Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
prins_adrianus [2019/03/07 00:02]
zaanlander
prins_adrianus [2019/03/07 00:49]
zaanlander
Regel 3: Regel 3:
 Wormerveer, 16 juli 1821 - Amsterdam, 10 januari 1902 Wormerveer, 16 juli 1821 - Amsterdam, 10 januari 1902
  
-Adrianus Prins, doopsgezind,​ graanhandelaar te Wormerveer, als koopman actief in Amsterdam en was daar later ook gemeenteraadslid. ​Provinciale Statenlid van Noord-Holland,​ van 1868 tot 1871 voor het kiesdistrict Zaandam. Als liberaal Eerste Kamerlid tot tweemaal toe behartiger van de Noord-Hollandse handelsbelangen. Sprak daar hoofdzakelijk over accijnzenwetgeving over suiker ​en handelsaangelegenhedenPrins was omstreeks 1868 lid van de Kamer van Koophandel van Zaanland+Adrianus Prins, doopsgezind,​ graanhandelaar te Wormerveer, als koopman actief in Amsterdam en was daar later ook gemeenteraadslid. ​In de handelswereld en speciaal in de graanhandel was hij een algemeen bekende figuurom zijn grote zakenkennis,​ zijn buitengewone werkkracht ​en zijn innemende vriendelijkheid bij iedereen geacht en bemindZijn helder inzicht in financiële en handelszaken bracht hem al spoedig in verschillende betrekkingen,​ die hij steeds met lust en ijver waarnam
  
-Voorts ​was hij enige jaren president-commissaris ​van het dagblad De Amsterdammer ​en lid en voorzitter ​van de Raad van toezicht ​van de Amsterdamse Bank.+Hij was:  
 +  * lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, ​van 1868 tot 1871 voor het kiesdistrict Zaandam.  
 +  * als liberaal bijna 20 jaar Eerste Kamerlid.  
 +  * tot tweemaal toe behartiger van de Noord-Hollandse handelsbelangen. Sprak daar hoofdzakelijk over accijnzen, wetgeving over suiker ​en handelsaangelegenheden.  
 +  * omstreeks 1868 lid van de Kamer van Koophandel van Zaanland.  
 +  * president-commissaris ​van de Amsterdamse Bank.  
 +  * lid van vele weldadigheidsverenigingen en had steeds een open oor en een open beurs voor hen, die door flink werken zich een bestaan wilden verschaffen. 
 +  * lid van de Heidemaatschappij.
  
-Adrianus Prins was in de handelswereld en speciaal in de graanhandel ​een algemeen bekende figuur, om zijn grote zakenkennis,​ zijn buitengewone werkkracht en zijn innemende vriendelijkheid bij iedereen geacht en bemind. Zijn helder inzicht in financiële en handelszaken bracht hem al spoedig in verschillende betrekkingen,​ die hij steeds met lust en ijver waarnam. Prins werd in 1894 geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.+Steeds lag het belang van de stad Amsterdam hem nauw aan het hart. Dit bewees ook een plan dat hij ontwierp toen tot dempen van het Damrak werd besloten ​en dat indertijd werd geroemd door deskundigenAdrianus ​Prins werd in 1894 geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
  
-Bron o.a. [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​110557157:​mpeg21:​a0037|Telegraaf ​12-01-1902]].+Bron o.a. [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​110557157:​mpeg21:​a0037|Telegraaf]], [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010647104:​mpeg21:​a0026|Algemeen Handelsblad]] ​
  
 {{tag>​koopman kamerlid statenlid}} {{tag>​koopman kamerlid statenlid}}
  • prins_adrianus.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/03/07 00:49
  • door zaanlander