Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
wa [2018/06/13 02:16]
zaanlander
wa [2018/06/18 01:18] (huidige)
zaanlander
Regel 33: Regel 33:
 Met het luttele weken later juist op deze wijze opereren in Zaandam zetten Wittkamp en Stevens de hoogstgeplaatste in de formele bevelstructuur van de WA behoorlijk in zijn hemd. In het KNIL bekleedde Hogewind de rang van luitenant-kolonel. Het is niet waarschijnlijk dat hij in die functie een dergelijke insubordinatie van een paar onderofficieren zou tolereren. ​ Met het luttele weken later juist op deze wijze opereren in Zaandam zetten Wittkamp en Stevens de hoogstgeplaatste in de formele bevelstructuur van de WA behoorlijk in zijn hemd. In het KNIL bekleedde Hogewind de rang van luitenant-kolonel. Het is niet waarschijnlijk dat hij in die functie een dergelijke insubordinatie van een paar onderofficieren zou tolereren. ​
  
-Als inspecteur van de Weerbaarheid had hij met een andere realiteit te maken. Dat zijn verbod op zijn ondergeschikten in de WA weinig indruk maakte, is een duidelijke indicatie dat gehoorzaamheid aan de hiërarchie voor het weerkorps van Musserts beweging allerminst vanzelfsprekend was. Hogewind heeft zijn welwillendheid inzake Wittkamps terugkeer in de WA waarschijnlijk wel in stilte betreurd. Mede door de incidenten in Zaandam deed de Amsterdamse WA-formatie de noodzakelijke ervaring op. Zo konden ze een volgende stap wagen.+Als inspecteur van de Weerbaarheid had hij met een andere realiteit te maken. Dat zijn verbod op zijn ondergeschikten in de WA weinig indruk maakte, is een duidelijke indicatie dat gehoorzaamheid aan de hiërarchie voor het weerkorps van Musserts beweging allerminst vanzelfsprekend was. Mede door de incidenten in Zaandam deed de Amsterdamse WA-formatie de noodzakelijke ervaring op. Zo konden ze een volgende stap wagen.
 ==Zwart Front== ==Zwart Front==
 De WA kende ook een concurrent; het Fascistisch Verbond [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Zwart_Front|Zwart Front]] dat zich vooral op het fascistische Italië richtte, fel antisemitisch was en trachtte het de NSB qua antisemitisme te overtreffen. Het Zwart Front was daarnaast ook fel antikapitalistisch en revolutionair. Meijer constateerde duidelijke overeenkomsten tussen het kapitalisme en het marxisme. Beide kwamen volgens oprichter Meijer voort uit het jodendom. De WA kende ook een concurrent; het Fascistisch Verbond [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Zwart_Front|Zwart Front]] dat zich vooral op het fascistische Italië richtte, fel antisemitisch was en trachtte het de NSB qua antisemitisme te overtreffen. Het Zwart Front was daarnaast ook fel antikapitalistisch en revolutionair. Meijer constateerde duidelijke overeenkomsten tussen het kapitalisme en het marxisme. Beide kwamen volgens oprichter Meijer voort uit het jodendom.
Regel 40: Regel 40:
 Eén van de Zwart-Fronters was een Zaandammer die vaak aan de activiteiten van zijn Amsterdamse geestverwanten deelnam. Toen die geestverwanten een week na de Landdag een vergadering in gebouw ‘De Harmonie’ aan de Rozengracht belegden, zou deze Hendrik van der Leur weer van de partij zijn. Voor hij de reis naar Amsterdam kon aanvaarden viel echter de Zaanse politie bij hem binnen. De vrees voor wapenbezit bij de Zwart-Fronters was aanwezig. De agenten wilden weten of zijn organisatie over wapens beschikte. Van der Leur antwoordde bevestigend. Vervolgens wilde hij niet vertellen, maar wel aanwijzen waar deze wapens lagen. Onder bewaking leidde hij de speurders linea recta naar ’s Rijks wapenfabriek ‘Artillerie-inrichtingen Hembrug’, om vervolgens mede te delen dat “hier de wapens lagen die Zwart Front op den dag van de revolutie gebruiken zou.” Afdelingsleider Bervoets was erg ingenomen met de grap van kameraad Van der Leur, maar die miste hierdoor wel de vergadering. Eén van de Zwart-Fronters was een Zaandammer die vaak aan de activiteiten van zijn Amsterdamse geestverwanten deelnam. Toen die geestverwanten een week na de Landdag een vergadering in gebouw ‘De Harmonie’ aan de Rozengracht belegden, zou deze Hendrik van der Leur weer van de partij zijn. Voor hij de reis naar Amsterdam kon aanvaarden viel echter de Zaanse politie bij hem binnen. De vrees voor wapenbezit bij de Zwart-Fronters was aanwezig. De agenten wilden weten of zijn organisatie over wapens beschikte. Van der Leur antwoordde bevestigend. Vervolgens wilde hij niet vertellen, maar wel aanwijzen waar deze wapens lagen. Onder bewaking leidde hij de speurders linea recta naar ’s Rijks wapenfabriek ‘Artillerie-inrichtingen Hembrug’, om vervolgens mede te delen dat “hier de wapens lagen die Zwart Front op den dag van de revolutie gebruiken zou.” Afdelingsleider Bervoets was erg ingenomen met de grap van kameraad Van der Leur, maar die miste hierdoor wel de vergadering.
  
-In 1933 verbood de Nederlandse regering het dragen van uniformen. In 1935 dreigde zelfs een verbod voor eigen legertjes waarop de NSB de WA ophief omdat de NSB zich geen justitieel optreden kon veroorloven. De diverse weerafdelingen kregen opdracht zich te organiseren als wandelclubs. De Duitse inval in 1940 kwam daarom voor de NSB en de WA als een bevrijding. De democratie werd afgeschaft, de NSB mocht mag blijven bestaan. De WA'ers konden weer trots in colonne marcheren, voorzien van grote zwarte petten en glimmende laarzen. Aanvankelijk waren vooral de activisten van de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Nederlandsche_Unie|Nederlandsche Unie]] doelwit van de WA. Spoedig richtte de agressie zich echter ook tegen de joden.+In 1933 verbood de Nederlandse regering het dragen van uniformen. In 1935 dreigde zelfs een verbod voor eigen legertjes waarop de NSB de WA ophief omdat de NSB zich geen justitieel optreden kon veroorloven. ​Een wetgeving er ook werkelijk kwam: de nog altijd geldende Wet op de Weerkorpsen.  
 + 
 +De diverse weerafdelingen kregen opdracht zich te organiseren als wandelclubs. De Duitse inval in 1940 kwam daarom voor de NSB en de WA als een bevrijding. De democratie werd afgeschaft, de NSB mocht mag blijven bestaan. De WA'ers konden weer trots in colonne marcheren, voorzien van grote zwarte petten en glimmende laarzen. Aanvankelijk waren vooral de activisten van de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Nederlandsche_Unie|Nederlandsche Unie]] doelwit van de WA. Spoedig richtte de agressie zich echter ook tegen de joden.
 ==Geen hoge pet== ==Geen hoge pet==
 De Duitse bezetter had geen hoge pet op van de NSB. Vooral omdat de meeste Nederlanders de NSB'​ers met hun WA verachten. Door steun van de NSB werd de bezetter niet populairder. De Duitse bezetter had geen hoge pet op van de NSB. Vooral omdat de meeste Nederlanders de NSB'​ers met hun WA verachten. Door steun van de NSB werd de bezetter niet populairder.
  • wa.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/18 01:18
  • door zaanlander