laatste_veranderingen

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de veranderingen die het afgelopen jaar zijn gedaan.

 • Nieuwe pagina toevoegenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNieuwe pagina toevoegen

  Kies “Root” voor normaal gebruik en vervolgens de naam van de nieuwe pagina.
  oude revisie hersteld (2023/02/01 22:08) — jan 2023/09/20 16:32
 • Zaandenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanden

  Naam van middeleeuwse nederzetting, adellijk geslacht, heerlijkheid en slot; ook Saenden, Out-Saenden, Oud-Zaanden, Zaenden etc. genoemd. Zie ook: Archeologie 3. en Bestuur en rechtspraak 1.2.1.

  De eerste geschreven literatuur over de nederzetting Zaanden dateert uit 1640; Hendrik Soeteboom gaf een aantal gegevens over de nederzetting, die op de
  Peter van den Dongen 2023/09/17 23:41
 • Amor Vincit Omniaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAmor Vincit Omnia

  Uitgeverij te Westzaan, in 1979 opgericht door Jaap Leguijt. De uitgeverij is gespecialiseerd in Zaanse titels.

  In 2018 waren ruim 30 boekjes en kalenders verschenen waaronder:

  * Hans Bosma - Heel de ziekenhuizen - Van plaatselijk Zaans ziekenhuis naar De Heel.
  Peter van den Dongen 2023/09/17 22:03
 • onderwater_henkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwater, Henk (1936 Enschede, 2021 Zaandam)

  Henk was een bevlogen en flamboyante persoonlijkheid met een adellijke allure. Henk was overtuigd communist, aanvankelijk begon hij zijn politieke loopbaan als raadslid in de gemeente Wormer. Later werd hij ook Statenlid in Noord-Holland voor de CPN. Bij de samenvoeging van de CPN met oa PSP, PPR stapte Henk mee over, maar voelde zich daar toch niet thuis. De SP paste meer bij hem. Hij was niet zo gezien bij de gevestigde partijen, Henk drukte nog …
  Rob Huijgens 2023/09/14 17:42
 • Vrouw Blijf Bijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouw Blijf Bij

  In 1975 werd in het Peldersveld de eerste Vrouw Blijf Bij (VBB) gestart. Het ontstond na de start van de VOS-cursussen. De VBB-bijeenkomsten waren koffieochtenden met onderwerpen die de vrouwen aangingen zoals over gezondheid, seksualiteit, politiek, gezonde voeding, medicijnverslaving etc. Vrouwen leerden hier ook te vergaderen en te discussiëren. Later kwamen ook VBB-groepen in Assendelft, Poelenburg en het Kalf. Meer of minder bekende vrouwen als Hedy d'Ancona en Liesbeth den…
  Gisela Hoeve 2023/08/28 10:03
 • Topografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

  Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
  Verwijzingen naar digitale kaarten toegevoegd. — Henk Laloli 2023/08/23 22:09
 • Tot + Beers bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTot + Beers bv

  Bedrijf in de elektrotechniek en de meet- en regeltechniek, gevestigd te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in 1945 door elektromonteur Klaas Beers (1906-1962) en ankerwikkelaar Klaas Tot (1918-2000), die begonnen op de zolder van het huis van Tot aan de Savornin Lohmanstraat te Zaandam. Het duo kende elkaar al jaren, werkten samen bij het Zaandamse installatiebedrijf Redelaaren en hielden ook in de oorlogsjaren contact met elkaar. Het beginkapitaal bedroeg twee keer f 40.
  jan 2023/08/20 12:22
 • Overzetverenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOverzetveren

  De Zaan en andere brede waterwegen, zoals de Nauernasche Vaart, waren vroeger niet of nauwelijks overbrugd. Om al te lange omwegen te voorkomen, brachten overzetveren, op vaste punten, personen en later ook kleine voertuigen van de ene oever naar de andere. Meestal werd gebruik gemaakt van geroeide veerschuiten, maar er kwamen in de loop der tijd ook handbediende of mechanisch voortbewogen kabelponten voor. Het gebruik van grotere overzetveren hing soms samen met de wens om in geva…
  Peter van den Dongen 2023/08/18 01:00
 • Zuiderveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuiderveer

  Voormalig overzetveer tussen de buurtschap Bartelsluis in Wormer en het zuidelijk deel van het Zuideinde in Wormerveer ter hoogte van 't Wolfrak.

  Het Zuiderveer was één van de twee veren, die de gemeente (of Banne) Wormer in de vaart hield. Toestemming tot het instellen van het veer werd gegeven in oktober 1638 door de Staten van Holland. Oorspronkelijk was het alleen een voetveer, later ook een wagenveer voor het verkeer met bestemming Purmerend. Het Zuiderveer was een initiatief v…
  Frans Hoving 2023/08/16 15:03
 • tot_beers_24.08.1949.jpg aangemaakt — Frans Hoving 2023/07/31 15:00
 • Laanstra, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaanstra, Willem

  Gerkesklooster, gemeente Achtkarspelen, Friesland 1946

  Kunstkenner en publicist. Willem Laanstra werd na de lerarenopleiding (wis- en natuurkunde) te Amsterdam in 1968 docent aan de scholengemeenschap Cor Kakes te Zaandam. In 1970 werd hij benoemd tot adjunct-directeur van die school. Een jaar later stapte hij over naar MAVO Groen van Prinsterer, waar hij in 1974 directeur werd. Hij bleef dat tot 1986. Nadien werd hij artistiek directeur van Gijselman Kunstveilingen te Amst…
  Peter van den Dongen 2023/07/29 04:46
 • Gezondheidszorg vóór 1800.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg vóór 1800.

