installatiebedrijven

Economische sector, opgekomen aan het begin van, en in omvang gegroeid halverwege, de 20e eeuw, overwegend bestaande uit onderaannemers, soms ook rechtstreeks voor klanten werkend. De sector van de installatiebedrijven is vrij jong. De opkomst hangt nauw samen met de technische ontwikkeling die eind 19e, begin 20e eeuw een aanvang nam.

Begin 20e eeuw waren er reeds enige kleine elektrotechnische bedrijven, zoals Sterel & Wechgelaar en Groeneveld & Van der Pol. De installatiebedrijven stonden toen nog in de kinderschoenen; in huizen en bedrijven waren nog nauwelijks of geen elektrische voorzieningen. De aanleg van een elektriciteitsnet in de kantoren van verffabriek Pieter Schoenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPieter Schoen

Verfbedrijf te Zaandam, later omgedoopt tot Sigmacoatings, sinds 2008 onderdeel van PPG.

De familienaam Schoen kwam rond 1600 al op verschillende plaatsen voor en stamde vermoedelijk zelfs uit de 13e of 14e eeuw. In januari 1725 kreeg
was in deze periode nog spraakmakend. Voor de Tweede Wereldoorlog ontstonden voorts de bedrijven van Tot + Beers bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTot + Beers bv

Bedrijf in de elektrotechniek en de meet- en regeltechniek, gevestigd te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in 1945 door elektromonteur Klaas Beers (1906-1962) en ankerwikkelaar Klaas Tot (1918-2000), die begonnen op de zolder van het huis van Tot aan de Savornin Lohmanstraat te Zaandam. Het duo kende elkaar al jaren, werkten samen bij het Zaandamse installatiebedrijf Redelaaren en hielden ook in de oorlogsjaren contact met elkaar. Het beginkapitaal bedroeg twee keer f 40.
en Beers en G. Fris, Gerrit Gzn.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFris, Gerrit Gzn.

Zaandam, 10 oktober 1893 - Zaandam, 22 maart 1986

Gerrit Fris, een ondernemer met bijzondere sociale betrokkenheid, begon na de lagere school als loodgietersknecht in de zaak van zijn vader aan de Zuiddijk te Zaandam. Met zijn broer Jacob ontwikkelde hij dit kleine bedrijf tot een grote winkel in elektrische artikelen enzovoort, tot de jaren '70 gevestigd aan de
, welk laatste een vooraanstaande rol speelde in de radiodistributie.

Na de oorlog bleef het aantal - en vooral de omvang - van de installatiebedrijven aanvankelijk nog vrij gering. De explosieve groei zette enkele jaren later in. Dit als gevolg van enerzijds de economische wederopbouw en anderzijds de daarmee gepaard gaande snelle technische ontwikkeling. Binnen de sector ontstond verdere specialisatie. Aanvankelijk waren er driedraads- en vierdraads-elektriciëns; daarna kwamen er verschillende specialismen (zwakstroom, sterkstroom, hoogspanning, meet- en regelapparatuur, beveiliging, lucht- en pneumatische apparatuur - door oliedruk gestuurde installaties op bijvoorbeeld booreilanden - en de laatste jaren ook steeds meer door computergestuurde installaties).

De explosieve technische ontwikkeling na de oorlog en de toenemende specialisatie binnen de sector hadden ook economisch gevolgen voor de installatiebedrijven. Naast klein- en middenbedrijf ontstonden enige grote ondernemingen: Tot + Beers bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTot + Beers bv

Bedrijf in de elektrotechniek en de meet- en regeltechniek, gevestigd te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in 1945 door elektromonteur Klaas Beers (1906-1962) en ankerwikkelaar Klaas Tot (1918-2000), die begonnen op de zolder van het huis van Tot aan de Savornin Lohmanstraat te Zaandam. Het duo kende elkaar al jaren, werkten samen bij het Zaandamse installatiebedrijf Redelaaren en hielden ook in de oorlogsjaren contact met elkaar. Het beginkapitaal bedroeg twee keer f 40.
& Beers, en Westinghouse bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestinghouse bv

Bedrijf op het gebied van elektrische industrialisatie, onderdeel van het Amerikaanse Westinghouse Electric Comp, later van Internatio Müller; oorspronkelijk Sterel en Wechgelaar. In 1914 begonnen D. Sterel en D.J.H. Wechgelaar een eigen bedrijf, waarmee zij leidingen en lichtpunten aanlegden. In de Oostzijde openden zij een winkel, waarin zij voornamelijk lampen verkochten.
(voorheen Sterel & Wechgelaar). Voorts kwam in Wormerveer een grote vestiging van het Amsterdamse bedrijf GTI. Deze grote bedrijven hebben de verschillende specialismen in huis. Zij volgen niet alleen de technische ontwikkelingen maar ontwikkelen zelf ook nieuwe technieken.

De vestiging van een installatiebedrijf is niet vrij; men moet landelijk erkend technisch installateur zijn. De elektro-techniek is hiermee grotendeels gevrijwaard van beunhazerij. Ook gevestigde bedrijven zijn onderhevig aan een strenge controle. Voor ieder project moeten revisietekeningen worden ingediend. In de Zaanstreek zijn installatiebedrijven relatief sterk vertegenwoordigd. Als puur industriegebied bestond hier een grote behoefte aan gespecialiseerde technische installateurs.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/installatiebedrijven.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/10 17:29
  • door jan