laatste_veranderingen

 • Wilhelminapark, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminapark, het

  Park en vereniging te Wormerveer.

  Vereniging Het Wilhelminapark werd opgericht in maart 1898 met als doel 'het aanleggen, onderhouden en beheren van wandelplaatsen, toebehorende aan de vereniging en gelegen in Wormerveer tussen de
  C.M. Ursinus 2022/05/13 16:53
 • Blijf-van-mijn-Lijfhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlijf-van-mijn-Lijfhuis

  Het eerste Blijf-van-mijn-Lijfhuis werd veertig jaar geleden opgericht in Amsterdam. Andere steden volgden, waaronder Zaanstreek in de jaren ‘80. Er werden vrouwen en hun kinderen opgevangen die niet meer thuis konden wonen aangezien zij te maken hadden met huiselijk geweld. De woonvoorziening is voor de vrouwen een eerste stap naar weer zelfstandig wonen. Door groepen als Tegen haar Wil werd actie gevoerd voor een Blijfhuis in Zaanstad. Bij een discussiebijeenkomst werd…
  Gisela Hoeve 2022/05/11 14:16
 • Broersen, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBroersen, Jan

  (Grootebroek, 30 augustus 1930-Zaandam 13 maart 2022)

  Jan (Joannes Alphonsus) Broersen was priester van het Bisdom Haarlem, gewijd op 15 juni 1957. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Heerhugowaard, kapelaan te Krommenie (St. Petrus Banden parochie, 19579),
  Gisela Hoeve 2022/05/02 09:24
 • Vrouwen Filmgroepenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwen Filmgroepen

  De filmgroepen Vrouw Kijk Verder en Vrouwenfilmgroep Kogerveld organiseerden filmavonden in respectievelijk het buurthuis Oit en Tois in het Kogerveld en later De Fabriek in Zaandam. De avonden waren alleen toegankelijk voor vrouwen. In de jaren ’80 gingen vrouwen ook zelf films produceren.
  Gisela Hoeve 2022/05/01 12:08
 • Vrouwentelefoon: Vrouwen bellen Vrouwenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwentelefoon: Vrouwen bellen Vrouwen

  Telefonische hulpdienst door vrouwen in het Vrouwencentrum. Ze werden getraind door medewerksters van Tegen Haar Wil. Dit is een organisatie met vrijwilligsters die zelf ook ervaring met geweld in hun leven hebben. Ze bieden een luisterend oor en denken met de beller mee. De telefonisch hulpdienst bestond uit een groep vaste vrouwen die dagelijks aanwezig waren. Het hoofdthema van de gesprekken was seksueel geweld en incest.
  Gisela Hoeve 2022/05/01 12:06
 • Tegen Haar Wilplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTegen Haar Wil

  “Tegen Haar Wil” is een (landelijke) telefonische hulpdienst. Bij Tegen Haar Wil werken vrouwen die speciaal voor dit werk worden getraind en sommige vrijwilligsters hebben zelf ook ervaring met geweld in hun leven. Ze bieden een luisterend oor en denken met de beller mee. Zij beschikken over adressen en informatie over hulpverlening, aangifte doen of een veilige plek. Ook kunnen de medewerkers steun bieden tijdens een hulpverleningsproces. Sinds mei 2019 heet de stichting: Tegen…
  Gisela Hoeve 2022/05/01 12:03
 • externe_link_toevoegen verwijderd — Gisela Hoeve 2022/05/01 11:46
 • volwassenenonderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenonderwijs.

