hockey

Balspel, gespeeld op een veld van 91 bij 55 meter door twee elftallen. De harde kleine bal wordt voortbewogen door een stok of stick met een platte en een bolle kant. Alleen met de platte kant mag de bal gespeeld worden. Bij de doelen zijn doelgebieden dan wel slagcirkels. Een geldig doelpunt kan alleen gemaakt worden als een speler van de aanvallende partij de bal binnen de cirkel heeft aangeraakt voor hij over de doellijn gaat.

Aanvankelijk speelde men in mixed teams met een stick met twee afgeplatte kanten. En een grotere, zachte bal, de sinaasappel. Ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928 ging hockey in ons land over op de internationale regels.

De Kraaien

In de Zaanstreek kan deze sport in verenigingsverband worden beoefend bij één vereniging, de Zaanse Hockey- en Cricket Club De Kraaien, opgericht in 1922. Tot 1940 bleef De Kraaien een kleine exclusieve club van 30 á 50 leden. Aanvankelijk speelde de Zaanse hockeyclub op een weiland in Koog. Op de plaats waar nu het viaduct van de Coentunnelweg ligt, dat voor een gulden per jaar werd gehuurd van de heer K. Honig. De leden zorgden zelf voor een primitieve drainage en voor de bemaling van dit weiland, dat veelvuldig onder water stond. Met de modder van dat veld hangt het gekozen kostuum samen: zwart shirt en zwarte broek/rok.

Westzanerdijk

In 1932 verhuisde De Kraaien naar een eveneens slecht veld aan de Westzanerdijk in Zaandam en in 1934 naar Wessanen's sportpark in Wormerveer, dat in 1952, er waren toen 180 leden, in eigendom werd verworven. Ledengroei en de slechte geschiktheid van terreinen op de veengrond leidden tenslotte tot de stichting van het huidige complex in de Wijde Wormer dat in 1960 werd betrokken naast Natuurbad Wijdewormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNatuurbad Wijdewormer

Voormalig zwembad met ligweiden, in de volksmond ook wel het Wormerbad, Wormergat of Wormerplas genoemd, gelegen in de zuidoosthoek van de Wijde Wormer, op de plek waar tijdens de overstroming van 1825 een 'wiel' was ontstaan. Het water in dit diepe meertje bleef door de aanwezigheid van enkele wellen van goede kwaliteit, hoewel er aanvankelijk door enige er op lozende boerderijen verontreiniging optrad.
.

Met de verhuizing naar het huidige complex werd het prestatieve element versterkt. Bekende spelers heeft De Kraaien slechts weinig gekend. In de jaren zestig speelde het dameslid Stans Snuif enkele wedstrijden in het nationale dameselftal; de Nederlandse record-international Paul Litjens speelde in zijn jonge jaren drie seizoenen voor De Kraaien. Voorts mocht keepster Marie van de Stadt omstreeks 1955 enkele malen het doel verdedigen van het nationale B-elftal.

Inmiddels telt het sportcomplex vijf velden, een kunstgrasveld en een clubhuis. De vereniging is eigenaar van het sportcomplex, waarop sinds juni 1987 het eerste Zaanse kunstgrasveld ligt. De aanlegkosten bedroegen 385.000 gulden.

In 1990 spelen de elftallen van De Kraaien in de regionale tweede klasse. Een wat bedrieglijke naam: erboven staat een semi-regionale eerste klasse, daarboven landelijke overgangsklassen en een hoofdklasse. Van oudsher heeft de vereniging een recreatieve instelling gehad, waarbij het beoefenen van de sport belangrijker werd geacht dan de verrichte prestaties.

De Kraaien is trouw aan de tweejaarlijkse sportuitwisseling met de Engelse plaats Reading, ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Gedurende enkele jaren heeft De Kraaien een cricketafdeling gekend, die bij gebrek aan belangstelling weer is opgeheven. Slechts het woord cricket in de verenigingsnaam herinnert eraan.

De vereniging telde in 1990 omstreeks 530 leden. Ruim de helft van de leden is jonger dan 19 jaar; qua bezetting is het aantal mannen en vrouwen ongeveer gelijk.

J. de Vries

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hockey.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/31 10:53
  • door zaanlander