Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
binnenlandse [2018/05/29 13:05]
zaanlander
binnenlandse [2018/05/29 13:09] (huidige)
zaanlander
Regel 9: Regel 9:
 De gewestelijk leider van de voedselvoorziening in Noord-Holland was K. Haak ("Ome Kees"​),​ hoofd van een christelijke school te Anna Paulowna. In district VI beschikt Van Os als voedsel-officier in deze streek, die wegens haar grote levensmiddelenindustrie immers aangeduid wordt als de provisiekast van Europa, over omvangrijke voorraden voedingsmiddelen. Deze lagen opgeslagen in het Zaans Veem te Zaandam en in de kelders van de Zaandamse ambachtsschool. Ze werden weggehaald bij fabrieken onder verantwoordelijkheid van de vorderingsofficier W.J. Geytenbeek. Als principieel man zorgde Van Os voor een nauwkeurige registratie van alles wat in beslag genomen werd, en na de oorlog alles punctueel werd betaald. Voorraden in de bedrijven waren dankzij de medewerking van de ondernemers precies bekend bij de voedsel-officier,​ zodat ze ook ter beschikking stonden van de BS. De gewestelijk leider van de voedselvoorziening in Noord-Holland was K. Haak ("Ome Kees"​),​ hoofd van een christelijke school te Anna Paulowna. In district VI beschikt Van Os als voedsel-officier in deze streek, die wegens haar grote levensmiddelenindustrie immers aangeduid wordt als de provisiekast van Europa, over omvangrijke voorraden voedingsmiddelen. Deze lagen opgeslagen in het Zaans Veem te Zaandam en in de kelders van de Zaandamse ambachtsschool. Ze werden weggehaald bij fabrieken onder verantwoordelijkheid van de vorderingsofficier W.J. Geytenbeek. Als principieel man zorgde Van Os voor een nauwkeurige registratie van alles wat in beslag genomen werd, en na de oorlog alles punctueel werd betaald. Voorraden in de bedrijven waren dankzij de medewerking van de ondernemers precies bekend bij de voedsel-officier,​ zodat ze ook ter beschikking stonden van de BS.
  
- +De BS speelde volgens sommigen een dubieuze rol. Ten eerste de grote aanwas toen de oorlog de goede kant op ging. Daarnaast hadden de verzetsmensen van het eerste uur moeite met de officieren uit het leger die vanaf 1944 boven hen werden gezet. In de Zaanstreek bleef het goed georganiseerde gewapende verzet onder Jan Brasser (Witte Ko) tamelijk autonoom onder de naam Gewestelijke Sabotage Afdeling (GSA). Dit was overigens wel een BS-afdeling. Er was achterdocht van vooral de communistische leden van het verzet. Er was een gegrond vermoeden dat de BS was opgericht om de macht van de communisten rond de bevrijding bij voorbaat in te tomen. 
 Op 9 mei 1945 meldde de Typhoon: ,,Hierbij deel ik mede dat het kaalscheren van hoofden van vrouwen, die zich met de vijand hebben afgegeven, achterwege dient te blijven. Zulks niet alleen omdat een dergelijke handelwijze niet overeenkomst met onze waardigheid,​ maar tevens omdat de vrouwen evenals de mannen, die zich gedurende de bezettingstijd hebben misdragen, hun gerechte straf zullen ontvangen van de bevoegde rechter. De Binnenlandse Strijdkrachten zullen er voor dienen te waken, dat ook het publiek zich niet schuldig maakt aan dergelijke ongewenste gevoels-uitingen.''​ Zaandam, 7 Mei 1945. De Gewestelijke Commandant Binnenlandse Strijdkrachten. ​ Op 9 mei 1945 meldde de Typhoon: ,,Hierbij deel ik mede dat het kaalscheren van hoofden van vrouwen, die zich met de vijand hebben afgegeven, achterwege dient te blijven. Zulks niet alleen omdat een dergelijke handelwijze niet overeenkomst met onze waardigheid,​ maar tevens omdat de vrouwen evenals de mannen, die zich gedurende de bezettingstijd hebben misdragen, hun gerechte straf zullen ontvangen van de bevoegde rechter. De Binnenlandse Strijdkrachten zullen er voor dienen te waken, dat ook het publiek zich niet schuldig maakt aan dergelijke ongewenste gevoels-uitingen.''​ Zaandam, 7 Mei 1945. De Gewestelijke Commandant Binnenlandse Strijdkrachten. ​
 Gewest II. Gewest II.
  • binnenlandse.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/05/29 13:09
  • door zaanlander