Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
mulder [2018/06/02 12:36]
zaanlander
mulder [2019/03/02 05:06] (huidige)
zaanlander
Regel 12: Regel 12:
 Hij spande zich bijzonder in om de woonomstandigheden in zijn gemeente te verbeteren. Doordat de sloten van de Zaandorpen vooral als open riolen via talloze ziektekiemen berucht waren, werd de bevolking naar zijn inzicht meer dan elders getroffen door epidemieën. Hij streed daarom voor demping van de sloten en voor het aanleggen van een duinwaterleiding. Hij wist groot gezag te verwerven en als raadslid veel invloed uit te oefenen. ​ Hij spande zich bijzonder in om de woonomstandigheden in zijn gemeente te verbeteren. Doordat de sloten van de Zaandorpen vooral als open riolen via talloze ziektekiemen berucht waren, werd de bevolking naar zijn inzicht meer dan elders getroffen door epidemieën. Hij streed daarom voor demping van de sloten en voor het aanleggen van een duinwaterleiding. Hij wist groot gezag te verwerven en als raadslid veel invloed uit te oefenen. ​
  
-Ook was hij stimulator tot oprichting van de plaatselijke kruisvereniging Het Witte Kruis, één van de eerste in het land, een bad- en zweminrichting en het Volksbadhuis. In 1886 nam hij de armenpraktijk van de gemeente over, waarvoor hij een vergoeding van 100 gulden per jaar ontving. Bij zijn patiënten, die hem op handen droegen, pleitte hij voor handhaving van de burenplicht bij ernstige ziekte.+Ook was hij stimulator tot oprichting van de plaatselijke kruisvereniging ​[[het_witte_kruis|Het Witte Kruis]], één van de eerste in het land, een bad- en zweminrichting en het Volksbadhuis. In 1886 nam hij de armenpraktijk van de gemeente over, waarvoor hij een vergoeding van 100 gulden per jaar ontving. Bij zijn patiënten, die hem op handen droegen, pleitte hij voor handhaving van de burenplicht bij ernstige ziekte.
  
 Wegens gezondheidsklachten moest hij in 1887 noodgedwongen stoppen met zijn praktijk maar bleef altijd betrokken bij het welzijn van de Zaandijkers. In 1895 maakte hij zich als raadslid sterk voor de omschakeling van petroleum- en gas- naar elektrische verlichting in het openbaar domein. In 1903 maakte hij deel uit van een commissie om de vereniging gezinsverpleging te constitueren. Ook bleef hij aangesloten bij de Geneeskundige Kring en de vereniging tot Onderzoek van Apotheken. ​ Wegens gezondheidsklachten moest hij in 1887 noodgedwongen stoppen met zijn praktijk maar bleef altijd betrokken bij het welzijn van de Zaandijkers. In 1895 maakte hij zich als raadslid sterk voor de omschakeling van petroleum- en gas- naar elektrische verlichting in het openbaar domein. In 1903 maakte hij deel uit van een commissie om de vereniging gezinsverpleging te constitueren. Ook bleef hij aangesloten bij de Geneeskundige Kring en de vereniging tot Onderzoek van Apotheken. ​
  • mulder.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/03/02 05:06
  • door zaanlander