In 1572 bevelvoerder over een Spaans vendel dat Oost- en Westzaandam bezette. Hopman van der Linden werd door Graaf van Bossu vanuit Amsterdam, de stad die tot in 1578 door de Spanjaarden werd overheerst, naar Oost- en Westzaandam gezonden. Hij trok met zijn schutters als met een vliegend legertje door Zaanland en liet zich daarbij kennen als een kwelduivel voor de bewoners, richtte een verdedigingsschans in op het erf waarop later de Bullekerk zou worden gebouwd en verklaarde de woningen op en rondom de Dam belemmerend voor een goede verdediging. Daarom liet hij 130 huizen aan de Westzijde in brand steken, nadat er door zijn troepen duchtig was geplunderd. Wie zich daartegen verzette werd mishandeld of vermoord.

Ook de korenmolen, later als De Ruiter op dezelfde plaats herbouwd, brandde daarbij af. Van der Linden heeft er met zijn optreden onbedoeld toe bijgedragen dat vele weerbare Zaanse mannen zich aansloten bij de Zaanse Vrijbuiters, onder aanvoering van de kapiteins Govert 't Hoen, Joachim Kleynsorg en anderen.

Uit Westzaan nam hij eveneens veel buit mee, zoals 410 koeien, waar van men de waarde toen op twintig gulden rekenen kon, zodat aan vee alleen voor 82-honderd gulden aan de boeren ontroofd werd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/linden.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)