wiki:regels

Wees helder en schrijf zakelijk

Dit is een Zaanse encyclopedie. Artikelen die worden toegevoegd moeten dus wel encyclopedische waarde hebben, en over echt Zaanse onderwerpen gaan. Van belang is de schrijfstijl: helder en zakelijk, zonder persoonlijke meningen erin.

Vermijd knip en plakwerk

Gebruik je eigen bewoordingen en verwijs naar de bron als je daar gebruik van maakt. Een volledige tekst van een webpagina overnemen is uit den boze. Wel is het toegestaan delen van een website te citeren, maar dan moet wel duidelijk zijn dat het een citaat is en wat de bron is. Vergewis je verder dat er geen copyright wordt overtreden.

Afbeeldingen

Afbeeldingen moeten vrij van copyright zijn. Als er geen bron van de afbeelding bekend is worden deze verwijderd. Ook op foto's van oude ansichtkaarten kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn.
Een goede bron voor afbeeldingen is het Gemeentearchief. Indien een afbeelding alleen in de studiezaal te bekijken is, maar niet op de website van de beeldbank, mag deze niet worden gebruikt.
Eigen werk wordt op zeer op prijs gesteld. Zorg er alleen voor dat de afbeelding niet te groot is: 800 pixels breed is ruim voldoende. Een afbeelding moet worden voorzien van een onderschrift en een herkomst.

Een artikel hoeft niet af te zijn

Wees niet bang om te beginnen aan een onderwerp waarover u niet alles weet. Datgene wat u weet en beschrijft is een goed begin, zelfs al zijn het maar twee of drie zinnen. Doordat u aan een artikel begint, worden anderen namelijk aangespoord het aan te vullen. Het is wel van belang dat het goed geschreven is, want een artikel dat uit een slecht geformuleerde zin bestaat, zal wel vrij snel verwijderd worden, of overschreven door een goede zin.

Verklaar jargon

Verklaar zoveel mogelijk alle Zaanse termen of bepaald jargon (vakspecialistische termen/begrippen, die iemand zonder kennis van dat vak niet zal begrijpen). Dat kan via een reeds bestaande of zelfgemaakte link die zo'n woord uitlegt.

Vermijd partijdigheid en meningen

Deze ZaanWiki is geen discussieforum: we streven naar objectieve feiten. Dus geen opinies geven en geen voors of tegens over bijv. gemeentebeleid of dergelijke zaken.

Toevoegingen

Wanneer u iets aan een tekst toevoegt of verandert, zet uw bijdrage dan op de juiste plaats in die tekst (niet als aparte opmerking of intentie onderaan). Zorg er daarbij voor dat de tekst vloeiend blijft doorlopen; de tekst moet één geheel blijven. ZaanWiki-artikelen moeten uiteindelijk geen bonte verzameling van losse opmerkingen worden, maar een naadloos geheel, dat altijd kan worden uitgebreid.

Verwijder klinkklare onzin

Duidelijke nonsens moet worden verwijderd. We kunnen erover van mening verschillen wanneer iets klinkklare onzin is, dus wees er wel voorzichtig mee. Twijfelt u, overleg dan eerst met andere deelnemers.

Zaanwiki is geen persoonlijke website

Schrijf liever niet over uzelf, een familielid, of een ander onderwerp waarbij een belangenconflict kan ontstaan. Zelfpromotie of reclame is niet toegestaan.

Kies relevante onderwerpen

De doelstelling van Zaanwiki is om zoveel mogelijk kennis over de Zaanstreek te verzamelen. Dus informatie die relevant is en vermoedelijk zal blijven voor een redelijk aantal mensen.

Citeer uw bronnen

Als er bij het schrijven of onderbouwen van een artikel gebruik is gemaakt van externe bronnen, zorg dan voor een literatuurlijst (boeken, artikelen of webpagina's). Dit is niet alleen intellectueel eerlijk, maar het wijst lezers bovendien de weg naar nog meer informatie. Uiteraard neemt u niet klakkeloos tekst en/of afbeeldingen over van door auteursrechten beschermde bronnen.

Probeer zoveel mogelijk te linken naar websites met de originele bronnen. Dus naar bijvoorbeeld stadsarchieven en andere betrouwbare bronnen. Links naar amateur websites zijn soms twijfelachtig. Soms is de website een site die door een liefhebber tijdelijk in de lucht wordt gehouden. Soms moet de inhoud van zo een website nog gecheckt worden. Kortom doe eerst goed zelf onderzoek naar de betrouwbaarheid. Meestal is het beter om de originele bronnen weer te geven.

Bronvermelding onderaan lemma

Bronnen worden onder de tekst vermeld. Links naar externe verwijzingen worden bij voorkeur niet opgenomen in de tekst. Onderaan de tekst kan een kopje komen met Bronnen en/of literatuur. Een ander kopje met Externe Links geeft doorverwijzingen naar andere websites met meer (gespecialiseerde informatie)

Vermijd tijdgebonden uitspraken

Uitdrukkingen om te vermijden zijn bijvoorbeeld 'kortgeleden', 'heden ten dage', 'thans', 'is momenteel van mening', 'binnenkort' en dergelijke. Stel u eens voor dat over 80 jaar iemand het artikel onder ogen krijgt: zijn dat soort uitdrukkingen dan nog relevant?

Vermijd woorden die als waardeoordeel kunnen worden uitgelegd

Vermijd woorden als “helaas”, “terecht”, “gelukkig”, “natuurlijk”, “logischerwijs”. Andere lezers kunnen deze woorden als een mening of een waardeoordeel begrijpen. Meestal kunnen ze worden weggelaten zonder dat er informatie verloren gaat.

Benoem een lemma zorgvuldig

Als een nieuw lemma de juiste naam heeft, is het eenvoudiger om die te vinden. Daarbij wordt voorkomen dat er dubbele lemma's ontstaan, en is het makkelijker om naar zo'n lemma te verwijzen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/wiki/regels.txt
  • Laatst gewijzigd: 2023/06/03 10:44
  • door jan