laatste_veranderingen

 • Sjoerd Soetersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSjoerd Soeters

  Nes, 2 augustus 1947

  Sjoerd Soeters, architect en ereburger van de gemeente Zaanstad, in de Zaanstreek voornamelijk bekend als supervisor van het Project Inverdan en als architect van het nieuwe stadhuis bij station Zaandam.

  Soeters heeft een belangrijk stempel gezet op de vernieuwing van het stadshart van Zaandam. “Soeters heeft Zaanstad voor altijd op de kaart gezet, nationaal en internationaal”, aldus het college van B&W in een toelichting bij de benoeming tot ereburger. Voo…
  Peter van den Dongen 2021/10/14 21:29
 • Verkadeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerkade

  Ondernemersgeslacht in Zaandam in de 19e en 20e eeuw.

  De stichter van het familiebedrijf van Koninklijke Verkade NV Ericus Gerhardus Verkade (1835-1907) werd in Vlaardingen geboren als jongste in een gezin met vier kinderen van de notaris Ericus Gerhardus Verkade (1801-1835) en de Zaanse Geertruida van Gelder (1799-1851). Een maand voor zijn geboorte was zijn vader overleden. Zijn moeder Geertruida verhuisde in 1812 naar haar geboortestreek, waar ze in 1845 hertrouwde met Jan Keg (1798…
  oude revisie hersteld (2020/09/07 12:05) — jan 2021/10/13 16:07
 • ASCII aangemaakt — jan 2021/10/04 10:28
 • Zaanse Regenboogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Regenboog

  De Zaanse Regenboog is juni 2018 gestart als LHBTIQ+ belangenvereniging en op 7 oktober 2019 officieel een stichting geworden.. Doelstelling is het geven van voorlichting, organiseren van activiteiten en het verspreiden van informatie over de LHTBIQ+ gemeenschap. De letters staan voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer, de plus staat voor alle seksuele en genderidentiteiten.
  Frankie Vos 2021/09/30 13:54
 • De Orkaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe Orkaan

  De Orkaan is een website waarop lokale ophef over de Zaanstreek, Oostzaan en Wormerland gedeeld wordt. De pagina staat ook wel bekend als de Zaanse GeenStijl, en als de oorzaak dat RTV Zaanstreek in 2021 hun uitzendlicentie bijna moest inleveren. Piet Bakker en Merel Kan zijn de drijvende kracht achter De Orkaan. In februari 2014 ging de website de lucht in. In 2020 bereikte De Orkaan maandelijks zo'n 110.000 unieke bezoekers. Driekwart van de bezoekers is jonger dan 45 jaar.
  Peter van den Dongen 2021/09/17 16:19
 • Laan, Kornelis terplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan, Kornelis ter

  Slochteren, 8 juli 1871 - Utrecht, 6 maart 1963 Kornelis ter Laan in 1914. Foto Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad Kornelis ter Laan, tot eigen afschuw ook wel Klaas genoemd, politicus, dialectoloog en folklorist. Burgemeester van Zaandam (1914-1936), eerste sociaal-democratische burgemeester van Nederland. Kornelis ter Laan werd als zoon van een kleine boer geboren in het Groningse Slochteren. Als leerling aan de HBS te Sappemeer bezocht hij al een vergadering waar
  Peter van den Dongen 2021/09/11 09:50
 • Liberalismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiberalisme

  Politieke stroming, in de Zaanstreek tot de invoering van het algemeen kiesrecht in 1919 zeer dominant aanwezig, nadien een van de vaste waarden in de plaatselijke politiek.

  Algemeen

  De aanduiding liberalisme staat voor een complex van theorieën over mens, staat en economie, waarbij de grondgedachte is dat ieder individu zich zo veel als mogelijk moet kunnen ontplooien, zonder dat de staat daarbij ingrijpt. Politiek streven de liberalen naar constitutioneel-parlementaire regerin…
  Peter van den Dongen 2021/09/11 09:36
 • SDAPplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSDAP

  Sociaal Democratische Arbeiders Partij, 1894 - 1947

  Na het Groninger congres van 1893 verlegde de hoofdstroom van het democratisch socialisme in Nederland zich naar een nieuw opgerichte partij: de door onder meer Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) in 1894 opgerichte Sociaal Democratische Arbeiders Partij, SDAP. De Socialistenbond ging in 1899 in deze partij op. In de Zaanstreek heeft, meer en langer dan elders, het idealistische, opstandige en anarchistische karakter van het vroege SDB s…
  Peter van den Dongen 2021/09/11 09:23
 • Vakverenigingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVakverenigingen

