apostolisch

Geestelijke stroming bestaande uit verschillende gemeenten, waarvan twee in de Zaanstreek aanwezig: het Apostolisch Genootschap en de Nieuw-Apostolische Kerk Genootschap en Zendingsgemeente komen voort uit één moederkerk, die in 1833 op een landgoed bij Londen uit de Anglicaanse kerk ontstond. Gestreefd werd naar kerk-eenheid, maar desondanks deden zich verscheidene splitsingen voor. In Nederland waren de apostelen actief vanaf 1863. Belangrijk werd vooral de Hersteld-Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen. Hiervan splitste zich in 1951 het Apostolisch Genootschap af. De Zendingsgemeente veranderde de naam toen in Nieuw-Apostolisch.

Doel van het Apostolisch Genootschap werd het herontdekken en levend maken van de oorspronkelijke bedoelingen van Jezus Christus, terwijl de Nieuw-Apostolische Kerk zich kenmerkt door de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus en een streven naar eenheid in de kerk, herstel van de ambten uit de tijd der apostelen en het sacrament der verzegeling der gelovigen. Vermoedelijk in 1899 kwamen de eerste Zaankanters in aanraking met het Apostolische werk. Een aanvankelijk zeer klein aantal leden kwam met regelmaat bijeen in een woonhuis aan de Zaandamse Botenmakersstraatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBotenmakersstraat

Straat in Westzaandam ten zuiden van het Wijnkanspad, eerder Botenmakerspad en Jan Voogtenpad geheten.

De naam Botenmaker komt van Floris Jansz. Botenmaker, bewoner van het pad, die voor het eerst genoemd wordt in een akte uit 1645 als hij een huis koopt op het Voochtenpad. De naam Voogtenpad is lastig te koppelen aan een bewoner van het pad aangezien er meerdere personen met deze 'achternaam' genoemd worden op dit pad.
en later in achtereenvolgens twee Molenpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenpad

Voormalig pad in oostelijk Zaandam (in 1952 herdoopt in Molenstraat). Het dankte zijn naam aan de korenmolen De Haan.In 1668 kreeg het een padreglement.

In Westzaandam bevond zich ook een Molenpad, deze lag ten noorden van de Botenmakersstraat. Ook Jisp heeft een Molenpad, dat van de brug in de Dorpsstraat bij Het Zwet in noordelijke richting loopt.
-panden. De gemeente groeide snel: in 1905 waren er al honderd leden. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was dat aantal 340. Deze groei noopte de gemeente in 1907 een nieuwe kerk te laten neerzetten aan de Langestraat te Zaandam, die nadien meermalen werd vergroot.

In 1922 werd aan het Gorterspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGorterspad

Pad te Zaandijk. westelijk vanaf de Lagedijk. Het Gorterspad ontstond in de tweede helft van de l'i'e eeuw. De naamsoorsprong is niet bekend. mogelijk woonden er personen met de familienaam Gorter aan het pad. mogelijk was er een gorterij (grutterij) aan gevestigd. De naam komt overeen met die van de
te Zaandijk een tweede gebouw betrokken, waar de toen ca. zestig leden uit de noordelijke Zaangemeenten samenkwamen. Beide geloofsgemeenschappen onderhielden nauwe banden. Het merendeel van de Zaanse lidmaten sloot zich bij de afscheiding in 1951 aan bij het Apostolisch Genootschap, dat ook de twee kerkgebouwen in gebruik kreeg. Het gebouw in Zaandam was privé-eigendom van iemand die lid werd van het Apostolisch Genootschap, en het pand in Zaandijk werd gehuurd van de Zendingsgemeente (sedertdien de Nieuw-Apostolische Kerk). De Nieuw-Apostolische Kerk betrok een omgebouwd huis aan de Parkstraat te Zaandam. Het Apostolisch Genootschap wist zich na de afscheiding te handhaven.

In Zaandijk stabiliseerde het aantal lidmaten zich op circa 200. In Zaandam waren in de jaren '50 ca. 340 lidmaten ingeschreven, dit aantal daalde tot 240 in 1988. In Zaandam kreeg het Genootschap in 1954 de beschikking over de voormalige Waterlands-Doopsgezinde Vermaning aan de Oostzijde te Zaandam, 'De Doofpot'. De gemeente te Zaandijk verhuisde in 1964 naar een nieuw gebouwd pand aan de Tuinstraat. De Nieuw-Apostolische Kerk hield in de Zaanstreek na de splitsing slechts 40 leden over. Dit aantal groeide nadien tot ca. 160 leden. In 1970 werd een moderne stolpdakkerk aan de Tjotterlaan in gebruik genomen.

Ger Jan Onrust

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/apostolisch.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)