linden

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
linden [2017/09/04 08:14]
zaanlander
linden [2020/09/07 12:06] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
-==== Linden, Hopman van der ==== +==== Linden, Hopman van der ==== 
-In 1572 bevelvoerder over een Spaans vendel dat Oost- en Westzaandam bezette. Hij liet zich daarbij kennen als een kwelduivel voor de bewoners, richtte een verdedigingsschans in op het erf waarop later de Bullekerk zou worden gebouwd en verklaarde de woningen op en rondom de Dam belemmerend voor een goede verdediging. Daarom liet hij ze in brand steken, nadat er door zijn troepen duchtig was geplunderd. Ook de korenmolen (later als De [[Ruiter1|Ruiter]] op dezelfde plaats herbouwdbrandde daarbij af. Van der Linden heeft er met zijn optreden onbedoeld toe bijgedragen dat vele weerbare Zaanse mannen zich aansloten bij de Zaanse vrijbuiters, onder aanvoering van de kapiteins `t Hoen, Kleynsorg en anderen.    +In 1572 bevelvoerder over een Spaans vendel dat Oost- en Westzaandam bezette. Hopman van der Linden werd door Graaf van Bossu vanuit Amsterdam, de stad die tot in 1578 door de Spanjaarden werd overheerst, naar Oost- en Westzaandam gezonden. Hij trok met zijn schutters als met een vliegend legertje door Zaanland en liet zich daarbij kennen als een kwelduivel voor de bewoners, richtte een verdedigingsschans in op het erf waarop later de Bullekerk zou worden gebouwd en verklaarde de woningen op en rondom de Dam belemmerend voor een goede verdediging. Daarom liet hij 130 huizen aan de Westzijde in brand steken, nadat er door zijn troepen duchtig was geplunderd. Wie zich daartegen verzette werd mishandeld of vermoord.  
 + 
 +Ook de korenmolenlater als [[http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=3402|De Ruiter]] op dezelfde plaats herbouwdbrandde daarbij af. Van der Linden heeft er met zijn optreden onbedoeld toe bijgedragen dat vele weerbare Zaanse mannen zich aansloten bij de Zaanse [[vrijbuiters]], onder aanvoering van de kapiteins [[hoen_govert_t|Govert 't Hoen]][[kleinsorg|Joachim Kleynsorg]] en anderen.     
 + 
 +Uit Westzaan nam hij eveneens veel buit mee, zoals 410 koeien, waar van men de waarde toen op twintig gulden rekenen kon, zodat aan vee alleen voor 82-honderd gulden aan de boeren ontroofd werd. 
  
 {{tag>spaanse_tijd}} {{tag>spaanse_tijd}}
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/linden.1504505659.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:52
  • (Externe bewerking)