apotheken

Inrichtingen waar geneesmiddelen worden bereid en/of ten verkoop worden aangeboden. Een zeer groot deel dezer middelen kan niet vrij worden verkocht, maar mag uitsluitend op recept van huisarts of specialist worden afgegeven. In verband hiermee en ter controle door de overheid is het aantal vestigingen beperkt.

In de Zaanstreek zijn 14 apotheken gevestigd (1988), waarvan 12 in Zaanstad, 1 in Oostzaan en 1 in Wormer. Inrichting en bedrijfsvoering zijn aan strenge overheidseisen onderworpen. Aan het hoofd dient een bevoegde en universitair gevormde apotheker te staan, terwijl ook het personeel aan opleidingseisen dient te voldoen. Het veronachtzamen of verwaarlozen van deze voorwaarden is strafbaar; in het belang van de volksgezondheid wordt van overheidswege een stringent toezicht uitgeoefend.

Naast zelfstandige apotheken waren in het verleden apotheekhoudende artsen van belang bij de geneesmiddelenbereiding en -afgifte Door de toename van zowel het aantal middelen als het aantal daarin van door de farmaceutische industrie gefabriceerde (verpakte) geneesmiddelen is het instituut der apotheekhoudende artsen in althans de stedelijke samenleving verdwenen.
Zie voorts: Gezondheidszorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg

Gezondheidszorg
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/apotheken.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)