laatste_veranderingen

 • Achtersluispolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchtersluispolder

  Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen, droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van…
  Peter van den Dongen 2021/02/15 06:19
 • Koolman, Keesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoolman, Kees

  Zaandam, 14 april 1932 - Zaandam, 20 december 2012 Kees Koolman 1932-2012 Cor­nelis (Kees) Kool­man, nick-name KeKo, kunst– en natu­urliefheb­ber, vogelaar, verzamelaar, strandjutter, gehuwd met Elsje Dea Kuijper, pleegvader, vader van drie kinderen en eerste tuinman van de
  Peter van den Dongen 2021/02/15 05:46
 • Pel, Bobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPel, Bob

  Zaandam, 21 november 1914 - Huis ter Heide, 1 maart 2008

  Robert Rudolf 'Bob' Pel behoorde tot de minder bekende Zaanse verzetsstrijders. Er is geen straat naar hem vernoemd en er zijn nauwelijks artikelen aan hem gewijd. Dat is onterecht. Rechercheur 'Bob' Pel behoorde namelijk tot de grootsten binnen de regionale illegaliteit.
  Peter van den Dongen 2021/02/14 13:39
 • Welkom op de ZaanWikiplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWelkom op de ZaanWiki

  De online encyclopedie van de Zaanstreek.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W IJ Z Onderwerpen

  * Archeologie, * Bestuur en rechtspraak * Bevolking, * Bewoningsgeschiedenis, * Bouwen in de Zaanstreek, * Crisisjaren '30, * Cultuur,
  oude revisie hersteld (2020/09/07 12:04) — jan 2021/02/12 13:01
 • kattegatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIn de beeldbank van de gemeente Zaanstad lees ik als uitleg bij het Kattegat meerdere malen:

  Het Kattegat, straat in Zaandam, vernoemd naar een omvangrijk buitendijks terrein, dat vooral plaats bood aan balkenhavens en houtzaagmolens. In 1650 werd de Nieuwe Haven van Zaandam gegraven. De inrichting van het Ooster en Wester-Kattegat maakte deel uit van de werkzaamheden ter verbetering van de Zaandamse haven. De naam Kattegat verwees naar de aanlegger Jochem Pietersz. Kat. Het Kattegat lag als ee…
  Peter van den Dongen 2021/02/02 13:12
 • Schoolwerktuinenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoolwerktuinen

  Tuincomplexen voor scholieren, aangelegd (door verenigingen) om kinderen meer begrip bij te brengen voor de natuur. In de Zaanstreek zijn grotere complexen schooltuinen in Oostzaan en Zaandam, in het verleden ook in Koog. Voorts zijn er verschillende kleinere tuinen bij de scholen. In het begin van de 20e eeuw kwam er door het werk van onder anderen Jac. P. Thijsse en E. Heimans veel belangstelling voor alles wat leeft en groeit. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werd deze b…
  enkele toevoegingen en up-to-date informatie — Tom Kisjes 2021/02/01 17:31
 • 1.3.6. Schoolwerktuinenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.6. Schoolwerktuinen

  Schoolwerktuinen speelden in de Zaanstreek binnen het basisonderwijs al snel een belangrijke rol. Vanaf het moment dat in Nederland schoolwerktuinen werden gesticht, 1920 in Den Haag en Amsterdam, ijverden ook in Zaandam mensen voor de realisering daarvan. In 1929 deed de heer Van Enkhuizen van de plantsoenendienst een poging om in Zaandam een schooltuin in te richten. In december 1929 werd een vereniging opgericht die zich aansloot bij de school-werktuinkring Noord-Holl…
  Tom Kisjes 2021/02/01 11:37
 • Arbeiders Jeugd Centrale (AJC)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeiders Jeugd Centrale (AJC)

  Zelfstandige jeugdbeweging, opgericht door de SDAP, met financiële steun van het NVV. Direct na de oprichting van de landelijke AJC, in maart 1918, werden er in de Zaanstreek afdelingen opgericht en werden leden van de Jeugd Centrale actief, aanvankelijk onder toezicht en met hulp van het NVV en de SDAP, en later meer en meer als zelfstandige jeugdbeweging. Er ontstonden twee Zaanse afdelingen. In het café van Klein te Assendelft werd de afdeling Noord opgericht,…
  jan 2021/01/29 11:44
 • Louw, Otplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLouw, Ot

