eco:structuur_van_de_zaanse_economie

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Bouwnijverheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBouwnijverheid

  Productiesector (secundaire sector, zie: Economische structuur) die zich bezighoudt met het vervaardigen, onderhouden en renoveren van bouwwerken. Naar de aard van de productie valt er in de Nederlandse situatie een onderscheid te maken tussen burgerlijke en utiliteitsbouw (B & U) enerzijds en grond-, weg- en waterbouw (GWW) anderzijds. De B & U kan worden onderscheiden in woningbouw en de realisatie van andere gebouwen, zoals bijvoorbeeld kantoren en andere bedrijfs- of overheid…
 • sidebarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

  * Overzicht Economie * Economische ontwikkeling vóór 1580 * Economische ontwikkeling 1580-1800 * Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800

  Economische structuur

  * Korte algemene inleiding * Structuur van de Zaanse economie

  * Home
 • Economische Geschiedenis en structuurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische Geschiedenis en structuur

  prof. dr. A. van Braam

  Economische geschiedenis

  Deze sectie geeft een systematisch overzicht van de economische ontwikkeling.

  Ter wille van de overzichtelijkheid is het artikel ingedeeld in drie hoofdstukken, te weten:
 • Industriële revolutieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIndustriële revolutie

  Aanduiding voor de mechanisering van de nijverheid, het fabriekswezen, zoals dit zich sinds de 18e eeuw ontwikkelde uit oudere organisatievormen, bijvoorbeeld die van handwerk en huisindustrie. De term 'industriële revolutie, kwam algemeen in gebruik na een publikatie van A. Toynbee ('Lectures on the industrial revolution of the 18th century in England', 1884), maar is misleidend omdat in feite eerder van een snelle evolutie dan van een revolutie moet worden gesproken.
 • lettersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W IJ Z Onderwerpen

  * Archeologie, * Bestuur en rechtspraak * Bevolking, * Bewoningsgeschiedenis, * Bouwen in de Zaanstreek, * Crisisjaren '30, * Cultuur, * Demografie, * Economische geschiedenis, * Economische structuur,

  * Eerste Wereldoorlog, * Familie bedrijven, * Folklore * Franse tijd, * Gezondhei…
 • Welkom op de ZaanWikiplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWelkom op de ZaanWiki

  De online encyclopedie van de Zaanstreek.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W IJ Z Onderwerpen

  * Archeologie, * Bestuur en rechtspraak * Bevolking, * Bewoningsgeschiedenis, * Bouwen in de Zaanstreek, * Crisisjaren '30, * Cultuur,
 • Verantwoording 1991plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerantwoording 1991

  Bij het samenstellen van deze encyclopedie werden bepaalde uitgangspunten gehanteerd en kwamen wij tot bepaalde werkwijzen. De belangrijkste worden hier gegeven:

  -Door de organisatie (stafbureau/eindredactie) werd bestaande kennis gerangschikt. Nieuw archiefonderzoek was weliswaar soms noodzakelijk, maar als vuistregel gold dat gebruik zou worden gemaakt van aanwezige bronnen. Aangezien de Zaanse geschiedschrijving nog lang niet volledig is, moesten wij aanvaarden dat een a…
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/eco/structuur_van_de_zaanse_economie.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 15:25
 • door jan