klaas_ter_laan

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
klaas_ter_laan [2019/05/06 18:52]
jan
klaas_ter_laan [2019/05/06 18:53] (huidige)
jan Stukje krantenberich resolver weggehaald
Regel 15: Regel 15:
 In 1929 verscheen van zijn hand het Nieuw Groninger Woordenboek,​ in '28 en '30 twee delen van zijn Groninger Overleveringen,​ in '53 de Proeve van een Groninger Spraakkunst en in '54 de twee delen van een Groninger Encyclopedie. In 1962 tenslotte zag zijn monumentale Geschiedenis van Slochteren het licht. Kornelis ter Laan overleed in Utrecht op 6 maart 1963. In Slochteren, welke gemeente hem tot ereburger benoemde, is een gedenkteken voor hem opgericht. ​ In 1929 verscheen van zijn hand het Nieuw Groninger Woordenboek,​ in '28 en '30 twee delen van zijn Groninger Overleveringen,​ in '53 de Proeve van een Groninger Spraakkunst en in '54 de twee delen van een Groninger Encyclopedie. In 1962 tenslotte zag zijn monumentale Geschiedenis van Slochteren het licht. Kornelis ter Laan overleed in Utrecht op 6 maart 1963. In Slochteren, welke gemeente hem tot ereburger benoemde, is een gedenkteken voor hem opgericht. ​
  
-Mr. J. J. Prins, in 1974 lid van Gedeputeerde Staten van Groningen, en van 1929 tot 1947 gemeentesecretaris van de gemeente Zaandam, haalt in het Nieuwsblad van het Noorden van 19 april 1974 [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​011016914:​mpeg21:​a0393|herinneringen]] op aan Klaas ter Laan: 
- 
-....Want ambtenaar werd hij, met moeite en dank zij de invloed van Klaas ter Laan, zijn grote voorbeeld. Dat kwam zo. Zijn vader werd onderwijzer in Zaandam, waar Ter Laan burgemeester was. Zijn moeder kwam uit Slochteren; Ter Laan ook. Het was dus niet vreemd, dat zij bij elkaar over huis kwamen. Het was evenmin vreemd, dat pa Prins op een gegeven ogenblik voor zijn werkloze zoon vroeg: „Zou er iets zitten in de gemeente-administratie?"​. Waarop Ter Laan antwoordde: „Ik zal kijken of ik hem als volontair kan plaatsen"​. ​ 
- 
-Dat gaf overigens gedonder genoeg. Want in een socialistische gemeente ging het tegen alle geheiligde marxistische principes in om iemand voor niets te laten werken. Maar Ter Laan was behalve een principieel mens een doodgewone practicus en hij wist ook wel, dat als je eenmaal aan een bureau zat, de lijm van de ambtelijke cohesie voldoende was om iemand daar vast te kleven. Maar veelbelovend zag het er allemaal niet uit en dat was duidelijk aan vader Prins te merken, waarop Ter Laan riep: „Man, hij kan zo wel burgemeester van Amsterdam worden"​. ​ 
- 
-Zo'n man als Ter Laan is voor de jonge, en ook latere, Prins een voorbeeld geweest. Niet zo vreemd, voor wie een dagindeling van Ter Laan kende. Dat was: iedere morgen van 9 tot 10 uur spreekuur voor elke Zaandammer, die maar wilde komen, van 10 tot 11 uur stukken doornemen, om 11 uur met de trein naar Den Haag, want Ter Laan was behalve burgemeester ook Kamerlid, om 6 of 7 uur 's avonds terug voor commissievergaderingen of dergelijke dingen. Om 10 of 11 uur was hij 's avonds thuis en ging dan enkele uren aan zijn woordenboek werken. „Hij had de eigenschap, dat hij twee dingen tegelijk kon doen, bij voorbeeld een vergadering leiden en stukken bestuderen"​. De heer Prins zegt het niet zonder bewondering.... 
  
  
 {{tag>​burgemeester zaandam}} {{tag>​burgemeester zaandam}}
  • klaas_ter_laan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/06 18:53
  • door jan