clijnk

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
clijnk [2018/04/01 01:58]
zaanlander
clijnk [2019/10/20 09:19] (huidige)
jan [Clijnk, Evert]
Regel 5: Regel 5:
 Everardus Petrus (Evert) Clijnk, Statenlid van 18 april 1935 tot 25 oktober 1966. Evert Clijnk maakte niet minder dan 31 jaar deel uit van Provinciale Staten, aanvankelijk van de fractie der Rooms-Katholieke Staatspartij,​ later van die der Rooms-Katholieke Volkspartij. In 1939 werd Clijnk benoemd als lid van de Raad van Toezicht op de provinciale bedrijven. Everardus Petrus (Evert) Clijnk, Statenlid van 18 april 1935 tot 25 oktober 1966. Evert Clijnk maakte niet minder dan 31 jaar deel uit van Provinciale Staten, aanvankelijk van de fractie der Rooms-Katholieke Staatspartij,​ later van die der Rooms-Katholieke Volkspartij. In 1939 werd Clijnk benoemd als lid van de Raad van Toezicht op de provinciale bedrijven.
  
-Op 12 juni 1945 [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMNIOD05:​000164137:​mpeg21:​a0018|bedankt]] ​Evert Clijnk ​vanuit zijn woonplaats Wormer voor de vele blijken van belangstelling,​ bij zijn terugkeer uit Duitsland ondervonden,​ en betuigt ook namens zijn familie, zijn hartelijke dank. Evert Clijnk maakte op 6 oktober 1945 deel uit van een [[http://​www.meitotmei.nl/​de-start-van-het-verzetsplantsoen/​|commissie]] ​gevormd ​om in Zaandam te komen tot oprichting van een monument ter nagedachtenis van de Zaandamse gevallen illegale strijders aan de Savornin Lohmanstraat. ​+Evert Clijnk ​was lid van de [[http://​www.meitotmei.nl/​de-start-van-het-verzetsplantsoen/​|commissie]] ​ om in Zaandam te komen tot oprichting van een [[verzetsmonument_zaandam|monument]] ter nagedachtenis van de Zaandamse gevallen illegale strijders aan de Savornin Lohmanstraat. ​
  
 ==Motie Kalverpolder== ==Motie Kalverpolder==
  • clijnk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/10/20 09:19
  • door jan