laatste_veranderingen

 • Zeildoekweverijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZeildoekweverij

  Tak van nijverheid die van de 17e tot in de 20e eeuw vooral voor Krommenie en voor betrokkenen in omliggende dorpen van grote economische betekenis is geweest. Dat wil zeggen dat meer dan 350 jaar achtereen vele honderden, zo niet duizenden bewoners van de noordelijke Zaanstreek bij de zeildoekproductie waren betrokken. In het begin van de 20e eeuw waren nog twee grote weverijen actief. Zij staakten hun productie pas ver na de Tweede Wereldoorlog. De laatste sloot in 1981 de poo…
  [Omvang productie] — jan 2021/05/16 20:15
 • Schaap, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchaap, Jan

  Krommenie 1811 - Krommenie 26 juli 1889

  Jan Schaap Louriszoon, zeildoekfabrikant, voorts aanvankelijk wethouder van zijn geboortedorp en in 1850 benoemd tot burgemeester. Schaap schreef het boekje 'Krommenie en omstreken tijdens den 80-jarigen strijd tegen Spanje' (Zaandijk 1872). Hij was een betrouwbaar geschiedschrijver. Verondersteld wordt dat hij de geschiedenis van Krommenie uitgebreid heeft beschreven; het manuscript zou echter verloren zijn gegaan. Wel wordt in het gemeente…
  jan 2021/05/16 20:10
 • horst_mijndert_van_derplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorst, Mijndert van der

  Haarlem 16 januari 1910 - Bulgarije 1971

  Mijndert van der Horst, verzetsstrijder, werd op 16 januari 1910 geboren te Haarlem in een sociaal-democratisch gezin, bestaande uit vader, moeder, vijf broers en vier zusters. Miek wordt lid van de communistische partij op 22-jarige leeftijd en stelt zich kandidaat voor de Zaandamse gemeenteraad in 1935.
  Peter van den Dongen 2021/05/13 13:14
 • Hellema, Johan D.A.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHellema, Johan D.A.

  Zaandam, 24 mei 1896 - Obdam, 10 februari 1945

  Johan Dirk Antoon Hellema, papierwarenfabrikant en verzetsstrijder was op 10 februari 1945 aanwezig bij een bijeenkomst van de verzetsgroep onder leiding van Hil Schipper in Spanbroek. Ook andere belangrijke ondergrondse kopstukken als de Alkmaarse chirurg Frederik Haverkamp en de Amsterdamse verzetsman Tobias Biallosterski, schuilnaam Hans Engelse, waren present. Tijdens hun tocht met de auto richting Amsterdam werden zij doo…
  Peter van den Dongen 2021/05/13 12:52
 • Hinte, Jan vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHinte, Jan van

  Purmerend, 20 maart 1890 - Sonnenburg, mei 1943

  Jan van Hinte, verzetsstrijder, touringcarondernemer en eigenaar van een reisbureau, was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de Stijkelgroep en betrokken bij Vrij Nederland. Van Hinte was zwaar gehandicapt; hij miste door een verkeersongeluk met een tram een groot deel van beide armen en fietste altijd met een aangepast stuur naar het station. Het was een doorzetter op elk gebied, zelfs zwemmen gaf hem geen enkel probleem. Er we…
  oude revisie hersteld (2017/09/16 00:11) — Peter van den Dongen 2021/05/13 12:47
 • Swolfs, Josephusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSwolfs, Josephus

  Zaandam 8 mei 1915 - Vught 25 juli 1944

  Josephus Swolfs, roepnaam Sjef, laboratorium-assistent, zoon van Theodora Johanna Maria Renard en Josephus Franciscus Swolfs, wordt gevraagd om lid te worden van een communistische sabotageploeg in de Zaanstreek. Sjef en één van de leiders van de groep, Gerard, kennen elkaar, eerder werkten ze samen bij de Artillerie Inrichtingen. Sjef was afkomstig uit een arm gezin, zijn vader was ambtenaar met een karig loon. Sjef besluit lid te worde…
  Peter van den Dongen 2021/05/13 10:06
 • Zaanlander, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlander, De

  In de Zaanstreek, tot 1992, verschijnend ochtendblad, onderdeel van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Alkmaar. Het blad werd opgericht door J.C. Peereboom in Wormerveer, die in november 1886 het Algemeen Advertentieblad De Zaanlander, weekblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan en Krommenie liet verschijnen. De edities van 1886 tot 1922 zijn
  Peter van den Dongen 2021/04/14 16:49
 • Alkmaar Packet, NVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAlkmaar Packet, NV