  Zie:

  * VOS cursus * vrouwenvakscholen
  Gisela Hoeve 2022/04/21 15:34
 • Vrouwenbond FNVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenbond FNV

  Op 27 januari 1948 is de Vrouwenbond NVV opgericht en daarbij ook meteen de afdeling Zaandam. De nadruk werd gelegd op 'De vrouw achter de man'. De bond omschreef toen de stelling dat de voornaamste taak van de vrouw in het gezin lag:
  Gisela Hoeve 2022/04/21 15:33
 • Vrouwenactiesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenacties

  1970 Dolle Mina De Dolle Mina’s voeren een crèche-actie door het Gemeentehuis aan de Burcht te bezetten. De Pisbakkenactie was een ludieke actie voor openbare toiletten voor vrouwen. Hierbij werd aan burgemeester Laan een po met roze strik aangeboden. In 1970 werd een noodtoilet geplaatst op de Gedempte Gracht.
  Gisela Hoeve 2022/04/21 14:08
 • Buitenlands Vrouwenoverleg 1982-2014plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBuitenlands Vrouwenoverleg 1982-2014

  Het Buitenlands Vrouwen Overleg (BVO) is in 1982 opgericht door zeven buitenlandse vrouwen met verschillende etnische achtergronden. Zij wilden de krachten bundelen om hun stem beter te laten horen bij beleidszaken rondom van emancipatie en participatie van buitenlandse vrouwen. In 1986 werd een eigen centrum geopend op de Joachim Kleinsorgstraat.
  Gisela Hoeve 2022/04/19 12:33
 • Vrouwenrubrieken in de Zaanse krantenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenrubrieken in de Zaanse kranten

  Vanaf de jaren ‘50 hadden de Zaanse dagbladen vrouwenrubrieken.

  De Typhoon

  In 1957 verscheen de rubriek ‘Goedenmiddag, dames…’ Hierin werden onderwerpen als mode, kinderen, recepten en de nieuwste snufjes op het gebied van de huishouding besproken. Bestemd voor de lezeressen en de indruk wekkend dat de rest van het nieuws niet relevant voor vrouwen zou zijn. In die tijd werkte Ageeth Scherphuis (Zaandam,1933 – Amsterdam, 2012) als verslaggeefster bij de T…
  Gisela Hoeve 2022/04/19 12:14
 • Vrouwen in de politiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwen in de politiek

  De gemeente Zaanstad bestaat sinds 1974 en telde destijds zeven politieke partijen. Er waren van oudsher binnen verschillende politieke partijen wel organisaties van vrouwen zoals De Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid, de
  Gisela Hoeve 2022/04/19 10:04
 • Vrouwendag in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwendag in de Zaanstreek

  In 1949 hield de Nederlandse Vrouwenbeweging Zaanstreek-Noord een viering met als thema “Tegen Koloniale Oorlog in Indonesië en tegen het Marshall-plan”. Met zang en pianospel. Jaarlijks vonden er in de Zaangemeenten dergelijke vieringen plaats tot 1981.
  Gisela Hoeve 2022/04/18 12:11
 • Vormingscentraplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVormingscentra

  Instellingen die zich bezig houden met werkervaringsprojecten, scholing, cursussen en beroepsoriëntatie. Een groot deel van de taken van de voormalige vormingscentra berust op dit moment (1991) bij de Stichting voor Sociaal Kultureel Werk Wormer (Wormerland), het Centrum voor Volwassenen-Educatie, de Stichting Welzijn en Educatie Zaanstreek “Welsaen' en het Damland College, school voor beroepsonderwijs, vorming en algemeen voortgezet onderwijs in Zaanstreek/Waterland (alle Zaanst…
  Rob Huijgens 2022/04/15 17:15
 • Huygens, Ioannesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuygens, Ioannes

  (Leiden, 26 februari 1920-Wormerveer 9 januari 2003)

  Beeldend kunstenaar te Wormerveer, kunstschilder en aquarellist. Isaac Johannes Huygens (Ioannes) ontving zijn opleiding eind jaren 30 aan het rijksinstituut voor tekenleraren aan de Hobbemastraat te Amsterdam. Aanvullend was de opleiding in schilderlessen en grafisch tekenaar bij H.J. Calcoen te Velsen en tekenlessen en aquarelleren bij Caspar van Den Bosch eveneens te Velsen. De opleiding als tekenleraar werd abrupt afgebr…
  Rob Huijgens 2022/04/15 16:38
 • playgroundplugin-autotooltip__defaultRob Lengers 2022/04/11 16:32
 • Mooij, Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMooij, Dirk

  (Zaandam, 1932-Zutphen, 2020)

