Wormerveer, 19 februari 1919 - Aussenkommando Fallersleben, 2 april 1945

Antoon Willem Beernink, ongehuwd, afkomstig uit een Gereformeerd nest en fabrieksarbeider bij de Koninklijke Cacao- en Chocoladefabrieken NV Erve H. de Jong in Wormerveer verleende vanaf 1942 hulp aan onderduikers en gaf vanaf 1943 met Henk Tobyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigToby, Henk

Krommenie 12 juli 1916 – Heiloo 16 april 2010

Henk Toby, pseudoniem Henk van Vliet, Henk van Noord-Holland, van gereformeerde afkomst, gehuwd met Ida Verkuyl, werkzaam bij het bedrijf van z'n ouders, Toby's Woninginrichting N.V. aan de Zaanweg 119 in Wormerveer. Raakte betrokken bij hulp aan onderduikers en was actief bij de verspreiding van het verzetsblad Vrij Nederland. Nadat een aantal reactieleden zich op basis van hun levensovertuiging niet meer konden conformeren met Vrij Ned…
leiding aan de Wormerveerse tak van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers L.O.

Eerder werd de Anti-Revolutionaire Partij ARP, waar hij actief lid van was, door de bezetter opgeheven. Niettemin bleef Anton Beernink informatie van de opgeheven partij in Noord-Holland rondzenden. In aanmerking komende om op onvrijwillige basis voor de Arbeitseinsatz in Duitsland te worden ingezet, nam hij ontslag en maakte hij op velerlei wijzen deel van het actief verzet uit.

Nico Rem schreef in 1984: ,,Het was omstreeks juni 1943, toen, in verband met de steeds groeiende administratieve omvang van het verzetswerk en tevens ter veilige bewaring van veel bezwarend materiaal, de noodzaak van een royale, onvindbare schuilplaats zeer actueel werd. Het is de onvergankelijke eer van Dirk Dirkmaat, die, als conciërge, tot de conclusie kwam, dat een gedeelte van de bovenverdieping van de school bij de bouw moest zijn weggetimmerd. Er moest een mogelijkheid zijn, omdat beslist van buitenaf onvindbare gedeelte, op een of andere wijze te benaderen. Kruipend tussen de plafonds, door muren heen brekend, belandde hij met Anton Beernink en Henk Toby, in de gezochte ruimte en deze was inderdaad ideaal.

Sjoerd Hondema uit Krommenie werd er bij gehaald. Deze vakman brak en metselde en maakte de ingang mogelijk en onvindbaar. Tafels, stoelen en sorteerkast werden gebouwd: licht en radio werden aangelegd en zo ontstond de werkkamer, waar de L.O. administratie van de provincie Noord—Holland werd gevoerd. Anton heeft daar met Dirk Dirkmaat dikwijls tot in de nacht gewerkt, ongestoord maar intensief, en het is aan hen te danken, dat alles zo punctueel in orde was.

Alles, wat maar even met het verzetswerk te maken had, heeft met het stookhok kennis gemaakt. De bevolkingsregisters van Krommenie en Assendelft werden daar ondergebracht; radio's, uniformen, wapenen, morfinespuiten, zend— en telexapparaten, lagen keurig opgestapeld, tezamen met de buit, afkomstig van kraakjes en Joods bezit. Alle soorten van papieren lagen netjes gesorteerd in de sorteerkast, als op een echt distributiekantoor.

Bij Dirkmaat, die vrij toegang tot de school had, was het verantwoordelijke beheer in soliede handen en de bekendheid met de toegang tot deze plaats is dan ook tot aan de bevrijding tot een klein aantal personen beperkt gebleven. Jaap Boot is nog genoodzaakt geweest om met zijn vrouw een gedeelte van de wittebroodsweken daar door te brengen. Zonder het te weten hebben de Duitsers, die gedurende enkele weken de school hadden bezet, zelf de wacht betrokken bij dit centrum van illegaliteit.

Tevens ontving Antoon mensen in lunchroom Huis te Zaanen, waarvoor hij onderduikadressen, persoonsbewijzen en bonkaarten verzorgde.

Ook voor namaakstempels en het drukken van valse papieren wist Beernink de juiste weg te wijzen. Landelijk verspreidde hij illegale edities Vrij Nederland en Trouw. Op 19 oktober 1943 werd hij tijdens de provinciale Beurs-vergadering van de L.O. in Hoorn door de Sipo met twaalf anderen, waaronder het hoofd van de L.O. in Noord-Holland, de Zaandammer Willem Brinkmanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBrinkman, Willem

Een prominent figuur in de hulpverlening aan onderduikers, en dan vooral aan ondergedoken Joodse kinderen, is de Zaandamse boekhandelaar Willem Brinkman. Omstreeks 1942 hoort hij in de Gereformeerde kerk aan de Vinkenstraat dominee
, gearresteerd.

Na gedetineerd te zijn geweest in Amsterdam, Vught en Neuengamme, stierf Antoon Willem Beernink een maand voor de bevrijding op 2 april 1945 in het Aussenkommando Fallersleben.

Zie: Tweede Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
Wereldoorlog 3.. 4.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/beernink.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)