  Organisaties van werknemers, met het doel tot gezamenlijke positieverbetering te geraken. Andere namen voor vakvereniging zijn vakbeweging, arbeidersverenigingen, werknemersverenigingen en vakcentrales. De arbeidersbeweging is van grote invloed geweest op de politieke bewustwording.
  Peter van den Dongen 2021/09/11 09:20
 • Anti-Revolutionaire Partij (ARP)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnti-Revolutionaire Partij (ARP)

  Eerste georganiseerde politieke partij in Nederland. In 1879 ontstaan door bundeling van de reeds bestaande plaatselijke anti-revolutionaire kiesverenigingen op basis van het door Abraham Kuyper geschreven beginselprogramma. Uitgangspunten van dit programma waren:
  Peter van den Dongen 2021/09/11 09:18
 • Arbeidsverhoudingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeidsverhoudingen

  De (rechts-)betrekkingen tussen werkgevers en werknemers (ook: de verhouding met betrekking tot de arbeid.) Bij het vaststellen van de arbeidsverhoudingen kan ook de overheid betrokken zijn. Werkgevers, werknemers en overheid geven vorm aan de arbeidsvoorwaarden en de sociaal-economische politiek. De partners verkeren in een onderhandelings-, overlegen strijdsituatie, vooral in periodes voorafgaande aan de vaststelling van de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's).
  Peter van den Dongen 2021/09/11 09:10
 • Houtwerkersstakingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutwerkersstakingen

  De loonregeling, zoals door houtbewerkers bij de firma's Simonsz en Zoon en Stadlander en Middelhoven aan de patroons werd gevraagd, luidt:

  * 1e raamzagers f 15 per week * 2e raamzagers f 13.50 * Rondzagers f 16 * Schavers f 17,50
  Peter van den Dongen 2021/09/11 09:00
 • Bruinsma-Kleijwegt, Hannieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBruinsma-Kleijwegt, Hannie

  Nij Beets, 1936

  Johanna (Hannie) Bruinsma-Kleijwegt oud PvdA-politica, lid van De Raad voor het KLPD, voorzitster van de Keuringsdienst van Waren en Zaanstad's burgemeester van 1992 tot 1996. Zus Dineke van As-Kleijwegt was van 1990 tot 2007 burgemeester van Assen, broer Corstiaan Kleijwegt bekleedde het burgemeestersambt van Hellevoetsluis.
  Peter van den Dongen 2021/09/01 10:51
 • Gezondheidszorg in de 20e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 20e eeuw

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  3.1. Ontwikkelingen van het zorgsysteem in Nederland.

  Bij overheid en vooruitstrevende werkgevers openbaarde zich rond de eeuwwisseling een groeiende aandacht en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de zwakken in onze samenleving. Zoals eerder in omringende landen geschiedde werd in ons land een nieuwe sociale wetgeving gericht op bescherming van werknemers tegen gezondheidsbedreigi…
  [Een tweede Zaandams ziekenhuis] — Claire Hart de Ruyter 2021/08/24 11:32
 • Krommenieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrommenie

  Voormalige zelfstandige gemeente in het noorden van de Zaanstreek, per 1 januari 1974 opgegaan in Zaanstad. Na Zaandam in omvang de tweede gemeente van de streek. De samenvoeging tot Zaanstad leidde in Krommenie tot veel protesten. Krommenie wenste deze niet en bepleitte samen met Assendelft een gemeente Krommenie-Assendelft. De rijksoverheid besliste evenwel anders. Krommenie zelf is feitelijk ook een samenvoeging van een aantal woonkernen. Naast Krommenie behoren ook het tot 1816 ze…
  [Bijnamen] — Pieter Heine 2021/08/10 10:00
 • Bart, Bartel Jacobszplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBart, Bartel Jacobsz

  Oorspronkelijk rooms katholiek priester Bartholemeus Wilhelmi, doch reeds zeer vroeg hervormd predikant; waarschijnlijk afkomstig uit Naarden. Bartel Jacobsz. Bart werd in 1561 door de bisschop van Utrecht aangesteld als pastoor van Oostzaan. Het verhaal van Bartel Jacobsz staat uitgebreid beschreven in het boek Geschiedenis der Zaanlanden, daterend uit 1849 door Jacob Honig.
  Abusievelijk geplaatste tekstherhaling verwijderd. — fred hetsen 2021/08/01 08:10
 • statplugin-autotooltip__defaultjan 2021/07/29 14:49
 • Struys, Jan Jansz.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStruys, Jan Jansz.

