feniks1

Dit is een oude revisie van het document!


===== Feniks. dt

Pelmolen te Oostzaandarn. De molen vv erd gebouw-d in 1751 als grootste pelmolen v-aii de Zaanstreek. Hij heeft gestaan ten westen en op enige afstand v an de Watering. en werd iii 1869 afgebroken en herbouvv-d op de plaats van de verbrande pelmolen De Jonge Prinses. vviens naam hij toen ov ernam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/feniks1.1445419132.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:03
  • (Externe bewerking)