schoute_pieter_hendrik

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
schoute_pieter_hendrik [2019/01/15 01:30]
zaanlander
schoute_pieter_hendrik [2019/01/15 01:46] (huidige)
zaanlander
Regel 3: Regel 3:
 Wormerveer, 21 januari 1846 - Groningen, 18 april 1913  Wormerveer, 21 januari 1846 - Groningen, 18 april 1913 
  
-[{{:​ph_schoute.png?​200 |//Pieter Hendrik Schoute 1846-1913//​}}]Pieter Hendrik Schoute, bouwingenieur,​ later wiskundige. Hij studeerde aanvankelijk civiele techniek maar promoveerde op 22 juni 1870 aan de Leidsche Universiteit op een onderwerp uit de theorie van de kwadratische oppervlakken,​ de Homographie. Van 1871 tot 1874 gaf hij les op de middelbare school in Nijmegen, vanaf 1881 in Den Haag. Na 1881 doceerde hij wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar analytische,​ beschrijvende- en hogere meetkunde. Op 29 september van dat jaar aanvaardde hij het ambt met een rede over De kegelsneden in de projectivische meetkunde. ​+[{{:​ph_schoute.png?​200 |//Pieter Hendrik Schoute 1846-1913//​}}]Pieter Hendrik Schoute, bouwingenieur,​ later wiskundige. ​Geboren in een gezin van industriëlen gaf hij de voorkeur aan de beoefening van de wetenschap boven het leiden van een bedrijf, kon — nu hij de gemakkelijke weg om tot iets te komen verkoos boven de moeilijke — er immers wel zeker van zijn te slagen.  
 + 
 + 
 + 
 +Hij studeerde aanvankelijk civiele techniek maar promoveerde op 22 juni 1870 aan de Leidsche Universiteit op een onderwerp uit de theorie van de kwadratische oppervlakken,​ de Homographie. Van 1871 tot 1874 gaf hij les op de middelbare school in Nijmegen, vanaf 1881 in Den Haag. Na 1881 doceerde hij wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar analytische,​ beschrijvende- en hogere meetkunde. Op 29 september van dat jaar aanvaardde hij het ambt met een rede over De kegelsneden in de projectivische meetkunde. ​
  
 Zijn werk concentreerde zich op geometrie, in het bijzonder algebraïsche krommen, projectieve meetkunde en veelvlaktheorie. Hij werkte samen met [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Alicia_Boole_Stott|Alicia Boole Stott]], ​ dochter van de Britse wiskundige George Boole, aan grote [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Polytoop_(meetkunde)|polytopen]]. ​ Zijn werk concentreerde zich op geometrie, in het bijzonder algebraïsche krommen, projectieve meetkunde en veelvlaktheorie. Hij werkte samen met [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Alicia_Boole_Stott|Alicia Boole Stott]], ​ dochter van de Britse wiskundige George Boole, aan grote [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Polytoop_(meetkunde)|polytopen]]. ​
  
-Sinds 1880 was hij lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.In 1886 werd hij gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Gedurende de cursus 1892—93 was prof Schoute rector-magnificus. Van 1898 tot 1913 was hij werkzaam aan het //Nieuw Archief voor Wiskunde//, evenals aan het //​Halfjaarlijks Journaal van Wiskundige Publicaties//​ dat hij in 1893 oprichtte. ​+Sinds 1880 was hij lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.In 1886 werd hij gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, één der vele binnen- en buitenlandse genootschappen,​ die er prijs op hebben gesteld hem in hun kring op te nemen 
 + 
 +Gedurende de cursus 1892—93 was prof Schoute rector-magnificus. Van 1898 tot 1913 was hij werkzaam aan het //Nieuw Archief voor Wiskunde//, evenals aan het //​Halfjaarlijks Journaal van Wiskundige Publicaties//​ dat hij in 1893 oprichtte. ​
  Op verzoek van Hermann Schubert schreef hij ook een aantal handboeken in de verzameling wiskundecursussen Sammlung Mathematical Lehrbücher (Die linearen Räume, 1902, Die Polytope, 1905).  Op verzoek van Hermann Schubert schreef hij ook een aantal handboeken in de verzameling wiskundecursussen Sammlung Mathematical Lehrbücher (Die linearen Räume, 1902, Die Polytope, 1905).
  
-Jaap Top en Erik Weitenberg, beiden werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen, schonken in 2011 uitgebreid aandacht aan het werk van Schoute onder de titel [[http://​www.nieuwarchief.nl/​serie5/​pdf/​naw5-2011-12-2-116.pdf|Schoute herschijnt]]. ​+Jaap Top en Erik Weitenberg, beiden werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen, schonken in 2011 uitgebreid aandacht aan het werk van Schoute onder de titel [[http://​www.nieuwarchief.nl/​serie5/​pdf/​naw5-2011-12-2-116.pdf|Schoute herschijnt]]. Schoute was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
  
 Chirurg [[https://​www.gewina-studium.nl/​articles/​10.18352/​studium.9282/​|Dirk Schoute]] (1873-1963) was een zoon van Pieter Hendrik Schoute en zijn echtgenote Mathilde Pekelharing. Chirurg [[https://​www.gewina-studium.nl/​articles/​10.18352/​studium.9282/​|Dirk Schoute]] (1873-1963) was een zoon van Pieter Hendrik Schoute en zijn echtgenote Mathilde Pekelharing.
  
 {{tag>​wiskundige}} {{tag>​wiskundige}}
  • schoute_pieter_hendrik.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/01/15 01:46
  • door zaanlander