watersnood

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
watersnood [2017/07/12 23:51]
zaanlander
watersnood [2019/05/07 18:47] (huidige)
145.133.78.91 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 2: Regel 2:
 Door overstroming veroorzaakte noodtoestand. Ook nadat de Zaanstreek sinds de 13e eeuw beschermd was door een dijkenstelsel dat in toenemende mate veiligheid bood, is het gebied in de loop der volgende eeuwen door een reeks overstromingen getroffen. De oorzaak daarvan was vooral gelegen in het feit dat het Flevomeer of Almere aan het einde van de 12e eeuw zó sterk was uitgebreid dat het in open verbinding met de Noordzee kwam. Dit had ernstige gevolgen voor onder meer het Noorderkwartier:​ bij stormen uit noordelijke richtingen stuwde het Noordzeewater zich op in de ontstane Zuiderzee. Door dijkbreuken drong het zoute water meermalen Waterland en de Zaanlanden binnen. ​ Door overstroming veroorzaakte noodtoestand. Ook nadat de Zaanstreek sinds de 13e eeuw beschermd was door een dijkenstelsel dat in toenemende mate veiligheid bood, is het gebied in de loop der volgende eeuwen door een reeks overstromingen getroffen. De oorzaak daarvan was vooral gelegen in het feit dat het Flevomeer of Almere aan het einde van de 12e eeuw zó sterk was uitgebreid dat het in open verbinding met de Noordzee kwam. Dit had ernstige gevolgen voor onder meer het Noorderkwartier:​ bij stormen uit noordelijke richtingen stuwde het Noordzeewater zich op in de ontstane Zuiderzee. Door dijkbreuken drong het zoute water meermalen Waterland en de Zaanlanden binnen. ​
  
-Door deze en andere stormen verdwenen als gevolg van afkalving grote gedeelten van de veenbodem en ontstonden grote meren op de plaats van de eerdere veenstromen,​ in de Zaanstreek waren dat de [[enge|Enge Wormer]] en [[zwet|het Zwet]]. Aan de oostelijke oever van de Zaan vormden zich grote inhammen, zoals [[poel|de Poel]], [[kuil|de Kuil]] en het [[wijd|Zaandijker Wijd]]. Mede door klink en oxydatie was het maaiveld steeds lager komen te liggen ten opzichte van de rijzende zeespiegel. De dijken die Waterland en de Zaanstreek beschermden zijn ettelijke malen doorgebroken,​ met als gevolg soms grote overstromingen. ​+Door deze en andere stormen verdwenen als gevolg van afkalving grote gedeelten van de veenbodem en ontstonden grote meren op de plaats van de eerdere veenstromen,​ in de Zaanstreek waren dat de [[enge_wormer|Enge Wormer]] en [[zwet|het Zwet]]. Aan de oostelijke oever van de Zaan vormden zich grote inhammen, zoals [[poel|de Poel]], [[kuil|de Kuil]] en het [[wijd|Zaandijker Wijd]]. Mede door klink en oxydatie was het maaiveld steeds lager komen te liggen ten opzichte van de rijzende zeespiegel. De dijken die Waterland en de Zaanstreek beschermden zijn ettelijke malen doorgebroken,​ met als gevolg soms grote overstromingen. ​
  
 Als vroege vermeldingen worden dijkdoorbraken genoemd in de jaren 1421, 1570, 1610 en 1625. In laatstgenoemd jaar liep bijvoorbeeld de toen juist drooggemalen [[wijdewormer|Wijde Wormer]] vol. Op 5 december 1665 brak de dijk bij Durgerdam tijdens een zware noordwester storm, waardoor in Waterland en de Zaanstreek grote schade ontstond. Het dagboek van [[Caescoper|Claes Ariszoon Caescoper]] uit Koog vermeldt: 'In `t selve jaer warde in ons buert de diksloot gedempt overrnits de dyk door de hooge watervloet geruiveneert was en de vaert aghterom de huyse gemaekt'​ (1666). Als gevolg van genoemde overstroming was zo dus de [[dubbele_buurt|Dubbele Buurt]] in Koog ontstaan. ​ Als vroege vermeldingen worden dijkdoorbraken genoemd in de jaren 1421, 1570, 1610 en 1625. In laatstgenoemd jaar liep bijvoorbeeld de toen juist drooggemalen [[wijdewormer|Wijde Wormer]] vol. Op 5 december 1665 brak de dijk bij Durgerdam tijdens een zware noordwester storm, waardoor in Waterland en de Zaanstreek grote schade ontstond. Het dagboek van [[Caescoper|Claes Ariszoon Caescoper]] uit Koog vermeldt: 'In `t selve jaer warde in ons buert de diksloot gedempt overrnits de dyk door de hooge watervloet geruiveneert was en de vaert aghterom de huyse gemaekt'​ (1666). Als gevolg van genoemde overstroming was zo dus de [[dubbele_buurt|Dubbele Buurt]] in Koog ontstaan. ​
  • watersnood.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/07 18:47
  • door 145.133.78.91