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg vóór 1800.

  1.1. Inleiding. Filosofische geneesheren en heelkundige handwerkers.

  Vóór de 19e eeuw waren de wetenschappelijke kennis, het sociale gevoel en de maatschappelijke organisatie niet toereikend voor een adequate zorg voor de volksgezondheid. Waardevolle geneeskundige ervaringskennis en doeltreffende technieken werden in ons werelddeel evenwel reeds in het klassieke Griekenland beschreven. Hippoc…
  Peter van den Dongen 2023/07/25 06:21
 • Vrouwencabaretgroepenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwencabaretgroepen

  Uit de VBB (Vrouw Blijf Bij)-groep Peldersveld is de cabaretgroep Vrouw Blijf Bij ontstaan. Deze groep maakte liedjes over de voor vrouwen belangrijke onderwerpen. De cabaretgroep figureerde in de film ‘Een vrouw als Eva’ en had een gastoptreden in het televisieprogramma ‘Kijk Haar’. Nadat enkele vrouwen in 1982 de groep verlieten, gingen de anderen verder onder de naam VBB ‘Eigen Baksel’.
  Gisela Hoeve 2023/07/23 10:36
 • Weer-en Sterrenkundige Kring Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeer-en Sterrenkundige Kring Zaanstreek

  De Weer-en Sterrenkundige Kring Zaanstreek is in 1967 opgericht om astronomische, kosmologische en weerkundige onderwerpen voor een breed publiek toegankelijk te maken. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer-en Sterrenkunde.
  weer- en sterrenkundige kring zaanstreek 2023/07/16 11:29
 • Bannehofplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBannehof

  Algemeen gebruikte naam voor het voormalige gemeentehuis van Zaanstad, ofschoon feitelijk niet juist; officieel luidde de naam: Gemeentehuis Zaanstad, en was het adres: Bannehof 1. Het Bannehof werd gebouwd in de jaren 1974-'75 als rechtstreeks gevolg van de samenvoeging van zeven gemeenten tot Zaanstad per 1 januari 1974, naar ontwerp van ir.
  Grammaticale fouten verbeterd, locatie nieuwe stadhuis verbeterd en datum ingebruikname nieuwe stadhuis gecorrigeerd. — Peter van Doesburg 2023/07/01 22:32
 • Franse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

  De Franse tijd in Nederland duurde van 1795 tot 1813 en was een periode van grote veranderingen. Nederland werd bezet door Franse troepen onder leiding van Napoleon Bonaparte, wat leidde tot economische en politieke veranderingen. De Zaanstreek werd hard getroffen door de Franse bezetting, vooral door het Continentaal stelsel dat de handel en economie negatief beïnvloedde. Ondanks alle veranderingen bracht de Franse tijd ook nieuwe ideeën met zich mee, zoals wetten die gelijkheid vo…
  [Franse tijd] — jan 2023/06/12 16:11
 • Regelsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRegels

  Wees helder en schrijf zakelijk

  Dit is een Zaanse encyclopedie. Artikelen die worden toegevoegd moeten dus wel encyclopedische waarde hebben, en over echt Zaanse onderwerpen gaan. Van belang is de schrijfstijl: helder en zakelijk, zonder persoonlijke meningen erin.
  [Citeer uw bronnen] — jan 2023/06/03 10:44
 • Zwembadenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwembaden

  In het vele open water in de Zaanstreek is mogelijk altijd al gezwommen, hoewel het in de 19e eeuw en daarvoor blijkbaar weinig gebruikelijk was zich vrijwillig te water te begeven. Pas aan het eind van de 19e eeuw werden daarvoor - aan of in buitenwater - zwembaden gebouwd.
  jan 2023/06/02 12:50
 • zaanlandsebad.jpg aangemaakt — jan 2023/06/02 12:48
 • Welkom op de ZaanWikiplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWelkom op de ZaanWiki

  De online encyclopedie van de Zaanstreek.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W IJ Z Onderwerpen

  * Archeologie, * Bestuur en rechtspraak * Bevolking, * Bewoningsgeschiedenis, * Bouwen in de Zaanstreek, * Crisisjaren '30, * Cultuur,
  jan 2023/05/19 21:57
 • TOC (Teun Oly & Compagnon)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTOC (Teun Oly & Compagnon)

  Cacao-verwerkend bedrijf dat van 1900 tot 1955 in Zaandijk was gevestigd. De TOC verwerkte cacao-afval. In de jaren dertig van de 20e eeuw was het een van de eerste bedrijven die de resterende vetten uit cacao-afval extraheerde. Deze extractie vond plaats met vetoplosmiddelen. Moleneigenaar Teun Oly begon zijn onderneming in 1900 in pakhuis Het Kalf aan de
  Frans Hoving 2023/05/16 15:00
 • Beeldentuinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeeldentuin

  .