  Raadslid voor de PSP in Zaandam en Zaanstad. Dirk Mooij, archiefbeheerder van de Stichting Persinstituut van de Universiteit van Amsterdam, werd in 1963 tussentijds raadslid in Zaandam. Hij zou dat tot de samenvoeging tot Zaanstad (1974) blijven.
  Rob Lengers 2022/04/07 15:19
 • Ina Kakes-Veenprijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIna Kakes-Veenprijs

  De Gebroken Afwaskwast was een emancipatieprijs die in het leven werd geroepen door de Zaanse Vrouwenkrant. Deze ludieke prijs was bedoeld als statement naar de gemeente Zaanstad toe. De eerste keer werd de prijs uitgereikt in oktober 1985 aan Marianne Monier, medeoprichter van de Zaanse Vrouwenkrant en werkzaam in buurthuis “Ons Huis” in Wormerveer, later o.a. directeur van de Anna Polakschool. Vervolgens werd deze wisselprijs nog eenmaal uitgereikt aan de filmgroep Vrouw …
  Gisela Hoeve 2022/04/06 14:31
 • Vrouwenraad Zaanstad, Federatieveplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenraad Zaanstad, Federatieve

  Federatieve Vrouwenraad Zaanstad, in 1977 ontstaan als bundeling van de toen bestaande Vrouwenraden in Zaandam, Wormerveer en Assendelft, waarbij zich een jaar later ook die uit Krommenie aansloot. Daarvóór ging de organisatie door het leven als Nederlandse Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening afdeling Zaandam.
  Gisela Hoeve 2022/04/06 14:17
 • Vrouwencentrum - Van Maidenhois tot Vrouwencentrum 1981-2003plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwencentrum - Van Maidenhois tot Vrouwencentrum 1981-2003

  Eind jaren ’70 waren er al veel groepen voor vrouwen actief in de Zaanstreek. Op 21 maart 1981 opent Hedy d'Ancona het eerste Vrouwencentrum in de Zaanstreek 't Maidenhois in de Mauritsstraat in Zaandam. In 1982 wordt de huur opgezegd.
  Gisela Hoeve 2022/04/06 13:52
 • Ondersteuningsinstituut Welzijnswerk Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOndersteuningsinstituut Welzijnswerk Zaanstad

  Inmiddels opgeheven stichting, met als doelstelling het wegwijs maken van groepen verenigingen en particulieren in het woud van gemeentelijke subsidieregels. Het instituut (opgericht 1979) kende een lange voorgeschiedenis. Organen als de Zaandamse Gemeenschap en het Welzijnsorgaan Zaandam waren het voorgegaan.
  Gisela Hoeve 2022/04/06 13:43
 • Dolle Minaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolle Mina

  Dolle Mina was een linkse, radicaal feministische actiegroep, ontstaan in december 1969. Met ludieke acties wilde zij de rechten van vrouwen verbeteren. Ondanks de formele rechten die vrouwen hadden, was er nog veel onrecht en achterstelling. De naam Dolle Mina. De naam ontleende de actiegroep aan de bijnaam van de vrouwenstrijdster Wilhelmina Drucker (1847-1925). Deze strijdbare feministe van het eerste uur had als bijnaam ‘IJzeren Mina’. Wilhelmina Drucker streed tegen onrechtvaar…
  Gisela Hoeve 2022/04/06 12:00
 • i.j._huygens_oliebus_.jpg aangemaakt — jan 2022/04/05 13:32
 • i.j._huygens_vm_1975_.jpg aangemaakt — jan 2022/04/05 13:26
 • Schaft, Hannieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchaft, Hannie

  Jannetje Johanna Schaft (roepnaam Jo), het meisje met het rode haar, wordt op 16 september 1920 in Haarlem geboren. Vader Pieter, bestuurslid van de socialistisch getinte Bond van Nederlandse Onderwijzers, is leraar aan de Rijks Kweekschool. Moeder Aafje komt uit een fel socialistisch predikantengezin. Jo is een uitstekende leerling, weinig contact met klasgenootjes, soms gepest vanwege rood haar en sproeten.
  Gisela Hoeve 2022/04/05 12:17
 • Vrouw Blijf Bijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouw Blijf Bij