  Jan Jansz Struys, 17e-eeuwse zeilmaker, waarschijnlijk circa 1630 in Wormer geboren. Ook Durgerdam, waar hij later gewoond heeft, wordt als zijn geboorteplaats genoemd. Hij schreef echter, als antwoord op de vraag waar hij vandaan kwam: 'Van Wormer'.
  oude revisie hersteld (2017/10/23 17:03) — Peter van den Dongen 2021/07/28 17:47
 • Willering, Albert Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWillering, Albert Jan

  Zaandam, 24 maart 1928

  Albert Jan Willering, beeldend kunstenaar, kunstschilder, woonde en werkte in Voorburg, Breukelen en Den Haag. Hij vertrok in 1952 naar Parijs. Zowel in Frankrijk als de Verenigde Staten (New York) heeft hij prijzen gekregen. Zijn werk was aanvankelijk expressionistisch en werd later meer abstract. Hij staat ook wel bekend als
  Peter van den Dongen 2021/07/19 11:44
 • Abbing, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAbbing, Jan

  (1945/46 (?))

  Zanger, sologitarist, arrangeur en tekstschrijver uitkomend in de bands The Devotions (onder de naam John Hatton), symfonische rockgroep Turf, Rock-á-bop en kort bij de George Baker Selection. In 1986 nam hij deel aan de Soundmixshow met een imitatie van Barry Manilow. Later koos hij voor de countrymuziek en toerde door het land onder de naam JJ Johns. In 2001 nam hij onder die naam een CD op in San Francisco.
  Peter van den Dongen 2021/07/06 12:09
 • Ragut, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRagut, Willem

  Middelburg 31 juli 1897 - Zaandam, 21 juni 1944

  Willem Marinus Ragut was een Nederlandse politieman die met de Duitsers samenwerkte tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarom werd geliquideerd. Hij werd benoemd tot plaatsvervangend leider van de dienst die in het leven werd geroepen om het bezit van gedeporteerde joden te inventariseren en beheren. Vervolgens volgde een promotie tot politiechef in Zaandam.
  Peter van den Dongen 2021/07/04 11:27
 • Cartografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCartografie

  Kaartmakerij, de kunst van het vervaardigen van land- en zeekaarten, atlassen, plattegronden enz. Van de Zaanstreek of gedeelten hiervan, bestaan ettelijke kaarten, de oudste dateert van 1554. Een opsomming van de voor dit gebied belangrijke cartografen en hun werk is opgenomen bij het trefwoord
  Peter van den Dongen 2021/06/27 08:58
 • Vraag en antwoordplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVraag en antwoord

  Zou u de naam Klaas ter Laan willen veranderen in Kornelis? Hij had zelf de pest aan de bijnaam Klaas, u kunt wel melden dat hij zo genoemd werd. EGH ter Laan (jongste kleindochter)

  “Open je email-programma en stuur een mailtje (naar de persoon die je zojuist hebt aangeklikt
  EGH ter Laan 2021/06/14 13:19
 • Kleiman, Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKleiman, Dirk

  Koog aan de Zaan, 20 januari 1886 - Waldheim, 15 maart 1945

  Dirk Kleiman Hzn, fabrikant, steendrukker, drukkerspatroon, lid van de ARP en de gereformeerde kerk, verzetsstrijder, lid van de groep Kleiman die voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers LO-Wormerveer werkte, eigenaar van de drukkerij Litho-Zaanlandia in Zaandijk. De Zaanse verzetsstrijders Kleiman en Brasser hielden zich vanaf het eerste uur bezig met vervalsen en stonden in contact met de Amsterdamse …
  Peter van den Dongen 2021/06/13 02:57
 • kleimanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIn de bijdrage werd geschreven: “Op 26 april 1943 opent Dirk Kleiman's dochter Klasina een brief van het Rode Kruis met de mededeling dat haar vader in Waldheim is overleden”.

  Daar Dirk pas op 15 maart 1945 ist vermoord, kan dit niet kloppen. Het moet vermoedelijk op 26 april 1945
  Fred Seesing 2021/06/11 14:39
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laatste_veranderingen.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 13:33
 • door jan