillende specialismen (zwakstroom,​ sterkstroom,​ hoogspanning,​ meet- en regelapparatuur,​ beveiliging,​ lucht- en pneumatische apparatuur - door oliedruk gestuurde installaties op bijvoorbeeld booreilanden - en de laatste jaren ook steeds meer door computergestuurde installaties). De explosieve technische ontwikkeling na de oorlog en de toenemende specialisatie binnen de sector hadden ook economisch gevolgen voor de installatiebedrijven. Naast klein- en middenbedrijf ontstonden enige grote ondernemingen:​ [[tot_en_beers]] & Beers, en [[Westinghouse]] (voorheen Sterel & Wechgelaar). Voorts kwam in Wormerveer een grote vestiging van het Amsterdamse bedrijf [[letters:​g]].T.I. Deze grote bedrijven hebben de verschillende specialismen in huis. Zij volgen niet alleen de technische ontwikkelingen maar ontwikkelen zelf ook nieuwe technieken. De vestiging van een installatiebedrijf is niet vrij; men moet landelijk erkend technisch installateur zijn. De elektro-techniek is hiermee grotendeels gevrijwaard van beunhazerij. Ook gevestigde bedrijven zijn onderhevig aan een strenge controle. Voor ieder project moeten revisietekeningen worden ingediend. In de Zaanstreek zijn installatiebedrijven relatief sterk vertegenwoordigd. Als puur industriegebied bestond hier een grote behoefte aan gespecialiseerde technische installateurs. ​   ​
  
 {{tag>​actualiseren}} {{tag>​actualiseren}}
  
  
  • installatiebedrijven.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/11/07 07:08
  • door 144.76.60.98