Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
veen1 [2016/10/25 10:24]
jan
veen1 [2019/05/11 00:49]
144.76.60.98 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 1: Regel 1:
-==== Veen, Egbertus Antoniezn.====+==== Veen, Egbert ====
  
-(Sneek 24 januari 1880 - Purmerend 19 oktober 1952)+Sneek24 januari 1880 - Purmerend19 oktober 1952
  
-Onderdirecteur van [[verkade3|nv Koninklijke Verkade's Fabrieken]], bestuurder van vele Zaanse organisaties en publicist.+Egbertus Antoniezoon Veen, onderdirecteur van [[verkade_fabrieken|nv Koninklijke Verkade's Fabrieken]], bestuurder van vele Zaanse organisaties en publicist. Egbert Veen trad, na een opleiding aan de openbare handelsschool en enkele betrekkingen, in dienst als correspondent bij nv Bakkerij de Ruijter van de firma Verkade & Comp. in 1905. Hier werkte hij zich op tot procuratiehouder en tenslotte onderdirecteur in 1936
  
-E.A. Veen trad, na een opleiding aan de openbare handelsschool en enkele betrekkingen, in dienst als correspondent bij nv Bakkerij de Ruijter van de firma Verkade & Comp. (1905). Hier werkte hij zich op tot procuratiehouder en tenslotte onderdirecteur (1936). Hij vervulde tientallen bestuursfuncties, zoals secretaris, voorzitter en hoofdbestuurslid van de [[maatschappij3|Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel]], voorzitter van '[[zaansche|De Zaansche Molen]]', voorzitter van de [[nutsspaarbanken|Nutsspaarbank]] in Zaandam en diaken en voorzitter van de kerkenraad der [[doopsgezinden|doopsgezinde]] gemeente in West-Zaandam. +Hij vervulde tientallen bestuursfuncties, zoals secretaris, voorzitter en hoofdbestuurslid van de [[maatschappij3|Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel]], voorzitter van '[[zaansche|De Zaansche Molen]]', voorzitter van de [[nutsspaarbanken|Nutsspaarbank]] in Zaandamdiaken en voorzitter van de kerkenraad van de [[doopsgezinden|doopsgezinde gemeente]] in West-Zaandam. 
  
 Hij was voorts betrokken bij de uitgave van het grote fotoboek 'De Zaansche Handel en Industrie' in 1911, waarvoor hij de tekst schreef. Zijn publicaties gingen vooral over politiek en economisch terrein. Hij schreef daarnaast ook een boekje over de [[watersnood|Watersnood]] van 1916.  Hij was voorts betrokken bij de uitgave van het grote fotoboek 'De Zaansche Handel en Industrie' in 1911, waarvoor hij de tekst schreef. Zijn publicaties gingen vooral over politiek en economisch terrein. Hij schreef daarnaast ook een boekje over de [[watersnood|Watersnood]] van 1916. 
  
 Bij zijn afscheid van Verkade werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.     Bij zijn afscheid van Verkade werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.    
 +
 +{{tag>procuratiehouder correspondent publicist diaken ridder}}
 +
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/veen1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)