  Een der laatst overgebleven Zaanse Overtuinen te Zaandijk. De Beeldentuin hoorde als overtuin aanvankelijk bij het pand Lagedijk 104, het latere raadhuis van Zaandijk.

  Als overtuin was (is) de Beeldentuin uitzonderlijk door de vijf grote witte beelden, die er in 1804 werden geplaatst.
  jan 2023/05/15 17:31
 • Gemeentehuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentehuis

  Het gebouw in de gemeente waar het bestuur is gevestigd. In het gemeentehuis vergadert de gemeenteraad (daarom ook wel: raadhuis), voorts houden burgemeester en wethouders er kantoor en zijn er gemeentelijke diensten gehuisvest. In dit artikel worden kort de (al dan niet voormalige) gemeentehuizen in de Zaanstreek beschreven. Het gemeentehuis van Zaanstad is apart opgenomen, zie:
  [Assendelft] — Ada Hannaart 2023/05/09 17:44
 • Gezondheidszorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * 20e eeuw

  De gezondheidszorg heeft een lange geschiedenis. De wetenschap der geneeskunde is stap voor stap ontwikkeld en raakte gaandeweg in een stroomversnelling van steeds nieuwe inzichten, ontdekkingen, behandelingswijzen en -technieken, geneesmiddelen enzovoort.
  jan 2023/04/29 14:04
 • Gezondheidszorg in de 20e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 20e eeuw

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * 20e eeuw

  Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  3.1. Ontwikkelingen van het zorgsysteem in Nederland.

  Bij overheid en vooruitstrevende werkgevers openbaarde zich rond de eeuwwisseling een groeiende aandacht en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de zwakken in onze samenleving. Zoals eerder in omringende landen geschiedde werd in ons land een nieuwe sociale wetgeving gericht op bescherming van werknemers tegen gezondheidsbedreigingen in en door hun arbe…
  jan 2023/04/29 13:58
 • Gezondheidszorg in de 19e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 19e eeuw

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg in de 19e eeuw

  2.1. De Franse bezetters en de hygiëne (1794-1813)

  2.1.1. Vooruitgang door de Franse bezetting

  De Fransen, tezamen met hun Nederlandse medewerkers, bewezen reeds drie jaar na hun komst dat zij vele mogelijkheden kenden om de gezondheid van de burgers te beschermen. Hun denkbeelden stamden uit de 18e eeuw, die der Verlichting. Zij waren gebaseerd op ervaring en onderzoek, op verstandelijk…
  jan 2023/04/29 13:56
 • dw-backup-20230422-120535.tar verwijderd — jan 2023/04/22 15:24
 • dw-backup-20230422-120704.tar verwijderd — jan 2023/04/22 15:23
 • Banning, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBanning, de

  Snuifmolen te Westzaan. De windbrief werd gegeven in februari 1730. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Reef, tegenover de Krabbelbuurt, en is gesloopt in 1814.
  jan 2023/04/21 13:36
 • Hoffer-Hietbrink, Cockyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoffer-Hietbrink, Cocky

  Marie en Anna Cocky Hoffer-Hietbrink, keramiste, woonachtig in Zaandijk aan de Lagedijk, volgde lessen en workshops in handvormen en beeldhouwen en is vooral autodidact.

  Zij raakt geboeid door vergankelijkheid. Afgedankte versleten materialen, oude industrie, maar ook het milieu en de gebeurtenissen om ons heen. Dingen die we vast willen houden maar toch verdwijnen. Via keramische objecten probeert zij een band te scheppen tussen wat is en wat is geweest. Telkenmale een…
  Peter van den Dongen 2023/04/20 06:20
 • logplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_biglog

  Log for :

  * 2023/04/06 09:16 jan: Backup gemaakt met de Backuptool. Duurde vrij lang 1.1 Gb. Volgende ochtend kreeg ik rare foutmeldingen in de Zaanwiki: HY000 10 disk I/O error. BU bestand gedownload naar mijn computer en verwijderd op de site. Daarna was het probleem opgelost. Diskruimte?
  New log entry — jan 2023/04/06 09:16
 • dw-backup-20230405-104224.tar verwijderd — jan 2023/04/06 09:12
 • tstplugin-autotooltip__default aangemaakt — jan 2023/03/27 16:57
 • Aten, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAten, Willem

  Zaandam, 15 januari 1894 - Soestdijk, 12 juli 1973 Zicht op houthandel Remmert Aten in het Westzijderveld Directeur en mede-eigenaar van houthandel en -zagerij De Bark te Zaandam. Kreeg bekendheid als amateur-kunstschilder, werkte als zodanig in Zaandam, Haarlem en van 1959 af in Laren N.H. Tekenaar van het vlakke Nederlandse landschap en portretten.
  Knip en plakwerk ven een recensie in het Parool verwijderd — jan 2023/03/27 16:20
 • Ereburgersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

  Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

  De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
  jan 2023/03/22 14:08
 • erepenning.jpg aangemaakt — jan 2023/03/22 14:06
 • dw-backup-20230319-215620.tar verwijderd — jan 2023/03/19 22:04
 • dw-backup-20230316-215140.tar verwijderd — jan 2023/03/19 21:57
 • Lijmkokerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijmkokerij

  Vroegere tak van nijverheid in de Zaanstreek, vooral in Oost- en Westzaandam bedreven. Loosjes vermeldde bijvoorbeeld in 1794: 'Benevens het gebruik der Moolens zijn er nog verscheie Fabrieke' en noemt daarbij dan 'lijmmakerijen, die gelijkelijk en de Arbeidsman en de Koopman geduurige bezigheid en bestaan verschaffen'.
  jan 2023/03/17 17:23
 • dw-backup-20230316-171349.tar verwijderd — jan 2023/03/16 20:04
 • Spelen en spelletjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpelen en spelletjes

  Hoewel de hieronder opgesomde spelen en spelletjes lang niet alle specifiek Zaans waren. wordt een aantal bijzondere vormen van vermaak - vroeger door volwassenen en/of kinderen bedreven - vermeld. Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. waaronder bijvoorbeeld ook de toename van (dikwijls meer prestatiegeriehte) sportbeoefening. ging de belangstelling voor eerdere spelen verloren; ze raakten in het vergeetboek. Dat is voldoende reden voor een kort overzicht van in he…
  jan 2023/03/11 14:14
 • Afvalwaterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAfvalwater

  Door industrie en huishoudens op het oppervlaktewater of de riolering na gebruik geloosd water, dat door verontreiniging problemen kan opleveren voor het milieu. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, gevestigd te Edam, belaste zich met de zorg voor en de controle van het opper vlaktewater.
  [Kwaliteitsbaggeren] — jan 2023/03/11 13:10
 • statplugin-autotooltip__defaultjan 2023/03/10 23:24
 • Kerling-Simons, Cockplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKerling-Simons, Cock

  Den Haag, 24 februari 1929 - Leiden, 19 februari 2023

  Cornelia Alida (Cock) Kerling-Simons, burgemeester van Wormer van 1 november 1982 tot 1 januari 1991. Op die datum ging Wormer op in de nieuwe gemeente Wormerland en ging Kerling met vervroegd pensioen. Zij was de eerste vrouwelijke burgemeester in de Zaanstreek. De landelijke campagne ’Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ werd door haar geïnitieerd; haar
  Peter van den Dongen 2023/03/06 23:43
 • Internationale Vrouwendag op 8 maart in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigInternationale Vrouwendag op 8 maart in de Zaanstreek

  In 1949 hield de Nederlandse Vrouwenbeweging Zaanstreek-Noord een viering met als thema “Tegen Koloniale Oorlog in Indonesië en tegen het Marshall-plan”. Met zang en pianospel. Jaarlijks vonden er in de Zaangemeenten dergelijke vieringen plaats tot 1981. In 1981 richtten vrouwen, betrokken bij Het Vrouwenoverleg, een 8 maartcomité op. De organisatie werd breder gedragen. Dat jaar vond in De Pellekaanschool, voorheen De Lindenboomschool, een…
  gastgebruiker 2023/03/03 16:17
 • EVA-Zaanstreek (Economie, Vrouwen en Armoede); voorheen: werkgroep Kerkvrouwen / Bijstandsvrouwen.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEVA-Zaanstreek (Economie, Vrouwen en Armoede); voorheen: werkgroep Kerkvrouwen / Bijstandsvrouwen.

  Ontstaan en opheffing

  De ontkerkelijking en de trek naar de steden na de Tweede Wereldoorlog brachten de Nederlandse kerken ertoe bedrijfsaalmoezeniers en predikanten voor het bedrijfsleven te benoemen. Hun taak was om mensen en kerken dichter bijeen te brengen; om hulp bij nood te zijn als gevolg van werk in de industrie en tot hulp te zijn bij arbeidsconflicten. Zo ontstonden van katholieke zi…
  Gisela Hoeve 2023/02/28 09:34
 • Vrouwenactiesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenacties

  Over de periode 1970 tot 1980 hebben wij (nog) niets kunnen vinden. Toch kunnen we ons niet voorstellen dat er in die jaren niets gebeurde. Weet U nog iets? Vul deze pagina dan aan alstublieft.