  Bootdienst over onder andere de Zaan tussen Amsterdam en Alkmaar, zowel goederen- als personenvervoer. In 1863 bewoog zakenman C. Bosman enige andere zakenlieden er toe een commanditaire vennootschap op aandelen aan te gaan, welke onmiddellijk overging tot het doen bouwen van een schroefstoomboot. Deze moest een geregelde dienst gaan onderhouden tussen Alkmaar en Amsterdam. Reeds langere tijd voeren er veren tussen Zaandam en Alkmaar enerzijds, en Zaandam en Amsterdam anderzi…
  Peter van den Dongen 2021/04/14 14:22
 • Bouwmeester, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBouwmeester, Jan

  Zaandam, 27 april 1912 - Neuengamme, 4 januari 1945

  Op 5 juni 1944 werd, achter een oven bij Verkade, tijdens zijn normale werk, de Zaandammer Jan Bouwmeester (32) gearresteerd. Hij was verspreider van het illegale blad Strijd, actief lid van de Katholieke Arbeidersbeweging en werd ingeschakeld in verzetsgroep De Typhoon. Hij was behulpzaam bij het uitreiken van bonkaarten aan onderduikers in Noord-Brabant.
  Peter van den Dongen 2021/04/02 02:34
 • Wormerveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormerveer

  Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. Het dorp kent een betrekkelijk korte geschiedenis; de eerste bewoning is ontstaan in de onmiddellijke nabijheid van het Zaan- of Wormerveer, een oud grafelijk veer naar Wormer, dat al in de 14e eeuw aanwezig was. Deze eerste paar huizen groeiden aanvankelijk zeer langzaam in zuidelijke richting langs de Zaanoever. Het gehucht werd 't Saen genoemd en maakte deel uit van de
  Peter van den Dongen 2021/03/31 17:44
 • Achtersluispolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchtersluispolder

  Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen, droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van…
  Peter van den Dongen 2021/02/15 06:19
 • Koolman, Keesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoolman, Kees

  Zaandam, 14 april 1932 - Zaandam, 20 december 2012 Kees Koolman 1932-2012 Cor­nelis (Kees) Kool­man, nick-name KeKo, kunst– en natu­urliefheb­ber, vogelaar, verzamelaar, strandjutter, gehuwd met Elsje Dea Kuijper, pleegvader, vader van drie kinderen en eerste tuinman van de
  Peter van den Dongen 2021/02/15 05:46
 • Pel, Bobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPel, Bob

  Zaandam, 21 november 1914 - Huis ter Heide, 1 maart 2008

  Robert Rudolf 'Bob' Pel behoorde tot de minder bekende Zaanse verzetsstrijders. Er is geen straat naar hem vernoemd en er zijn nauwelijks artikelen aan hem gewijd. Dat is onterecht. Rechercheur 'Bob' Pel behoorde namelijk tot de grootsten binnen de regionale illegaliteit.
  Peter van den Dongen 2021/02/14 13:39
 • Welkom op de ZaanWikiplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWelkom op de ZaanWiki

  De online encyclopedie van de Zaanstreek.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W IJ Z Onderwerpen

  * Archeologie, * Bestuur en rechtspraak * Bevolking, * Bewoningsgeschiedenis, * Bouwen in de Zaanstreek, * Crisisjaren '30, * Cultuur,
  oude revisie hersteld (2020/09/07 12:04) — jan 2021/02/12 13:01
 • kattegatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIn de beeldbank van de gemeente Zaanstad lees ik als uitleg bij het Kattegat meerdere malen:

  Het Kattegat, straat in Zaandam, vernoemd naar een omvangrijk buitendijks terrein, dat vooral plaats bood aan balkenhavens en houtzaagmolens. In 1650 werd de Nieuwe Haven van Zaandam gegraven. De inrichting van het Ooster en Wester-Kattegat maakte deel uit van de werkzaamheden ter verbetering van de Zaandamse haven. De naam Kattegat verwees naar de aanlegger Jochem Pietersz. Kat. Het Kattegat lag als ee…
  Peter van den Dongen 2021/02/02 13:12
 • Schoolwerktuinenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoolwerktuinen

