arbeiderspers

In 1929 door de SDAP en NVV te Amsterdam opgerichte drukkerij en uitgeverij. Voor de Tweede Wereldoorlog groeide het bedrijf snel uit door onder meer de productie van kranten en tijdschriften, waaronder 'Het Volk' als landelijk dagblad met een grote oplage. Na de oorlog werd dit laatste voortgezet als 'Het Vrije Volk'. De in 1967 overleden IsaƤc Baart, burgemeester van Zaandam, was vele jaren door de PvdA afgevaardigd commissaris voor de nv De Arbeiderspers en later president-commissaris. In de jaren '60 liep de oplage sterk terug, mede hierdoor kwam de Arbeiderspers in moeilijkheden. Het bedrijf werd begin 1971 opgeheven.

Slopershamer dreunden februari 1971 tegen de muren van het gebouw van de Arbeiderspers aan het Hekelveld. Na het vertrek van Het Vrije Volk uit de hoofdstad werd de weg vrijgemaakt voor de Sonesta International Hotel Corporation uit Boston (VS) om er een hotelcomplex neer te zetten. Vanaf de plek waar het gebouw van de Arbeiderspers stond leidde een ondergrondse gang naar de Lutherse Kerk, die door de Amerikanen meteen is meegehuurd. In de kerk zou een groot restaurant komen.

Het laatste dat in de hoofdstad aan Het Vrije Volk deed denken was daarmee verdwenen en de boekenuitgeverij werd zonder binding met de socialistische oorsprong verzelfstandigd, waarbij de naam Arbeiderspers gehandhaafd bleef. De uitgeversmaatschappij Arbeiderspers NV en Querido's Uitgeverij NV, bereikten overeenstemming over een hechte samenwerking op het gebied van administratie, produktie en verkoop. De Arbeiderspers werd ondergebracht bij Querido aan het Singel. Beide bedrijven zetten hun activiteiten onder eigen naam voort. Redactie, productie en administratie van Het Vrije Volk werden naar Rotterdam verplaatst.

De Arbeiderspers had een vestiging in de vorm van een boekhandel te Zaandam. Reeds in 1923 was hier op aandringen van de SDAP een socialistische boekhandel onder de naam 'Ontwikkeling' gevestigd. Deze winkel, gevestigd aan de Dam en na verloop van tijd het belangrijkste verkooppunt van boeken in de Zaanstreek, werd begin jaren '30 door de Arbeiderspers (AP) overgenomen. Lang was Dirk H. van Onselder de drijvende kracht van deze zaak. Na de opheffing van het hoofdbedrijf kwam de Zaandamse boekhandel in andere handen en volgde verplaatsing naar de Gedempte Gracht op de plaats van de vroegere Waag. De AP-Standaardboekwinkel maakt thans deel uit van een keten van Bruna-vestigingen.

  • arbeiderspers.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/10/01 07:00
  • door zaanlander