  1970 Dolle Mina De Dolle Mina’s voeren een crèche-actie door het Gemeentehuis aan de Burcht te bezetten. De Pisbakkenactie was een ludieke actie voor openbare toiletten voor vrouwen. Hierbij werd aan burgemeester Laan een po met roze strik aangeboden. In 1970 werd een noodtoilet geplaatst …
  Gisela Hoeve 2023/02/27 10:53
 • Bestuur en rechtspraak van ca. 1600 tot en met 1813plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur en rechtspraak van ca. 1600 tot en met 1813

  * Inleiding * Tot 1600 * Van 1600 tot 1813 * Na 1813

  2.1. Ambten, in de banne van Westzaan

  Tot hiertoe zijn de veranderingen in bestuur en rechtspraak chronologisch benaderd. Dit was mogelijk omdat de Banne tot het eind der 16e eeuw slechts één dorp van betekenis bevatte: Westzaan. De na deze periode talrijke ruzies tussen de opkomende gehuchten en het moederdorp Westzaan maken het wenselijk om na (globaal genomen) het jaar …
  jan 2023/02/20 13:42
 • Opmaakregels (syntax)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOpmaakregels (syntax)

  DokuWiki ondersteunt eenvoudige opmaakregels om gegevensbestanden zo leesbaar mogelijk te maken. Deze pagina bevat alle mogelijke regels die u kunt gebruiken om uw teksten vorm te geven. Kijk naar de broncode van deze pagina door op de knop
  [Interne] — jan 2023/02/10 13:43
 • Babel - Zaans Architectuurplatformplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBabel - Zaans Architectuurplatform

  AANPASSEN: EIGEN TEKST GEBRUIKEN. DEZE TEKST IS LETTERLIJK OVERGENOMEN VAN DE WEBSITE VAN STICHTING BABEL.

  Babel heeft zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot een gewaardeerd platform op het gebied van architectuur, stedelijke ontwikkeling en de inrichting van het landschap en openbare ruimte in de Zaanstreek. Babel wordt gedragen door vrijwilligers met uiteenlopende meningen, maar met de gezamenlijke ambitie om de kwaliteit van stad, dorp en landschap in de…
  jan 2023/02/10 13:39
 • Laatste veranderingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaatste veranderingen

  Onderstaande lijst geeft een overzicht van de veranderingen die het afgelopen jaar zijn gedaan.
  jan 2023/02/10 13:25
 • Smileysplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSmileys

  DokuWiki can convert text smileys to their graphically equivalent. The default images and the user defined images are automatically shown in the Smiley picker of the toolbar.

  The default smileys images are stored in the lib/images/smileys/ directory and configured in the
  aangemaakt — jan 2023/02/08 17:28
 • Primus Ouwelfabriek bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrimus Ouwelfabriek bv

  Ouwelfabriek te Zaandam oorspronkelijk gevestigd aan de Bleekersstraat en 0pgericht in 1916 door Jan Pel.

  Jan Pel was van oorsprong timmerman, en richtte in 1916 een ouwelfabriek op. Hij had vier zoons (Wijbrand 1889, Cornelis 1894, Jan 1899, Pieter 1902) en een dochter (Dirkje 1890). De oudste zoon, Wijbrand ging werken in de fabriek van zijn vader.
  Aantal kinderen van Jan Pel (mijn overgrootvader) — Dick Wools 2023/02/01 21:45
 • Zandbakplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZandbak

  Hier kunt u experimenteren met de syntax
  aangemaakt — jan 2023/02/01 20:14
 • Historisch Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorisch Zaandam

  Onder de naam Historisch Zaandam sluiten een aantal vrijwilligers zich in 2018 aan om de Zaandamse historie breder uit te dragen en bekender te maken bij alle lagen van de bevolking. Historisch Zaandam vormt daarmee de ontbrekende schakel in het rijtje historische vereniging van de voormalige Zaangemeenten. De vereniging wil niet uitsluitend bezig zijn met het weergeven van foto's van oude gebouwen maar wil de verhalen van mensen vertellen en daar verder onderzoek naar doen. …
  jan 2023/02/01 11:12
 • Schoone, Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoone, Jacob

  Zaandam, 29 maart 1909 - Neuengamme, 02 januari 1945

  Jacob of Jaap Schoone is 35 jaar geworden, geboren aan de Ringweg te Zaandam. Hij woonde later aan de Westzanerdijk 382 in Zaandam in bij de familie Vleeshakker. Jacob werd beschouwd als pleegzoon. Daar verbleven ook het Joodse echtpaar Alida Reindorp en Johannes Hendrik Slieker. Pieter Vleeshakker was veehouder en Jaap werkte in ploegendienst bij de Norit-fabriek. De Zaanse verzetsstrijder Mijndert van der Horst schreef in a…
  aangemaakt — jan 2023/02/01 10:58
 • Bruynzeel-bedrijven.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBruynzeel-bedrijven.

  Complex van houtverwerkende bedrijven dat producten vervaardigt voor de bouwerij. Voortgekomen uit Rotterdams bedrijf. Eerste vestiging in Zaandam in 1921 aan de Nieuwe Zeehaven. Uitgegroeid tot concern onder Holdingmaatschappij Bruynzeel bv met fabrieken op verschillende plaatsen in Nederland en voorts in Indonesië, Suriname, Zuid-Afrika, Brazilië, Duitsland en Frankrijk.
  Erik Schaap 2023/01/15 13:55
 • Stichting Omroep Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStichting Omroep Zaanstad

  De Stichting-Radio-Televisie-Internet Zaanstreek was tot 1 februari 2022 de lokale omroep van de gemeenten Zaanstad en Wormerland. De omroep is opgericht in 1983 onder de naam Stichting Omroep Zaanstad .