  In 1975 werd in het Peldersveld de eerste Vrouw Blijf Bij (VBB) gestart. Het ontstond na de start van de VOS-cursussen. De VBB-bijeenkomsten waren koffieochtenden met onderwerpen die de vrouwen aangingen zoals over gezondheid, seksualiteit, politiek, gezonde voeding, medicijnverslaving etc. Vrouwen leerden hier ook te vergaderen en te discussiëren. Later kwamen ook VBB-groepen in Assendelft, Poelenburg en het Kalf. Meer of minder bekende vrouwen als Hedy d'Ancona en Liesbeth den…
  Gisela Hoeve 2022/03/22 16:16
 • VOS cursusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVOS cursus

  In 1972 ontwikkelde Krijnie Verlaan de cursus ‘Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving’ (VOS-cursus). Zij deed dat als vormingsleidster in dienst van de Culturele Raad van Noord-Holland. De VOS-cursus werd een groot succes. De cursus telde twaalf ochtenden, de cursusprijs was ƒ 25 en de onderwerpen waren: de vrouw als vrouw, de vrouw als partner en de vrouw als burger. Het ruime concept maakte het mogelijk met verschillende groepen vrouwen te werken. De bijeenkomsten vonden meestal…
  aangemaakt — Gisela Hoeve 2022/03/22 15:51
 • Vrouwencafésplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwencafés

  In de Zaanstreek waren verschillende vrouwencafés. Deze hadden geen eigen locatie maar kwamen bijeen op speciale avonden in buurthuizen. In de vrouwencafés werden maandelijks thema-avonden georganiseerd. In die tijd vonden veel vrouwen het nog lastig om een gewoon ‘mannencafé’ binnen te stappen.
  aangemaakt — Gisela Hoeve 2022/03/22 15:44
 • Zaanse Vrouwenkrantplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Vrouwenkrant

  Op 8 maart 1983 vond in De Speeldoos de Internationale Vrouwendag plaats. Hier werd de eerste uitgave van de Zaanse Vrouwenkrant gepresenteerd.

  Dit was een initiatief van Marianne Monnier en Coby Voorn, omdat zij het een goed moment vonden om een platform te maken waarin vrouwen elkaar en elkaars activiteiten konden vinden, en waar de Zaanse Emancipatiebeweging tegen het licht werd gehouden. De krant heeft vier jaar bestaan. Er verschenen 30 nummers, de laatste in 1987.
  aangemaakt — Gisela Hoeve 2022/03/21 13:53
 • Vrouwencabaretgroepenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwencabaretgroepen

  Uit de VBB-groep Peldersveld is de cabaretgroep Vrouw Blijf Bij ontstaan. Deze groep maakte liedjes over de voor vrouwen belangrijke onderwerpen. De cabaretgroep figureerde in de film ‘Een vrouw als Eva’ en had een gastoptreden in het televisieprogramma ‘Kijk Haar’. Nadat enkele vrouwen in 1982 de groep verlieten, gingen de anderen verder onder de naam VBB ‘Eigen Baksel’.
  jan 2022/03/17 14:04
 • Revueplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRevue

  Een opvoering van het Zaandijks Revue-gezelschap is in januari 1929 door burgemeester Cluysenaer van Wormerveer verboden. De auteur. Klaas Smit, had in 'Zo is de Zaan' het optreden van de marechaussee uit Wormerveer op de hak genomen op een manier die volgens Cluysenaer niet door de beugel kon. Zijn ingrijpen veroorzaakte destijds veel opschudding.
  gastgebruiker 2022/03/17 13:05
 • Doorn, Milica vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoorn, Milica van