  (Koog aan de Zaan, 10 januari 1946 - Bussum 21 januari 2021)

  Ot Louw was een Nederlandse filmeditor. Hij was vooral bekend als vaste editor van het duo van Kooten en de Bie. Andere programma's waar hij aan meewerkte waren onder andere Het Gat van Nederland.
  jan 2021/01/24 13:55
 • Zaanse Regenboogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Regenboog

  De Zaanse Regenboog is een stichting die op 7 oktober 2019 is opgericht. Doelstelling is het geven van voorlichting, organiseren van activiteiten en het verspreiden van informatie over de LHTBIQ+ gemeenschap. De letters staan voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer, de plus staat voor alle seksuele en genderidentiteiten.
  De Zaanse Regenboog 2021/01/20 14:30
 • Mutluer Songülplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMutluer Songül

  (Enschede 1979)

  Songül Mutluer is een Zaanse politica. Ze komt uit een gezin van 7 kinderen dat naar Nederland was gekomen om te werken in de textiel industrie in Twente. Haar ouders behoorden tot een van de eerste gastarbeiders. In 1988 verhuisden ze naar Poelenburg.
  jan 2021/01/17 10:44
 • songul_mutluer.jpeg aangemaakt — jan 2021/01/17 10:42
 • Kanobouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKanobouw

  (Neven)activiteit van diverse jacht- en scheepswerven. Eind jaren twintig/begin jaren dertig van de 20e eeuw ontstaan, toen bij de jeugd de populariteit van de Kanosport plotseling sterk toenam (enigszins vergelijkbaar met de latere 'surfplank-koorts').
  [Andere producten] — jan 2021/01/07 18:58
 • 27.jpg aangemaakt — jan 2021/01/07 18:56
 • Kanosportplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKanosport

  Het zich op water voortbewegen door middel van een kano. Spaans: canoa is algemene benaming voor een licht, smal en doorgaans geheel open vaartuig, oorspronkelijk gemaakt van een open houten geraamte en overtrokken met dierenhuid of zeildoek. Of geheel uit een boomstam uitgehold, later vooral uit kunststof gefabriceerd, waarbij in tegenstelling tot bij het roeien de kanoër zich op een vast steunvlak bevindt, met het gezicht in de vaarrichting kijkt en de peddel los in de hand houdt.
  [Sperrgebiet] — Cees Koch 2021/01/07 15:11
 • FISZ, Fraternitas Illustris Studiosorum Zaansiumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFISZ, Fraternitas Illustris Studiosorum Zaansium

  .

  Ontstaan in 1963 uit onvrede over de ZSV en de 'grote' studentenverenigingen, en sindsdien gegroeid tot een clubje van ongeveer 25 man, dat in Wormerveer wekelijks bijeen kwam tot halverwege de jaren '70. Er kwamen geen nieuwe leden meer bij; een heuse vergadering werd gewijd aan een mogelijke opheffing. Besloten werd - zo rond 1976 - niet langer actief te werven en met de huidige leden verder te gaan, maar dan maandelijks.
  jan 2020/12/16 16:53
 • Wormerveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormerveer

  Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 onderdeel van Zaanstad. Het dorp heeft een betrekkelijk korte geschiedenis; de eerste bewoning is ontstaan in de onmiddellijke nabijheid van het Zaan- of Wormerveer, een oud grafelijk veer naar Wormer, dat al in de 14e eeuw aanwezig was. Deze eerste paar huizen groeide aanvankelijk zeer langzaam in zuidelijke richting langs de Zaanoever. Het gehucht werd 't Saen genoemd en maakte deel uit van de
  Kelvin Voskuyl 2020/12/11 00:24
 • de_zaanse_regenboog ↷ Pagina naam van de_zaanse_regenboog gewijzigd in zaanse_regenboog — jan 2020/11/13 12:23
 • logo_regenboog.jpg aangemaakt — jan 2020/11/12 19:39
 • Ragut, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRagut, Willem