  De omroep maakte sinds 1987 radioprogramma's onder de naam SOZ Radio, sinds 1993 onder de naam Zaanradio. De omroep is in stereo te beluisteren via de 107.1 FM in de ether, via kabelfrequenties 103.3 FM in Zaanstad en 89.0 FM in Wormerland en via internet.
  Winnie de wit 2023/01/02 15:01
 • Zaanradioplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanradio

  Een groep enthousiastelingen toonde in 1983 via experimentele radio-uitzendingen aan dat een lokale omroep in Zaanstad mogelijk was. Daartoe werd de Stichting Omroep Zaanstad SOZ opgericht, erkend door de gemeenteraad als cultureel representatief zodat een zendmachtiging werd verleend.
  [Beste van Nederland] — Winnie de wit 2023/01/02 15:01
 • Bejaardenoordenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBejaardenoorden

  Door rijksoverheid geïntroduceerde benaming voor verzorgingstehuizen voor bejaarden. Behalve voor de eigen bewoners kunnen de bejaardenoorden ook een verzorgende functie vervullen voor in de omgeving zelfstandig wonende ouderen. Daarnaast kunnen bejaardenoorden functies vervullen voor verpleeghuizen, met name psychogeriatrische patiënten (ouderen met lichte geestelijke storingen zoals verwardheid of vergeetachtigheid) kunnen ook in een bejaardenoord worden behandeld. Zie:
  Peter van den Dongen 2022/12/08 06:45
 • Fris, Gerrit Gzn.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFris, Gerrit Gzn.

  Zaandam, 10 oktober 1893 - Zaandam, 22 maart 1986

  Gerrit Fris, een ondernemer met bijzondere sociale betrokkenheid, begon na de lagere school als loodgietersknecht in de zaak van zijn vader aan de Zuiddijk te Zaandam. Met zijn broer Jacob ontwikkelde hij dit kleine bedrijf tot een grote winkel in elektrische artikelen enzovoort, tot de jaren '70 gevestigd aan de
  Peter van den Dongen 2022/12/08 05:53
 • Raaf, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRaaf, de Witte

  Pelmolen te Zaandijk

  De Witte Raaf is een vreemde eend in de bijt. Normaliter werden pelmolens gebruikt voor het pellen van gerst en rijst, deze molen bezat een inrichting die geschikt was voor het pellen van gierst. Het bouwjaar van deze molen is nog niet gevonden, hij wordt voor het eerst genoemd op 5 mei 1812, Jan van Bergen was toen eigenaar van de molen.
  Peter van den Dongen 2022/12/08 05:21
 • raadhuis_jisp verwijderd — Peter van den Dongen 2022/12/08 05:17
 • Boer, Klaas Pieter deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, Klaas Pieter de

  (Zaandam, 18 juli 1944)

  Keramist. Bracht als zodanig in Zaanstad en daarbuiten verscheidene grote kunstprojecten tot stand, onder meer de murale plastiek in het eerste gemeentehuis van Zaanstad Bannehof en keramische zuilen bij verpleeghuis Oostergouw en in de Russische Buurt.
  oude revisie hersteld (2016/02/02 15:57) ivm met klachten over plagiaat — Winnie de wit 2022/12/07 13:58
 • Paardekoper Displayplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPaardekoper Display

  In Wormerveer op het industrieterrein Molletjesveer gevestigd bedrijf, waarin zogenoemde 'displays',letterlijk: uitstallingen, showmateriaal voor reclame-doeleinden, bedoeld om producten in de detailhandel aantrekkelijk te presenteren, worden vervaardigd. De in de jaren '20 opgerichte onderneming heeft ongeveer 15 personen in dienst; men werkt in 1990 met een wisselend aantal uitzendkrachten.
  Peter van den Dongen 2022/12/05 04:53
 • Kerkgebouwenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKerkgebouwen

  Door de eeuwen heen hebben de verschillende geloofsgemeenschappen kerken in de Zaanstreek gebouwd. Soms ging het daarbij om tamelijk grote gebouwen, vaker om meer bescheiden ruimten. Veel van deze kerkgebouwen zijn allang weer verdwenen, andere bleven bestaan. Aangenomen mag worden dat er meer dan honderd ooit gebruikte kerkgebouwen te noemen zouden zijn. In meer dan zestig ervan worden nog regelmatig diensten gehouden.
  Peter van den Dongen 2022/12/02 05:42
 • Branden.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBranden.