  Milica van Doorn 1973-1992 De 19-jarige Milica van Doorn bezocht op zondagavond 7 juni 1992, Eerste Pinksterdag, een verjaardagfeest in een flat aan de Fluitekruidweg in Zaandam. Nadat zij rond middernacht vertrok om de bus te halen, kwam zij niet meer thuis. De volgende ochtend werd haar lichaam gevonden door pastoor Jan Broersen in de Noorder Valdeursloot ter hoogte van de St. Jozefkerk aan de Veldbloemenweg in de wijk Kogerveld. Zij bleek verkracht en op gewelddadige wijze o…
  Peter van den Dongen 2022/03/14 05:46
 • Gymnastiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGymnastiek

  Eerste in de Zaanstreek in georganiseerd verband beoefende sport. Lange tijd ook de meest beoefende sport, later in omvang voorbijgestreefd door voetbal en tennis. In 1989 waren bij de Zaanse gymnastiekverenigingen een kleine 5000 personen als lid aangesloten.
  jan 2022/03/13 20:17
 • Downloadsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDownloads

  De volgende bestanden kun je downloaden vanaf Google Drive. Je krijgt eerst een melding dat het bestand te groot is voor een voorbeeld.

  Download de encyclopedie

  (oorspronkelijke versie: 1991) als PDF bestand. Het zijn grote bestanden, dus het kan enige tijd duren.
  jan 2022/03/02 13:47
 • Compaen, Klaasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCompaen, Klaas

  Oostzaan 1587 - Oostzaan 25 februari 1660

  Claes Gerritszoon Compaen of Klaas Compaen, beruchte Oostzaanse zeerover, die tussen 1623 en 1627 tot de meest beruchte Barbarijse zeerovers behoorde door honderden schepen te kapen. De vader van Claes was lid van Dirck Claesz Duyvel's watergeuzenbende die zich in de Zaanstreek tegen het landsbestuur verzette en als kapitein onder Diederik Sonoy vocht voor het Alkmaars Ontzet in 1573. Claes groeide daardoor op in een tijd van opstand en…
  Jan Admin 2022/02/24 20:37
 • Opera en operetteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOpera en operette

  Opera

  De opera heeft sinds zijn ontstaan, aan het eind van de 16e eeuw, een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en is in de loop der tijd uitgegroeid tot de belangrijkste uiting op het toch zo omvangrijke terrein van de muziek. Al heeft Nederland op dit gebied, vergeleken met bijvoorbeeld Italië, Frankrijk en Duitsland geen uitgesproken briljante rol gespeeld, toch heeft de opera vanaf de 17e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog ook in ons land een uitermate actief bestaan g…
  [O&M Zaanstad muziektheater] — jan 2022/02/23 15:45
 • Goeje, Mieke deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGoeje, Mieke de

  Wieringen 29 mei 1916 - 1998

  Maria Anna Jacoba Petronella de Goeje, balletdanseres en -pedagoge, later regisseuse van Opera Zaanstad.

  In de Zaanstreek was de balletdans als kunstvorm tot 1930 onbekend. In dat jaar mocht de in Zaandam wonende Mieke de Goeje, die in 1924 als achtjarige haar dansloopbaan was begonnen bij Gertrud Leistikow, solistisch optreden in Leistikow's voorstellingen in de Stadsschouwburg te Amsterdam en in Diligentia te Den Haag. Hierna werd zij door veel …
  jan 2022/02/23 14:44
 • Spaanse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpaanse tijd

  Lokale aanduiding voor de jaren 1572 tot en met 1576, de tijd waarin de Zaanstreek gedeeltelijk door troepen in Spaanse dienst bezet was. Feitelijk is het een foutieve naamgeving van de eerste jaren van de opstand in de Nederlanden tegen de toenmalige vorst, Filips II
  [Watergeuzen] — jan 2022/02/23 14:27
 • Historische Vereniging Wormerveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorische Vereniging Wormerveer

  Opgericht 2002

  Historische Vereniging Wormerveer

  Geruime tijd voor de viering van het 500-jarig bestaan van Wormerveer als dorpsgemeenschap in 2003, kwam een aantal betrokken Wormerveerders met het initiatief om ter gelegenheid van dit heuglijke feit een boekwerk uit te geven over de historie van dit Zaandorp. Omdat echter de voorbereidingstijd te kort bleek om dit boek te presenteren in het feestjaar, is dit idee losgelaten en hebben de initiatiefnemers zich…
  Jan Admin 2022/02/21 12:38
 • Provily, Arie Cornelisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigProvily, Arie Cornelis

