zaanweg

Dit is een oude revisie van het document!


Deel van de lage dijk langs de Zaan, tussen het Noordeinde en de Dubbele Buurt te Wormerveer. De bebouwing van de lage dijk te Wormerveer is afwijkend van die in de andere Zaangemeenten. Werden elders woningen buitendijks gebouwd, in Wormerveer bleef de dijk direct aan het water grenzen; de panden staan daarachter, met de voorgevel naar de Zaan gericht. De Zaanweg is waarschijnlijk een van de eerst bewoonde delen van de Zaanoevers. Bij het Noorderveer, waarnaar Wormerveer vernoemd werd, ontstond vermoedelijk al in de 15e eeuw bewoning. De aaneengesloten bebouwing van de Zaanweg moet veel later gedateerd worden, waarschijnlijk was daar pas in de loop van de 17e eeuw sprake van. Het uiterlijk van de Zaanweg wordt voor een belangrijk deel bepaald door de grote stenen “patriciërs-woningen' die er in de 19e eeuw verrezen. De bewoningsgeschiedenis van de Zaanweg werd nauwgezet beschreven door J. Aten in “Wormerveer langs Weg en Zaan' (Wormerveer 1967).

  • zaanweg.1451927332.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2016/07/08 00:01
  • (Externe bewerking)