  In de loop van de eeuwen is de Zaanstreek geteisterd door een groot aantal branden

  Uit de geschiedenis zijn de branden van 1664 in Jisp, 1702 in Krommenie en 1878 in Zaandijk het meest bekend. Daarnaast heeft zich een groot aantal branden bij olie- en
  Winnie de wit 2022/11/28 17:54
 • Rooms-katholiekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRooms-katholieken

  Naar rooms-katholieke opvatting is de kerk de door Christus ingestelde noodzakelijke maatschappij, die alle gedoopten groepeert onder de leiding van de wettige kerkelijke gezagsdragers, in het bijzonder de Paus van Rome. De kerk heeft tot doel de gelovigen behulpzaam te zijn in hun streven naar hun bovennatuurlijke eindbestemming en beschikt daartoe over een drievoudige macht, te weten wijdingsmacht, rechtsmacht ofwel de eigenlijke maatschappelijke macht, en leergezag. Met dit…
  Peter van den Dongen 2022/11/14 23:47
 • Hervormden, Nederlandsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHervormden, Nederlands

  Omvangrijkste geloofsrichting in de Zaanstreek; reeds vroeg vertegenwoordigd. Het aannemen van het beroep dat Oostzaan, gecombineerd met Oostzaandam, in 1578 uitbracht op Bartel Jacobsz, tot predikant, is als het ware het begin van de hervormden in de Zaanstreek. Bartel Jacobsz, pastoor van Oostzaan en Oostzaandam zwoer in 1569 het Roomse geloof af, door op de
  Peter van den Dongen 2022/11/11 05:21
 • Gereformeerdenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGereformeerden

  Kerkstroming, afsplitsing van de Nederlands Hervormde Kerk, met vanaf het begin een bescheiden aanhang in de Zaanstreek.

  Vanaf 1834 vonden overal in Nederland afscheidingen plaats van kleine groepen protestanten die zich niet meer thuis voelden in de Nederlands Hervormde Kerk. Sinds het 'Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden' van Koning Willem I (waarin de naam Nederlands Gereformeerde Kerk was veranderd in Nederlands Hervormde…
  Peter van den Dongen 2022/11/11 05:14
 • Tienen, Hendrik vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTienen, Hendrik van

  Amsterdam, 28 september 1861 – Den Haag, 12 april 1950

  Burgemeester, die zowel in Wormerveer als in Zaandam burgemeester is geweest. Hij promoveerde in 1885 cum laude tot doctor in de staatswetenschappen op het academisch proefschrift 'Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente'. Tot doctor in de rechtswetenschappen promoveerde hij op stellingen. Van 1887 tot 1895 was als lid van de
  Henk Krigee 2022/10/29 12:51
 • Brinkman, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBrinkman, Willem

  Een prominent figuur in de hulpverlening aan onderduikers, en dan vooral aan ondergedoken Joodse kinderen, is de Zaandamse boekhandelaar Willem Brinkman. Omstreeks 1942 hoort hij in de Gereformeerde kerk aan de Vinkenstraat dominee
  Fred Seesing 2022/10/25 18:29
 • Zaanse Geschiedenisquizplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Geschiedenisquiz

  De Grote Zaanse Geschiedenisquiz is een initiatief van Gemeentearchief Zaanstad en de Vereniging Zaans Ergoed. De quiz wordt jaarlijks gehouden tijdens de maand van de geschiedenis in oktober.

  De quiz werd voor het eerst gespeeld in 2016, tijdens de presentatie van de Zaanwiki, in de Raadszaal van het
  Merel Kan 2022/10/16 09:38
 • 20221006_gzgq_ter_publicatie.pdf aangemaakt — Merel Kan 2022/10/16 09:33
 • Vrouwencentrum - Van Maidenhois tot Vrouwencentrum 1981-2003plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwencentrum - Van Maidenhois tot Vrouwencentrum 1981-2003

  Eind jaren ’70 waren er al veel groepen voor vrouwen actief in de Zaanstreek. Op 21 maart 1981 opent Hedy d'Ancona het eerste Vrouwencentrum in de Zaanstreek 't Maidenhois in de Mauritsstraat in Zaandam. In 1982 wordt de huur opgezegd.
  Gisela Hoeve 2022/10/03 14:11
 • volwassenenonderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenonderwijs.

  Onderwijs speciaal gericht op meisjes is gedurende de 20-ste eeuw in Nederland een normaal verschijnsel. Onderwijs heeft in dit kader nog vaak tot doel de meisjes voor te bereiden op hun rol in de samenleving. De emancipatorische doelstelling van onderwijs komt mpas in de loop van de 20-ste eeuw in beeld. Voor de Zaanstreek begint onderwijs voor meisjes al in 1839 als in Zaandam een speciale meisjesschool wordt opgericht, de Jonge Juffrouwenschool genoemd. Deze school is er sp…
  Gisela Hoeve 2022/10/03 14:08
 • Kakes-Veen, Inaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKakes-Veen, Ina

