Opdracht van een werk of levering na vergelijking der inschrijvingen in de Bouwnijverheid en tot in de 19e eeuw ook in andere sectoren.

Aanbesteding geschiedt tegenwoordig door inlevering van gesloten en ondertekende inschrijvingsformulieren; het werk wordt tijdens of na een openbare of besloten bijeenkomst doorgaans gegund aan de laagste inschrijver. Vroeger bestond het gebruik dat tijdens deze bijeenkomst van opdrachtgever en inschrijvers werd ingezet tegen lagere prijs dan de laagste inschrijving.

Dit bedrag werd vervolgens steeds enigszins verhoogd, tot door één der aanwezigen werd gemijnd. De opdrachtgever kon zo soms een voordeliger prijs bedingen. Aanbestedingen vonden niet alleen in de bouwnijverheid plaats, maar tot in de 19e eeuw bijvoorbeeld ook voor de levering van zeildoek aan onder meer de marine. Met het oog op deze aanbestedingen hadden de Krommenieër zeildoekfabrikanten een 'Aannemings-vereniging' opgericht.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/aanbesteding.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)