  Oostzaan, 6 november 1868 - Purmerend, 20 februari 1939

  Arie Cornelis Provily, zoon van C. Provily, genoot het eerste onderwijs van zijn vader en verder van J. P. Groot te Purmerend in piano, orgel, theorie en blaasinstrumenten, daarna van J. Hooft, organist en muziekonderwijzer te Zaandam, in orgel, piano en harmonieleer en uiteindelijk van Louis Sterk te Amsterdam in viool, harmonie, instrumentatieleer en contrapunt. Hij was organist en muziekdirecteur te Krommenie, d…
  jan 2022/02/12 21:18
 • Woudt, Jan Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoudt, Jan Pieter

  Zaandijk, 24 februari 1960 - Zaandam, 17 juli 2016

  Journalist Jan Pieter Woudt kwam in 1981 als leerling bij De Typhoon in dienst en werkte voornamelijk in de Zaanstreek en geregeld voor het dagblad. Hij was dienstweigeraar en vervulde zijn vervangende dienstplicht door van 1983 tot midden 1991 mee te werken aan de Zaanse Encyclopedie. De laatste drie jaren voerde hij er samen met zijn vader
  Annemieke Woudt 2022/02/09 00:07
 • Martin Heijnenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMartin Heijnen

  Wormerveer 1961,

  Beeldend kunstenaar, die woont en werkt in de Zaanstreek. Afgestudeerd aan de Hoge school voor de Kunsten te Utrecht in 1991 als autonoom beeldend kunstenaar, richting schilderen. De laatste jaren ontstaan series schilderijen waarbinnen het landschappelijke (het waterige polderlandschap met daarin verwerkt menselijke ingrepen in en op het landschap) in combinatie met abstractie en ruimte beleving, motieven zijn om tot verbeelding te komen.
  jan 2022/01/16 22:52
 • Wormerveerse Aannemings Maatschappij, (WAM)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormerveerse Aannemings Maatschappij, (WAM)

  Coöperatie van aannemers te Wormerveer. De coöperatie werd op 20 april 1920 opgericht door acht voor zichzelf beginnende timmerlieden (Jan Spreeuw, Frederik Stam, Wouter Gorter, Frederik Bot, Willem Woerdeman, Anton Schollee, Cornelis Klinkenberg, en Hendrik Spreeuw) onder de naam 'Zaanse Coöperatieve Bouwersbond'. Vanaf de oprichtingsdatum tot 1940 werden steeds grotere bouwwerken in zowel
  Anke Snoek 2022/01/09 14:36
 • Tweede Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

  De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
  Peter van den Dongen 2021/12/29 15:42
 • Bos, Johannes Hendrik van denplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBos, Johannes Hendrik van den

  Sloten, 22 november 1905 - Den Haag, 10 mei 1940

  Johannes Hendrik van den Bos, was een Zaandamse huzaar die op 10 mei 1940 sneuvelde als gevolg van het Duits bombardement op de Haagse Nieuwe Alexanderkazerne, tijdens de Slag om Den Haag. Als gevolg daarvan kwamen 66 huzaren van de Cavalerie om het leven. Naast de doden vielen er meer dan 150 gewonden.
  Peter van den Dongen 2021/12/29 14:06
 • Bos, Cornelis Hendricus van denplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBos, Cornelis Hendricus van den

  Velsen, 10 november 1905 - Den Haag, 10 mei 1940

  Cornelis Hendricus van den Bos, was een Zaandamse chauffeur, die als militair bij 3-III Depot Cavalerie gewond raakte bij het bombardement op de Nieuwe Alexanderkazerne tijdens de Slag om Den Haag. Hij overleed later die dag in het Bronovo ziekenhuis.
  Peter van den Dongen 2021/12/29 13:52
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laatste_veranderingen.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 13:33
 • door jan