Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
voetbal [2019/05/20 21:39]
jan [2 Zaanse ontwikkeling van 1915 tot 1940]
voetbal [2019/05/20 21:45]
jan [Krommenie]
Regel 47: Regel 47:
  
 De vereniging kocht de velden in 1926 voor het bedrag van 12.000 gulden waarvoor een hypotheek bij de Nederlands Hervormde gemeente van Krommenie werd afgesloten. De laatste aflossing vond plaats in 1939. Aanvankelijk speelden jongens van verschillende geloofsovertuigingen bij dezelfde verenigingen. Daar de voetbalsport echter steeds populairder werd, zagen kerkelijke leiders in deze tijden van verzuiling echter een mogelijkheid om hun jonge kerkleden in eigen verenigingen onder te brengen, ter versterking van de kerkelijke binding. De vereniging kocht de velden in 1926 voor het bedrag van 12.000 gulden waarvoor een hypotheek bij de Nederlands Hervormde gemeente van Krommenie werd afgesloten. De laatste aflossing vond plaats in 1939. Aanvankelijk speelden jongens van verschillende geloofsovertuigingen bij dezelfde verenigingen. Daar de voetbalsport echter steeds populairder werd, zagen kerkelijke leiders in deze tijden van verzuiling echter een mogelijkheid om hun jonge kerkleden in eigen verenigingen onder te brengen, ter versterking van de kerkelijke binding.
-== Hercules ==+=== 2.1 Hercules ​===
  
-Zo werd in 1916 in Zaandam een katholieke voetbalclub opgericht onder de naam Hercules. De club vond een terrein aan de Nieuwe Zeehaven. In verband met de oorlog hadden de bewoners van Zaandam echter grond nodig om groenten en aardappelen te verbouwen en moest de club in 1917 dit terrein verlaten. Hercules week uit naar een veld achter aan de Schoolmeesterstraat in Zaandam-Oost. Men voetbalde in de NHVB waar meerdere clubs onder die naam bestonden. Naamswijziging bleek noodzakelijk en de naam werd veranderd in r.k. Voetbal Vereniging Zaandam [[VVZ]].+Zo werd in 1916 in Zaandam een katholieke voetbalclub opgericht onder de naam Hercules. De club vond een terrein aan de [[zeehaven|Nieuwe Zeehaven]]. In verband met de oorlog hadden de bewoners van Zaandam echter grond nodig om groenten en aardappelen te verbouwen en moest de club in 1917 dit terrein verlaten. Hercules week uit naar een veld achter aan de Schoolmeesterstraat in Zaandam-Oost. Men voetbalde in de NHVB waar meerdere clubs onder die naam bestonden. Naamswijziging bleek noodzakelijk en de naam werd veranderd in r.k. Voetbal Vereniging Zaandam [[VVZ]].
  
 In 1919 kon men met moeite de club in stand houden, omdat er weer gedwongen verhuisd moest worden en men terugkeerde naar de Nieuwe Zeehaven. VVZ verliet in 1920 de NHVB om in de inmiddels in Haarlem opgerichte Diocesane Haarlemse Voetbalbond (DHVB, een katholieke voetbalbond) te kunnen gaan spelen. Hier ontmoette VVZ alleen katholieke tegenstanders. Volgens kapelaan N. Ammerlaan, de geestelijk adviseur van VVZ, leidde dat tot een hechtere vriendschap. In 1919 kon men met moeite de club in stand houden, omdat er weer gedwongen verhuisd moest worden en men terugkeerde naar de Nieuwe Zeehaven. VVZ verliet in 1920 de NHVB om in de inmiddels in Haarlem opgerichte Diocesane Haarlemse Voetbalbond (DHVB, een katholieke voetbalbond) te kunnen gaan spelen. Hier ontmoette VVZ alleen katholieke tegenstanders. Volgens kapelaan N. Ammerlaan, de geestelijk adviseur van VVZ, leidde dat tot een hechtere vriendschap.
  
