boffen

Dit is een oude revisie van het document!


Oud rechtsgebruik dat in de Zaanstreek alleen te Assendelft schijnt te hebben bestaan. Het wordt ook genoemd bij de Westfriese stadsrechten. Het is in Assendelft tot in de Franse tijd in gebruik gebleven, getuige een bewaard gebleven 'Boff-Boeckje der Jurisdictie Assendelft', waarin staat aangetekend wie van het recht gebruik hebben gemaakt sinds 1685 en dat vermeldingen tot 1797 bevat. Het gebruik bestond ongetwijfeld ook al voor 1685.

Het Bofrecht komt er op neer dat men een reeds overeengekomen koop binnen drie etmalen nog ongedaan kon maken, mits men daartoe een verklaring voor schout en schepenen aflegde. Het was gebruikelijk dat koop en verkoop (van vee of land of van andere roerende of onroerende goederen) in een herberg werden gesloten, waarbij de verkoper het gelag betaalde.

Als er na de transactie werd geboft (dit bleef overigens een uitzondering) dan verbeurde de koper “den dubbelen wijnkoop'. Hij moest dus tweemaal het bedrag der verteringen vergoeden. Een zeer ongeloofwaardige overlevering wil dat een boffer, om gebruik te maken van dit oude recht, eerst drie maal met zijn achterwerk tegen de deur van het rechthuis moest bonken onder het zeggen van de woorden “ik bof”.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/boffen.1448887693.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:35
  • (Externe bewerking)