  Zaandam 2 november 1926 - 14 april 1985

  Catharina Cornelia (Ina) Kakes-Veen, eerste voorzitter van CDA Zaanstad (1973-1984), eerste vrouwelijke hoogheemraad van Uitwaterende Sluizen, zeer actief in de vrouwenbeweging. “Het is ongehoord hoe liefdeloos in mijn eigen land met de vrouw wordt omgesprongen
  Gisela Hoeve 2022/10/03 13:51
 • Krom-de Vries, Guurtjeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrom-de Vries, Guurtje

  Guurtje Krom-de Vries laat in de raad van Wormerveer, waarin ze in 1919 als enige vrouw wordt gekozen, een duidelijk socialistisch en feministisch geluid horen. Ze is in aanraking gekomen met het socialisme via haar man, een fabrieksarbeider. Met haar echtgenoot behoort ze in 1909 tot de oprichters van de Arbeiderscoöperatie Voorwaarts. Al voor ze in de raad plaatsneemt, publiceert ze regelmatig artikelen over de positie van vrouwen. Daarbij houdt ze wel de SDAP_lijn aan:…
  aangemaakt — Gisela Hoeve 2022/10/03 12:37
 • Vrouwen in de politiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwen in de politiek

  Begin 20-ste eeuw ontstaan, in navolging van onder meer de Engelse suffragette-beweging, een kiesrechtstrijd. Ook in de Zaanstreek zetten tal van (meestal socialistische en liberale) vrouwen zich in voor gelijke rechten in de politiek. Zo ontstaan in Zaandam (1910), Koog-Zaandijk (1912), Wormerveer (1915) en Wormer (1917) afdelingen van de Bond van Sociaal-democratische Vrouwenpropagandaclubs. Verscheidene Zaanse partijen richten in de loop der jaren vrouwenafdelingen op.…
  Gisela Hoeve 2022/10/03 12:16
 • Dongen, Maria vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDongen, Maria van

  Zaandam 23 maart 1928 - Zaandam 20 oktober 2012 Maria van Dongen 1928-2012 Operazangeres, sopraan, met een internationale carrière, woonde enige tijd in Zwitserland.

  In 1957 won Maria van Dongen de eerste prijs bij het Internationale Vocalistenconcours te Den Bosch. In 1958 viel ze in de prijzen bij het Concours van Genève. Dit leverde haar een contract op dat haar vanaf 1959 zes jaar verbond aan de opera van Zürich waar zij haar debuut maakte als Leonore in Verdi's La forza…
  Peter van den Dongen 2022/10/02 10:13
 • Dongen, Aleida vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDongen, Aleida van

  Zaandam, 11 december 1933 - Zaandijk, 19 september 2022

  Derkjen Aleida van Dongen, concert- en liedzangeres, dirigente, leerlinge van Annie Hermes en Jac. Kort. Zij verleende haar medewerking vele jaren aan concerten in binnen- en buitenland. Samen met haar pianobegeleidster gaf ze door het hele land liederenrecitals. Ook werkte ze mee aan uitvoeringen van oude muziek met het Ateliertrio van Jaap Spigt. Samen met haar man Hans Pos vormde zij jarenlang het hart van de
  Peter van den Dongen 2022/10/02 09:28
 • Molenaar, Marleenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenaar, Marleen

  16 mei 1963

  Voetbalster en international die bij het vrouwenelftal van KFC speelde.

  Als kind is Marleen al regelmatig op het voetbalveld te vinden. Op haar zestiende maakte ze haar debuut voor het eerste elftal van KFC. Juist deze amateurclub hecht veel waarde aan een goed functionerend vrouwenteam en ziet het team in de hoogste regionen van het vrouwenvoetbal uitkomen. Onder leiding trainer Ed Molenaar en elftalleider Rick van Rooijen boekt KFC in 1985, 1989 en 1993 zeges i…
  [Molenaar, Marleen] — Jan Admin 2022/09/30 10:56
 • Week in-Week uitplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeek in-Week uit

  Was een wekelijks op donderdag huis aan huis verspreid blad, als voortzetting van de eerdere wekelijkse huis aan huis-verspreiding van dagblad De Typhoon. Het eerste kennismakingsnummer verscheen in De Typhoon van 30 november 1976. Het eerste zelfstandige nummer verscheen op 16 december 1976. Week in-Week uit was een uitgave van Uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland bv, eerder: De Typhoon bv, een werkmaatschappij van Damiate Holding te Haarlem.
  Peter van den Dongen 2022/09/28 03:18
 • Janssens, Pierreplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJanssens, Pierre

  Venlo, 12 mei 1940 - Hoorn, 20 mei 2022

  mr. Pierre Maria Gemma Paulus Janssens, burgemeester van Wormer van 1975 tot 1982, daarna van Hoorn. Na een studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam, voltooid in 1966, werkte Janssens als wetenschappelijk medewerker aldaar en voorts als ambtenaar te Amsterdam en als medewerker van de Wiardi Beckmanstichting. Van 1970 tot 1974 zat hij voor de PvdA in de gemeenteraad van zijn woonplaats Monnickendam.
  Peter van den Dongen 2022/09/28 03:14
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laatste_veranderingen.txt
 • Laatst gewijzigd: 2023/02/10 13:25
 • door jan