 In Wormerveer was al eerder SDE als rooms-katholieke voetbalvereniging opgericht. Deze vereniging kampte met terreinproblemen. Men voetbalde in Wormer, Wormerveer en Krommenie achter de r.k. kerk. De leden van deze club hebben later een rol gespeeld bij de oprichting van andere verenigingen,​ zoals GVO en Saenden. Naast verenigingsorganisatie op grond van geloofsovertuiging ontstonden er ook clubs uit gevoel van buurtverwantschap. In Wormerveer was al eerder SDE als rooms-katholieke voetbalvereniging opgericht. Deze vereniging kampte met terreinproblemen. Men voetbalde in Wormer, Wormerveer en Krommenie achter de r.k. kerk. De leden van deze club hebben later een rol gespeeld bij de oprichting van andere verenigingen,​ zoals GVO en Saenden. Naast verenigingsorganisatie op grond van geloofsovertuiging ontstonden er ook clubs uit gevoel van buurtverwantschap.
-== Krommenie ==+=== 2.2 Krommenie ==
 +In augustus 1917 ontstond KVV, opgericht door Krommenieërs die in Krommeniedijk bij KFC en in Wormerveer bij WFC, QSC of Hercules voetbalden. Zij wilden graag een echte plaatselijke voetbalclub. Het eerste veld was aan [[blok|het Blok]]. Door zelfwerkzaamheid van de leden ontstond hier voetbalcomplex.
  
-In augustus 1917 ontstond KVV, opgericht door Krommenieërs die in Krommeniedijk bij KFC en in Wormerveer bij WFC, QSC of Hercules voetbalden. Zij wilden graag een echte plaatselijke voetbalclub. Het eerste veld was aan het Blok. Door zelfwerkzaamheid van de leden ontstond hier een mooi voetbalcomplex. +In Zaandijk ontstond in april 1917 in de huiskamer van café Gambrinus ​de vereniging Ondanks Tegenspoed Opgericht. Men startte op een veld in het Koger Bosje in Koog in samenwerking met gymnastiekvereniging Simson. Deze samenwerking kwam snel ten einde en men week uit naar Zaandijk waar met behulp van familie J. Honig een veld aan het Verlanenpad achter de [[beeldentuin|Beeldentuin]] werd gevonden. De naam van de vereniging veranderde al snel in vv Zaandijk. De vereniging werd sterk en speelde in de NHVB en later de NVB. Hierdoor ontstonden wel veldproblemen en men week uit naar het terrein van boer Krijt achter diens boerderij Het Fortuin tussen Zaandijk en Westzaan.
- +
-In Zaandijk ontstond in april 1917 in de huiskamer van café Cambrinus ​de vereniging Ondanks Tegenspoed Opgericht. Men startte op een veld in het Koger Bosje in Koog in samenwerking met gymnastiekvereniging Simson. Deze samenwerking kwam snel ten einde en men week uit naar Zaandijk waar met behulp van familie J. Honig een veld aan het Verlanenpad achter de Beeldentuin werd gevonden. De naam van de vereniging veranderde al snel in vv Zaandijk. De vereniging werd sterk en speelde in de NHVB en later de NVB. Hierdoor ontstonden wel veldproblemen en men week uit naar het terrein van boer Krijt achter diens boerderij Het Fortuin tussen Zaandijk en Westzaan.+
  
 In Oostzaan werd er in de Kerkbuurt reeds vanaf 1907 gevoetbald. Toen in dat jaar de Zaansche Voetbal Bond werd opgericht ging men onder de naam Unie als club aan de wedstrijden deelnemen. De noodzakelijke contributie kon door de meeste leden echter niet worden opgebracht en dit zorgde, samen met terreinperikelen,​ voor de teloorgang van deze vereniging. Een aantal leden vond onderdak bij diverse clubs in Zaandam. In Oostzaan werd er in de Kerkbuurt reeds vanaf 1907 gevoetbald. Toen in dat jaar de Zaansche Voetbal Bond werd opgericht ging men onder de naam Unie als club aan de wedstrijden deelnemen. De noodzakelijke contributie kon door de meeste leden echter niet worden opgebracht en dit zorgde, samen met terreinperikelen,​ voor de teloorgang van deze vereniging. Een aantal leden vond onderdak bij diverse clubs in Zaandam.
  • voetbal.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/20 21:45
  • door jan