Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
papenpad [2018/06/08 11:04]
zaanlander [Oud-Katholieke kerk]
papenpad [2019/06/11 11:24] (huidige)
jan
Regel 6: Regel 6:
 In  1722 is de sluis overgedragen aan [[Westzaandam]],​ hetgeen er op kan wijzen dat hij voor de [[ban|Banne]] van Westzaanden van weinig belang was. Een verbouwing die in 1726 plaats had wijst echter op het tegendeel, de Papenpadsluis werd toen namelijk de grootste - nu geheel stenen - sluis in de Zaanstreek, met een fundamentlengte van 132 voet en een schutbreedte van 16 voet. Deze situatie bleef tot ver in de 20e eeuw gehandhaafd. Terwille van het toenemende wegverkeer in de [[westzijde|Westzijde]] werd de brug eerst verbreed en tenslotte in 1987 in een vaste brug veranderd. De doorvaarthoogte van de spoorbrug over de Papenpadsloot was al eerder (in de jaren '70) verlaagd. Door een en ander is de huidige sluis nog slechts te gebruiken door schepen met een zeer lage opbouw. ​   In  1722 is de sluis overgedragen aan [[Westzaandam]],​ hetgeen er op kan wijzen dat hij voor de [[ban|Banne]] van Westzaanden van weinig belang was. Een verbouwing die in 1726 plaats had wijst echter op het tegendeel, de Papenpadsluis werd toen namelijk de grootste - nu geheel stenen - sluis in de Zaanstreek, met een fundamentlengte van 132 voet en een schutbreedte van 16 voet. Deze situatie bleef tot ver in de 20e eeuw gehandhaafd. Terwille van het toenemende wegverkeer in de [[westzijde|Westzijde]] werd de brug eerst verbreed en tenslotte in 1987 in een vaste brug veranderd. De doorvaarthoogte van de spoorbrug over de Papenpadsloot was al eerder (in de jaren '70) verlaagd. Door een en ander is de huidige sluis nog slechts te gebruiken door schepen met een zeer lage opbouw. ​  
  
-=== Oud-Katholieke kerk === +Aan het Zaandamse Papenpad 13 staat sinds 1695 de rijksmonumentale ​ [[maria_magdalena_kerk|Maria ​Magdalena ​kerk]], ook wel bekend als de Papenpadkerk.
- +
- +
-Aan het Zaandamse Papenpad 13 staat sinds 1695 de rijksmonumentale [[oud_katholieken|Oud-Katholieke]] Papenpadkerk. Na de reformatie in 1574 mochten de Katholieken niet meer kerken in hun vertrouwde H.Maria Magdalenakerk of wel de [[Oostzijderkerk]]. Deze Katholieke ​kerk was door de protestanten ontdaan van het altaar en haar beelden en werd als alle andere katholieke kerken aan de staatskerk van de Hervormden of de toenmalige Gereformeerden toegekend. +
- +
-In 1630 vond een priester uit Purmerend op het [[kalf1|Zaandamse Kalf]] een gelegenheid waar hij zijn diensten kon houden. Van een kerkje was pas sprake in 1652. Het betrof de molenschuur van molen De Ruyter aan het [[ruiterveer|Ruiterveer]]. Een grotere kerk werd pas in 1695 aan het Jacob Dirkxpad gebouwd. In de volksmond sprak men vanaf dat moment van het Papenpad. In die tijd mocht men wel een kerk bouwen, maar deze mocht het aanzien van een kerk niet hebben. Men kan hier eigenlijk niet meer spreken van schuilkerk, eerder een schuurkerk. +
- +
-In 1725 werd het gebouw na enige strubbelingen door de Schout en Schepenen toegewezen aan de Rooms Katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie, geleid door Cornelius Steenoven, de eerste aartsbisschop van Utrecht die alleen erkend werd in de Oud-Katholieke traditie. Paus Benedictus XIII deed Steenoven vervolgens in de ban en daarmee was de Utrechtse kerkscheuring een feit en de latere Oud-Katholieke Kerk in Nederland, ook wel Jansenistenkerk,​ geboren. Het duurde tot 1798 voordat de vrijheid van godsdienst gewaarborgd werd. Zes maanden na zijn wijding te Leiden overleed Steenoven en werd in de Gereformeerde Kerk van Warmond begraven.  +
- +
-In 1806 zijn de galerijen van de Papenpadkerk ​verwijderd en in 1809 werd het orgel, een Rijksmonument,​ stammend uit 1714, overgenomen van de Amsterdamse schuilkerk De Paauw. De pastorie werd in 1927 sterk gewijzigd; het plan bestond om de kerk wegens bouwvalligheid te sluiten en een nieuw gebouw neer te zetten. Dankzij Monumentenzorg en enkele geldschieters werd het gebouw gered. [[http://​www.okkn.nl/​pagina/​2415/​kerk_in_zaandam_weer_in_gebruik_|In het gebedshuis]] bevinden zich meerdere beelden, waaronder die van Willibrord en Bonifatius, beiden op het tabernakel geplaatst. Andere elementen zoals het meubilair, altaar met schilderstuk,​ kandelaars, preekstoel en meer vertonen barokke trekken. In 2010 is het orgel weer door [[https://​rossumorgelbouw.nl/​2010/​zaandam|Hans van Rossum]] in oorspronkelijke toestand terug gebracht. +
- +
-De kerkruimte laat zich moeilijk beschrijven,​ men moet haar in serene rust en stilte ondergaan en genieten van haar schoonheid met haar antieke inrichting en schilderijen.  +
- +
-De kerk staat sinds 2018 te koop bij Reliplan. Zie de [[http://​www.reliplan.nl/​media/​7194/​reliplan-zaandam-brochure-schuilkerk.pdf|verkoopbrochure]] met veel afbeeldingen. Ook de [[http://​www.reliplan.nl/​media/​7193/​reliplan-zaandam-brochure-pastorie.pdf|pastorie]] komt in aanmerking voor verkoop. +
 {{tag>​pad sloot sluis kerk}} {{tag>​pad sloot sluis kerk}}
  
  • papenpad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/06/11 11:24
  • door jan