Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
veen1 [2019/03/23 10:24]
zaanlander
veen1 [2019/05/11 00:49] (huidige)
144.76.60.98 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 3: Regel 3:
 Sneek, 24 januari 1880 - Purmerend, 19 oktober 1952 Sneek, 24 januari 1880 - Purmerend, 19 oktober 1952
  
-Egbertus Antoniezoon Veen, onderdirecteur van [[verkade3|nv Koninklijke Verkade'​s Fabrieken]],​ bestuurder van vele Zaanse organisaties en publicist. Egbert Veen trad, na een opleiding aan de openbare handelsschool en enkele betrekkingen,​ in dienst als correspondent bij nv Bakkerij de Ruijter van de firma Verkade & Comp. in 1905. Hier werkte hij zich op tot procuratiehouder en tenslotte onderdirecteur in 1936. +Egbertus Antoniezoon Veen, onderdirecteur van [[verkade_fabrieken|nv Koninklijke Verkade'​s Fabrieken]],​ bestuurder van vele Zaanse organisaties en publicist. Egbert Veen trad, na een opleiding aan de openbare handelsschool en enkele betrekkingen,​ in dienst als correspondent bij nv Bakkerij de Ruijter van de firma Verkade & Comp. in 1905. Hier werkte hij zich op tot procuratiehouder en tenslotte onderdirecteur in 1936. 
  
 Hij vervulde tientallen bestuursfuncties,​ zoals secretaris, voorzitter en hoofdbestuurslid van de [[maatschappij3|Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel]], voorzitter van '​[[zaansche|De Zaansche Molen]]',​ voorzitter van de [[nutsspaarbanken|Nutsspaarbank]] in Zaandam, diaken en voorzitter van de kerkenraad van de [[doopsgezinden|doopsgezinde gemeente]] in West-Zaandam. ​ Hij vervulde tientallen bestuursfuncties,​ zoals secretaris, voorzitter en hoofdbestuurslid van de [[maatschappij3|Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel]], voorzitter van '​[[zaansche|De Zaansche Molen]]',​ voorzitter van de [[nutsspaarbanken|Nutsspaarbank]] in Zaandam, diaken en voorzitter van de kerkenraad van de [[doopsgezinden|doopsgezinde gemeente]] in West-Zaandam. ​
  • veen1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/11 00:49
  • door 144.76.60.98