  Tuincomplexen voor scholieren, aangelegd (door verenigingen) om kinderen meer begrip bij te brengen voor de natuur. In de Zaanstreek zijn grotere complexen schooltuinen in Oostzaan en Zaandam, in het verleden ook in Koog. Voorts zijn er verschillende kleinere tuinen bij de scholen. In het begin van de 20e eeuw kwam er door het werk van onder anderen Jac. P. Thijsse en E. Heimans veel belangstelling voor alles wat leeft en groeit. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werd deze b…
  enkele toevoegingen en up-to-date informatie — Tom Kisjes 2021/02/01 17:31
 • 1.3.6. Schoolwerktuinenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.6. Schoolwerktuinen

  Schoolwerktuinen speelden in de Zaanstreek binnen het basisonderwijs al snel een belangrijke rol. Vanaf het moment dat in Nederland schoolwerktuinen werden gesticht, 1920 in Den Haag en Amsterdam, ijverden ook in Zaandam mensen voor de realisering daarvan. In 1929 deed de heer Van Enkhuizen van de plantsoenendienst een poging om in Zaandam een schooltuin in te richten. In december 1929 werd een vereniging opgericht die zich aansloot bij de school-werktuinkring Noord-Holl…
  Tom Kisjes 2021/02/01 11:37
 • Arbeiders Jeugd Centrale (AJC)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeiders Jeugd Centrale (AJC)

  Zelfstandige jeugdbeweging, opgericht door de SDAP, met financiële steun van het NVV. Direct na de oprichting van de landelijke AJC, in maart 1918, werden er in de Zaanstreek afdelingen opgericht en werden leden van de Jeugd Centrale actief, aanvankelijk onder toezicht en met hulp van het NVV en de SDAP, en later meer en meer als zelfstandige jeugdbeweging. Er ontstonden twee Zaanse afdelingen. In het café van Klein te Assendelft werd de afdeling Noord opgericht,…
  jan 2021/01/29 11:44
 • Louw, Otplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLouw, Ot

  (Koog aan de Zaan, 10 januari 1946 - Bussum 21 januari 2021)

  Ot Louw was een Nederlandse filmeditor. Hij was vooral bekend als vaste editor van het duo van Kooten en de Bie. Andere programma's waar hij aan meewerkte waren onder andere Het Gat van Nederland.
  jan 2021/01/24 13:55
 • Zaanse Regenboogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Regenboog

  De Zaanse Regenboog is een stichting die op 7 oktober 2019 is opgericht. Doelstelling is het geven van voorlichting, organiseren van activiteiten en het verspreiden van informatie over de LHTBIQ+ gemeenschap. De letters staan voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer, de plus staat voor alle seksuele en genderidentiteiten.
  De Zaanse Regenboog 2021/01/20 14:30
 • Mutluer Songülplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMutluer Songül

  (Enschede 1979)

  Songül Mutluer is een Zaanse politica. Ze komt uit een gezin van 7 kinderen dat naar Nederland was gekomen om te werken in de textiel industrie in Twente. Haar ouders behoorden tot een van de eerste gastarbeiders. In 1988 verhuisden ze naar Poelenburg.
  jan 2021/01/17 10:44
 • songul_mutluer.jpeg aangemaakt — jan 2021/01/17 10:42
 • Kanobouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKanobouw

  (Neven)activiteit van diverse jacht- en scheepswerven. Eind jaren twintig/begin jaren dertig van de 20e eeuw ontstaan, toen bij de jeugd de populariteit van de Kanosport plotseling sterk toenam (enigszins vergelijkbaar met de latere 'surfplank-koorts').
  [Andere producten] — jan 2021/01/07 18:58
 • 27.jpg aangemaakt — jan 2021/01/07 18:56
 • Kanosportplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKanosport

  Het zich op water voortbewegen door middel van een kano. Spaans: canoa is algemene benaming voor een licht, smal en doorgaans geheel open vaartuig, oorspronkelijk gemaakt van een open houten geraamte en overtrokken met dierenhuid of zeildoek. Of geheel uit een boomstam uitgehold, later vooral uit kunststof gefabriceerd, waarbij in tegenstelling tot bij het roeien de kanoër zich op een vast steunvlak bevindt, met het gezicht in de vaarrichting kijkt en de peddel los in de hand houdt.
  [Sperrgebiet] — Cees Koch 2021/01/07 15:11
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laatste_veranderingen.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 13:33
 • door jan