  Middelburg 31 juli 1897 - Zaandam, 21 juni 1944

  Willem Marinus Ragut was een Nederlandse politieman die met de Duitsers samenwerkte tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarom werd geliquideerd. Hij werd benoemd tot plaatsvervangend leider van de dienst die in het leven werd geroepen om het bezit van gedeporteerde joden te inventariseren en beheren. Vervolgens volgde een promotie tot politiechef in Zaandam.
  Erik Schaap 2020/11/09 12:07
 • richtlinenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeste allemaal,

  In de herziene auteursrichtlijnen is aangegeven dat illustraties kunnen. Dat impliceert, sterk uitgedrukt, dat we het aardig vinden, maar niet echt belangrijk. Persoonlijk denk ik dat illustraties een stuk tekst verlevendigen. Dus ik zou zeggen: graag ! Wat vinden jullie ? Rob
  Rob Lengers 2020/11/04 14:10
 • Geldelozepadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGeldelozepad

  Voormalige naam van het noordelijk deel van de Gedempte Gracht na de Vinkedwarsstraat in Zaandam-west, in het verlengde van het Kuijperspad of Noorder Nieuwendijk. Het Geldelozepad werd ook Zeilpad of Seylpad of Seylpad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

  Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Kuijperspad en het
  Ada Hannaart 2020/10/30 14:38
 • Zeilpad of Seylpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZeilpad of Seylpad

  Voormalige naam van het noordelijk deel van de Gedempte Gracht na de Vinkedwarsstraat in Zaandam-west, in het verlengde van het Kuijperspad of Noorder Nieuwendijk.

  Het Zeilpad of Seylpad werd ook Geldelozepad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt. Het woord zeil of seyl is een oude benaming voor sluis.
  Ada Hannaart 2020/10/30 14:30
 • Noorder Nieuwendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoorder Nieuwendijk

  Voormalige naam van het gedeelte van de noordzijde van de huidige Gedempte Gracht, gezien vanaf de Westzijde tot aan een sloot waar nu de Vinkedwarsstraat ligt, in Zaandam-west. De Noorder Nieuwendijk werd ook Kuijperspad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.
  Ada Hannaart 2020/10/30 14:21
 • Kuiperspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuiperspad

  Voormalige naam van het gedeelte van de noordzijde van de huidige Gedempte Gracht, gezien vanaf de Westzijde tot aan een sloot waar nu de Vinkedwarsstraat ligt, in Zaandam-west. Het Kuijperspad werd ook Noorder Nieuwendijk genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

  Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Kuijperspad en het
  Ada Hannaart 2020/10/30 14:16
 • Zuider Nieuwendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuider Nieuwendijk

  Voormalige naam van het zuidelijk deel van de huidige Gedempte Gracht. De Zuider Nieuwendijk werd ook Zilverpad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

  Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen de Zuider Nieuwendijk of Zilverpad en de Noorder Nieuwendijk of Kuijperspad werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.
  Ada Hannaart 2020/10/30 12:28
 • Zilverpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZilverpad

  Voormalige naam van het zuidelijk deel van de huidige Gedempte Gracht. Het Zilverpad werd ook Zuider Nieuwendijk genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

  Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Zilverpad en het Kuijperspad werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.
  Ada Hannaart 2020/10/30 12:20
 • Volksparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVolkspark

  Cornelis Corver van Wessem Park in Zaandam-West, tussen de Provincialeweg en de Vaart, westelijk van de naar het park vernoemde Parkstraat. In 1889 schonk houthandelaar Cornelis Corver van Wessem (1826-1897) het Volkspark vanwege de viering van zijn 40-jarig huwelijk. Hij werd zelf verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud.
  Ada Hannaart 2020/10/19 12:00
 • Wilhelminapark, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminapark, het

  Park en vereniging te Wormerveer.

  Vereniging Het Wilhelminapark werd opgericht in maart 1898 met als doel 'het aanleggen, onderhouden en beheren van wandelplaatsen, toebehorende aan de vereniging en gelegen in Wormerveer tussen de
  Ada Hannaart 2020/10/19 11:53
 • Zwavelstok, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwavelstok, de

  Zwavelstok, de
  Kelvin Voskuyl 2020/10/16 23:53
 • statplugin-autotooltip__defaultJan Admin 2020/10/14 09:00
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laatste_veranderingen.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 13:33
 • door jan