Wormerveer, 16 juli 1821 - Amsterdam, 10 januari 1902

Adrianus Prins, doopsgezind, graanhandelaar te Wormerveer, als koopman actief in Amsterdam en was daar later ook gemeenteraadslid. In de handelswereld en speciaal in de graanhandel was hij een algemeen bekende figuur, om zijn grote zakenkennis, zijn buitengewone werkkracht en zijn innemende vriendelijkheid bij iedereen geacht en bemind. Zijn helder inzicht in financiële en handelszaken bracht hem al spoedig in verschillende betrekkingen, die hij steeds met lust en ijver waarnam.

Hij was:

  • lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1868 tot 1871 voor het kiesdistrict Zaandam.
  • als liberaal bijna 20 jaar Eerste Kamerlid.
  • tot tweemaal toe behartiger van de Noord-Hollandse handelsbelangen. Sprak daar hoofdzakelijk over accijnzen, wetgeving over suiker en handelsaangelegenheden.
  • omstreeks 1868 lid van de Kamer van Koophandel van Zaanland.
  • president-commissaris van de Amsterdamse Bank.
  • lid van vele weldadigheidsverenigingen en had steeds een open oor en een open beurs voor hen, die door flink werken zich een bestaan wilden verschaffen.
  • lid van de Heidemaatschappij.

Steeds lag het belang van de stad Amsterdam hem nauw aan het hart. Dit bewees ook een plan dat hij ontwierp toen tot dempen van het Damrak werd besloten en dat indertijd werd geroemd door deskundigen. Adrianus Prins werd in 1894 geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bron o.a. Telegraaf, Algemeen Handelsblad

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/prins_adrianus.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)