Tot 1970 zelfstandige houthandel te Zaandam, daarna gefuseerd met Houthandel Donkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonker & Zn., nv Houthandel v/h P.

Houthandel te Zaandijk. Tot 1970 zelfstandig, daarna gefuseerd met Houthandel P. Schipper Gzn. te Zaandam tot Donker & Schipper Houthandel bv, die vervolgens in 1985 fuseerde met Simonsz & Middelhoven (zie: Johannes (Jan) Simonsz & Zoon) Bouwspecialiteiten te Wormerveer tot
te Zaandijk. Houthandel Schipper werd opgericht in januari 1887 door P. Schipper Gzn. Twee jaar tevoren had hij de paltrokmolen De Wildeboerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWildeboer, de

Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De Windbrief van de Balkenzager werd waarschijnlijk gegeven in augustus 1718 aan Grietje Wildeboer. Hij heeft gestaan op de zuidkant van het Langeland, ten westen van de Vaan en werd in 1911 gesloopt.
gekocht, waarin hij in 1887 zelfstandig begon te zagen (eerder had hij samengewerkt met houthandelaar Couwenhoven). Zijn zoon W. Schipper kwam in 1891 in de zaak en werd in 1898 gelijkwaardig compagnon.

Uitbreidingen hadden plaats door aankoop van paltrokplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPaltrok

Molentype, alleen toegepast voor de houtzagerij. De paltrokken, waarvan er meer dan 200 in de Zaanstreek zijn geweest, kenmerken zich door een aan drie zijden open werkvloer (zaaggrond), een geteerd (dus donker) uiterlijk en het feit dat bij het kruien de gehele molenmassa over een rolring wordt rondgedraaid; de paltrok is hierdoor een onderkruier in tegenstelling tot de
De Valkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigValk (Oostzaandam), De

1727-1794

Houtzaagmolen in Oostzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1727. Hij stond aan en ten westen van de Gouw, iets ten noorden van het Molenpad. De molen werd gesloopt in 1794.

molen houtzaagmolen paltrok
in 1897 en bovenkruier De Bonte Arendplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArend, de Bonte

Houtzaagmolen te Westzaandam, zeskante bovenkruier. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in november 1719 aan Cornelis de Bont. De molen heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering. Hij werd in 1905 gesloopt, waarna een stoomhoutzagerij met dezelfde naam op zijn erf werd gebouwd.
in 1900. Deze molen werd in 1905 omgebouwd tot stoomzagerij; de andere molens werden daarna gesloopt. De oorspronkelijke vennootschap onder firma werd in 1922 omgezet in een nv. In 1969 werd het terrein in het Westzijderveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzijderveld

Historische naam voor het onbebouwde deel van de polder Westzaan, tussen de bebouwing van, in het westen Westzaan en in het oosten Zaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer. Door de aanleg van de woonwijken Houtveld, Houtwerf, Westerwatering, Westerkoog en Rooswijk, en het bedrijvengebied
verlaten en vestigde het bedrijf zich in de Achtersluispolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchtersluispolder

Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen, droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van…
waar nieuwe loodsen werden betrokken. De fusie met Houthandel Donker (tot Donker en Schipper) kwam het jaar daarop tot stand.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schipper3.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)