zaenderhorn

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
zaenderhorn [2019/02/19 05:29]
zaanlander
zaenderhorn [2019/02/19 05:42] (huidige)
zaanlander
Regel 10: Regel 10:
 Tijdens een meting in 1591 mat het eiland 100 ha en ruim een eeuw later nog maar 70 ha. Na opheffing van het klooster (Alteratie 1578) werd het afgestaan aan het Burgerweeshuis. In het begin van de 16e eeuw woonden er elf gezinnen en er was een dorpsbestuur. Voor het Burgerweeshuis was het eiland geen voordelig bezit want het onderhoud van de kaden vergde veel investeringen. Bij elke grote storm werden grote stukken land weggeslagen. Tijdens een meting in 1591 mat het eiland 100 ha en ruim een eeuw later nog maar 70 ha. Na opheffing van het klooster (Alteratie 1578) werd het afgestaan aan het Burgerweeshuis. In het begin van de 16e eeuw woonden er elf gezinnen en er was een dorpsbestuur. Voor het Burgerweeshuis was het eiland geen voordelig bezit want het onderhoud van de kaden vergde veel investeringen. Bij elke grote storm werden grote stukken land weggeslagen.
  
-In de 15e en 16e eeuw heette dit eiland Zaender Hoorn, wat de stelling rechtvaardigt dat dit ooit een schiereiland,​ vast aan de noordwal is geweest. Zaenderhorn was in de 17e eeuw een flink eiland, waarop vijf boerderijen en een kapel stonden. In 1849 was het eiland 80 morgen (72 hectare) groot+In de 15e en 16e eeuw heette dit eiland Zaender Hoorn, wat de stelling rechtvaardigt dat dit ooit een schiereiland,​ vast aan de noordwal is geweest. Zaenderhorn was in de 17e eeuw een flink eiland, waarop vijf boerderijen en een kapel stonden. ​
  
-Het eiland Zaenderhorn telde een aantal oud-Friese huizen. Het [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010613361:​mpeg21:​a0135|oud Friese huis]] is op z'n West-Fries op een door water omgeven erf gelegen en bestaat uit een woongedeelte met daarbij aansluitend het koehuis. De vierroeden hooiberg staat naast het stalgedeelte. Het is het typische langhuis ​der Friese veeteeltgebieden,​ dat in 1230 reeds als domus longa in een Bremer bron voorkomt. ​+Het eiland Zaenderhorn telde een aantal oud-Friese huizen. Het [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010613361:​mpeg21:​a0135|oud Friese huis]] is op z'n West-Fries op een door water omgeven erf gelegen en bestaat uit een woongedeelte met daarbij aansluitend het koehuis. De vierroeden hooiberg staat naast het stalgedeelte. Het is het typische langhuis ​uit de Friese veeteeltgebieden,​ dat in 1230 reeds als domus longa in een Bremer bron voorkomt. ​
  
-Vooral in de 18de eeuw; moesten regenten grote kosten aan het eiland besteden; deze bedroegen van 1752 tot 1763, behalve alle inkomsten, 27.779 gulden. De aanleg van een rijzendam tussen de Horn en de Jan-Rebellewaard,​ bleek voor dit eiland aller nadeligst te zijn. Het werd moeilijk nog op het eiland te boeren. Het aantal boerderijen nam tot twee af. Latere bewoners moesten toen de Horn ontwijken. Daardoor lag dit eiland begin 1800 verlaten. ​Maar in 1830 werd het door de wakkere Amsterdammer F.W.J. Beukman, die de eigendom had verworven, nieuw bedijkt ​en met twee herenhoven bezet+Vooral in de 18de eeuw; moesten regenten grote kosten aan het eiland besteden; deze bedroegen van 1752 tot 1763, behalve alle inkomsten, 27.779 gulden. De aanleg van een rijzendam tussen de Horn en de Jan-Rebellewaard,​ bleek voor dit eiland aller nadeligst te zijn. Het werd moeilijk nog op het eiland te boeren. Het aantal boerderijen nam tot twee af. Latere bewoners moesten toen de Horn ontwijken. Daardoor lag dit eiland begin 1800 verlaten. ​In 1786 werd het intussen onbewoonde eiland overgedragen aan de Domeinen van Holland ​en West-Friesland
  
-Halverwege ​de 19e eeuw was Zaenderhorn nagenoeg onbewoondhoewel zich in de jaren veertig van die eeuw nog een boer met zijn gezin op het eiland had gevestigdIn 1786 werd het intussen onbewoonde eiland overgedragen aan de Domeinen van Holland ​en West-Friesland+In 1830 werd het eiland door de Amsterdammer F.W.J. Beukman, die de eigendom had verworven, nieuw bedijkt en met twee herenhoven bezet. Frans Beukman liet zijn zoon Ludovicus Beukman er met zijn vrouw Tecla Appelman wonenTot de inpoldering door de kanaalmaatschappij heeft hij daar met zijn gezin, zijn broer Thomas, gouvernante ​en dienstmeid geboerd. Vandaar vertrokken zij in 1867 naar de Buiksloterham
  
 Door de inpoldering werd het eiland eigendom van de Kanaalmaatschappij en in 1874 opnieuw verkocht. Jarenlang stak Den Horn nog boven de polder uit en markeerde de 'Weg om Den Horn' de contouren van het eiland. Het was te vinden aan het eind van de Overbrakerweg,​ ten zuiden waar ooit de Fordfabriek stond. De Waard verdween onder de Nieuwe Hemweg en het industriegebied oostelijk daarvan. De grensregeling in 1877 heeft de Horn van Zaandam gescheiden en mede aan Sloten toegevoegd. ​ Door de inpoldering werd het eiland eigendom van de Kanaalmaatschappij en in 1874 opnieuw verkocht. Jarenlang stak Den Horn nog boven de polder uit en markeerde de 'Weg om Den Horn' de contouren van het eiland. Het was te vinden aan het eind van de Overbrakerweg,​ ten zuiden waar ooit de Fordfabriek stond. De Waard verdween onder de Nieuwe Hemweg en het industriegebied oostelijk daarvan. De grensregeling in 1877 heeft de Horn van Zaandam gescheiden en mede aan Sloten toegevoegd. ​
  • zaenderhorn.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/02/19 05:42
  • door zaanlander