schoute2

Dit is een oude revisie van het document!


Blikbedrijf, opgericht in 1902 als loodgieterswerkplaats aan de Lagedijk te Zaandijk. In het begin werd hoofdzakelijk reparatiewerk verricht, maar al spoedig werd ook de vervaardiging van emballage-artikelen ter hand genomen. Daar het pand aan de Lagedijk voor al deze werkzaamheden te klein werd - inmiddels waren enige knechts in dienst getreden - verhuisde het bedrijf in 1908 naar een groter pand aan de Parkstraat 6 in Zaandijk. De loodgieterswerkzaamheden werden daar verdrongen door het lucratievere blikemballage bedrijf; een proces dat tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog geheel voltooid was. De produktie bestond toen bijna uitsluitend uit ` general line' bussen, zoals die voor olie, verf, vernis en drukinkt, waarbij de afzet zich door de vraag van de nabijgelegen Zaanse industrie goed kon ontwikkelen. Indien nodig maakte Schoute ook andere artikelen, zoals sigarendozen, blikken binnenkisten. cacaobussen en bussen voor bakkerijgrondstoffen. De overgang van produktie van de ene naar de andere soort leverde geen moeilijkheden op, omdat het handwerk overheerste; er werkten ongeveer 15 man in het bedrijf. Na het overlijden van J. Schoute in 1939 zetten zijn drie zoons de zaak voort als vennootschap onder firma. Van deze drie zou alleen G. Schoute overblijven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd aanvankelijk zo veel mogelijk doorgewerkt, maar in de latere oorlogsjaren kwam het werk geheel stil te liggen. Na de oorlog kocht G. Schoute enige nieuwe machines en in 1948 verhuisde het bedrijf naar een ruimere fabriek,“De Veemboer' aan het Zuideinde 19 te Wormerveer. Op dat moment waren er 20 personeelsleden. Aangezien het loon vrij hoog lag en het moeilijker werd om voldoende arbeiders aan te trekken besloot Schoute in 1950 om naar Klazinaveen te vertrekken, alwaar een nieuw fabrieksgebouw werd gehuurd. Na het verdwijnen van de turfstekerij kwam in die omgeving de industrie op en groeide het bedrijf gestaag. In 1957 moest de heer Schoute om gezondheidsredenen het werk staken en kwam het bedrijf door gebrek aan goede leiding aanvankelijk in moeilijkheden. Mevrouw M. Schoute-van Heun nam toen de administratie over en haar zoon Jan Dick Schoute kreeg de leiding van het bedrijf. De zaak draaide uitstekend met een totaal aantal medewerkers van 35 personen. ln 1968 nam Schoute het bedrijf formeel van zijn ouders over. In het begin van de jaren '70 werd een reorganisatie doorgevoerd waarbij het aantal medewerkers tot 18 personen werd teruggebracht. De goede tijd bleek echter voor het bedrijf voorbij. ln 1977 werd de bedrijfsuitoefening beeindigd. J. Kriek

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/schoute2.1451998611.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:13
  • (Externe bewerking)