admiraalzeilen

Het manoeuvreren van pleziervaartuigen ( in de Zaanstreek vooral boeiers) in verband. In de 17e eeuw lieten verschillende Admiraliteiten of Admiraliteitscolleges in de Republiek der Zeven Provinciën hun zeilschepen bij wijze van vlootschouw in formatie manoeuvres uitvoeren. Wanneer dit gebruik door de pleziervaart is overgenomen is onbekend.

In Zaandam werd bij de bezoeken van keizer Alexander van Rusland (juli 1814) en kroonprins Willem II met zijn echtgenote Anna Paulowna (september 1831) reeds door boeiers en andere zeilschepen een demonstratie gegeven van het varen in formatie. Bij laatstgenoemde gelegenheid leidde windstilte overigens tot het gedeeltelijk mislukken der vertoning. Tot heden wordt, zij het sporadisch, het admiraalzeilen met gepavoiseerde schepen om min of meer folkloristische redenen herhaald, onder meer op de Zaan ter hoogte van de Zaanse Schans.

Het is daarbij gebruikelijk dat het grootste vaartuig (de “admiraal') een sterk wisselende koers vaart, regelmatig overstag gaat enzovoort. Deze scheepsbewegingen worden zoveel mogelijk tegelijkertijd en met handhaving van gelijke afstanden ook door de overige schepen uitgevoerd.

Admiraalzeilen door Zaanse schepen (voornamelijk boeiers) op het IJ, naar een tekening van Adam Silo (1670-1760).
Silo was onder meer de leermeester scheepstekenen van Czaar Peter de Grote.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/admiraalzeilen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)