In 1572 bevelvoerder over een Spaans vendel dat Oost- en Westzaandam bezette. Hopman van der Linden werd door Graaf van Bossu vanuit Amsterdam, de stad die tot in 1578 door de Spanjaarden werd overheerst, naar Oost- en Westzaandam gezonden. Hij trok met zijn schutters als met een vliegend legertje door Zaanland en liet zich daarbij kennen als een kwelduivel voor de bewoners, richtte een verdedigingsschans in op het erf waarop later de Bullekerk zou worden gebouwd en verklaarde de woningen op en rondom de Dam belemmerend voor een goede verdediging. Daarom liet hij 130 huizen aan de Westzijde in brand steken, nadat er door zijn troepen duchtig was geplunderd. Wie zich daartegen verzette werd mishandeld of vermoord.

Ook de korenmolen, later als De Ruiter op dezelfde plaats herbouwd, brandde daarbij af. Van der Linden heeft er met zijn optreden onbedoeld toe bijgedragen dat vele weerbare Zaanse mannen zich aansloten bij de Zaanse Vrijbuitersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrijbuiters

Zaankanters, die in de Spaanse tijd, de tijd van 1572 tot 1576 waarin de Zaanstreek gedeeltelijk door troepen in Spaanse dienst bezet was, door ongeregelde aanvallen de Spaanse bezetters zoveel mogelijk schade probeerden te berokkenen. Zowel de Spanjaarden als de Staatsen maakten gebruik van de Vrijbuiters die achter de vijandelijke linies opereerden. Hun taak was zoveel mogelijk buit te vergaren, zoveel mogelijk verwarring te stichten, alsmede personen te ontvoeren die voor losgeld…
, onder aanvoering van de kapiteins Govert 't Hoenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoen, Govert 't

- Ilpendam 31 mei 1574

Govert 't Hoen, 't Oude Hoen, gesneuveld 31 mei 1574 bij Ilpendam, een Waterlandse boer en aanvoerder van de Vrijbuiters. De meest bekende Zaanse Vrijbuiter in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog. Een aantal van hen was visser of schipper, zij kenden de waterrijke omgeving en buitten, in de jaren rond 1574, dat voordeel tegen de Spanjaarden regelmatig uit. Vooral tijdens het beleg van
, Joachim Kleynsorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKleinsorg, Joachim

Joachim Kleinsorg, ook: Kleynsorg, Westzaans Vrijbuiter in de Spaanse Tijd van 1572 tot 1576.

De Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden maakte de Zaanstreek in de jaren 1572-’76 tot een rampgebied. Zowel de Spaanse als de Staatse troepen maakten gebruik van Duitse huurlingen. Een dorp dat tussen de twee kampen in lag, kreeg het zwaar te verduren; het werd nu eens door de Spaanse en dan weer door de Staatse troepen geplunderd en/of in brand gestoken.
en anderen.

Uit Westzaan nam hij eveneens veel buit mee, zoals 410 koeien, waar van men de waarde toen op twintig gulden rekenen kon, zodat aan vee alleen voor 82-honderd gulden aan de boeren ontroofd werd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/linden.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)