natuurbad

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Hockeyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHockey

  Balspel, gespeeld op een veld van 91 bij 55 meter door twee elftallen. De harde kleine bal wordt voortbewogen door een stok (stick) met een platte en een bolle kant. Alleen met de platte kant mag de bal gespeeld worden. Bij de doelen zijn doelgebieden (slagcirkels). Een geldig doelpunt kan alleen gemaakt worden als een speler van de aanvallende partij de bal binnen de cirkel heeft aangeraakt voor hij over de doellijn gaat.
 • Landschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLandschap

  Een landschap is het totaalbeeld van aan het aardoppervlak waarneembare verschijnselen, dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt.

  In veel publicaties wordt, afhankelijk van de specialisatie van de auteur, slechts een beperkt aantal van deze verschijnselen behandeld, zoals reliëf, begroeiing, bebouwing, enzovoort. De kenmerken van het landschap zijn onder meer het gevolg van aan en boven het aardoppervlak opgetreden en (nog) optredende natuurlijke processen, daarnaast werden …
 • Recreatiegebiedenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRecreatiegebieden

  In de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening werd onder meer gesteld dat in de ruimtelijke problematiek van de openluchtrecreatie het kardinale punt was gelegen bij de voorzieningen voor de dagrecreatie. Voor bepaalde grote steden en stedelijke agglomeraties waren de bestaande recreatievoorzieningen onvoldoende of te ver af gelegen. Daarom werd gepleit voor de vorming van 28 'elementen van formaat' nabij de stedelijke agglomeraties. Een daarvan was
 • Sportaccommodatiesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSportaccommodaties

  Voorzieningen ten behoeve van sportbeoefening. gefinancierd uit gemeenschapsgelden en/of particuliere middelen. De navolgende opsomming kan niet meer dan een “momentopname zijn. Voortdurende veranderingen hebben plaats. onder meer door bezuinigingen. fusies van verenigingen en het verminderen van gemeentelijke accommodaties. Daarnaast is er een toename te constateren van particuliere accommodaties. met name op het gebied van de racketsporten. ln de toekomst wordt een verdere …
 • Wijde Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWijde Wormer

  Voormalig meer, in 1626, na een eerdere mislukte poging in 1624-'25, drooggemalen en sindsdien een waterschap, dat in de jaren `80 van de 20e eeuw bij de samenvoeging tot het waterschap De Waterlanden werd betrokken. De Wijde Wormer, met een oppervlakte van ongeveer 1514 hectare, is geheel omgeven door een ringvaart, aan de oostelijke zijde na de watersnood van 1825 afgedamd. In het noorden wordt het waterschap begrensd door het voormalige heemraadschap Wormer, Jisp en Neck, in het…
 • Zaanse Golf Clubplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Golf Club

  Golfbaan van de Zaanse Golf Club, gelegen aan de Zuiderweg 68 te Wijdewormer. De baan is nauw verweven met het verleden van de Zaanstreek. De 18 holes golfbaan ligt in een prachtig natuurgebied met rondom eeuwenoude weidse polders.
 • Zwembadenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwembaden

  In het vele open water in de Zaanstreek is mogelijk altijd al gezwommen, hoewel het in de 19e eeuw en daarvoor blijkbaar weinig gebruikelijk was zich vrijwillig te water te begeven. Pas aan het eind van de 19e eeuw werden daarvoor - aan of in buitenwater - zwembaden gebouwd.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/natuurbad.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/13 18:15
 • door jan