ambacht

Oorspronkelijk vooral een ondergeschikte openbare betrekking: men sprak onder andere van schout-ambacht, bode-ambacht enzovoort. De diensten die door de schouten als rechtsvorderaars voor de graaf werden verricht, werden ambacht genoemd, vandaar de aanduiding Ambachtsheerlijkheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAmbachtsheerlijkheid

Historisch belangrijk begrip, waaraan drie betekenissen moeten worden toegekend:

* het aan een ambachtsheer toegekende overheidsgezag met alle daaraan verbonden rechten; * het gebied waarover dit gezag zich uitstrekte; *
voor het gebied waarin het gezag namens de graaf werd uitgeoefend.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ambacht.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 12:50
  • door jan