adderenbos

Dit is een oude revisie van het document!


Voormalig bos bij de Ham, westelijk van Krommenie. De naam komt voor in een handvest van september 1357 (Ende die dyck sal leggen tusschen den Adderenbosch ende dat Westeynde van 't Delfrack) en wordt genoemd door H. Soeteboom, Hendrick Jacobsz. in de Zaanlandse Arcadia (1658) met ondermeer de vermelding “Hier waren in mijn jonge jaren nog een meenigte van Boomen'. Ook de naam Edersbosch komt voor. De oude aanduiding Busch (nog herkenbaar in: Bus en Dam, en als naam voor de smalle dijkweg langs de Ham) betekent ook bos. Het Adderenbos moet zich bevonden hebben bij de huidige Bus Dat zich bij Krommenie een kasteel of slot met de naam Adderen-bos zou hebben bevonden is, naar door G.J. Honig is aangetoond, onjuist.

  • adderenbos.1446237972.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2015/10/30 21:46
  • door jan