arbeiderspers

Dit is een oude revisie van het document!


In 1929 door de SDAP en NVV te Amsterdam opgerichte drukkerij en uitgeverij. Voor de Tweede Wereldoorlog groeide het bedrijf snel uit door onder meer de produktie van kranten en tijdschriften, waaronder “Het Volk” als landelijk dagblad met een grote oplage. Na de oorlog werd dit laatste voortgezet als “Het Vrije Volk'. In de jaren '60 liep de oplage sterk terug, mede hierdoor kwam de Arbeiderspers in moeilijkheden. Het bedrijf werd tenslotte opgeheven, de panden aan het Hekelveld te Amsterdam werden verkocht (er kwam hotelbouw voor in de plaats) en de boekenuitgeverij werd zonder binding met de socialistische oorsprong verzelfstandigd, waarbij de naam Arbeiderspers gehandhaafd bleef. Redactie, produktie en administratie van Het Vrije Volk werden naar Rotterdam verplaatst. De Arbeiderspers had een vestiging in de vorm van een boekhandel te Zaandam. Reeds in 1923 was hier op aandringen van de SDAP een socialistische boekhandel onder de naam “Ontwikkeling” gevestigd. Deze winkel, gevestigd aan de Dam en na verloop van tijd het belangrijkste verkooppunt van boeken in de Zaanstreek. werd begin jaren '30 door de Arbeiderspers (AP) overgenomen. Lang was DH. van Onselder de drijvende kracht van deze zaak. Na de opheffing van het hoofdbedrijf kwam de Zaandamse boekhandel in andere handen en volgde verplaatsing naar de Gedempte Gracht (op de plaats van de vroegere Waag). De AP-Standaardboekwinkel maakt thans deel uit van een keten van Bruna-vestigingen.

  • arbeiderspers.1444584206.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2015/12/30 11:42
  • (Externe bewerking)