onselder

Dit is een oude revisie van het document!


==== Onselder, Dirk Hendricus van (Amsterdam 1906). Bestuurlid van een groot aantal maatschappelijke organisaties. Dick van Onselder werd in 1931 filiaalchef van de Arbeiderspers-boekhandel te Zaan- dam. In de oorlog zorgde hij voor de ver- spreiding van het illegale blad “Paraaf in Oostzaan en Zaandam. Na de oorlog raakte hij bij een aantal maatschappelijke organisa- ties betrokken. Hij was onder meer mede-op- richter van Humanitas Zaanstreek en raakte betrokken bij de Zaandamse Gemeenschap. Nadien volgde een kleine dertig bestuurs- functies, onder meer bij de Zaanse VVV, Stichting J umelage, Dienstencentrum Be- jaarden Zaanstad, Stichting De Speeldoos, Coöperatie Zaanstreek-Waterland en Al ge- meen Maatschappelijk Werk Zaanstreek. In 1980 kreeg hij voor zijn vele verdiensten voor het Zaanse verenigings- en stichtingsle- ven de erepenning van de gemeente Zaan- stad. Tien jaar later had hij nog altijd zitting in enkele besturen.

  • onselder.1447959324.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2015/11/20 17:08
  • (Externe bewerking)