In 1929 door de SDAP en NVVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVakverenigingen

Organisaties van werknemers, met het doel tot gezamenlijke positieverbetering te geraken. Andere namen voor vakvereniging zijn vakbeweging, arbeidersverenigingen, werknemersverenigingen en vakcentrales. De arbeidersbeweging is van grote invloed geweest op de politieke bewustwording.
te Amsterdam opgerichte drukkerij en uitgeverij. Voor de Tweede Wereldoorlog groeide het bedrijf snel uit door onder meer de productie van kranten en tijdschriften, waaronder 'Het Volk' als landelijk dagblad met een grote oplage. Na de oorlog werd dit laatste voortgezet als 'Het Vrije Volk'. De in 1967 overleden Isaäc Baartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBaart, Isaäc

Leiden, 9 februari 1914 - Zaandam, 17 oktober 1967

Burgemeester van Zaandam van april 1966 tot oktober 1967. Isaäc Baart werd geboren te Leiden, als 15-jarige jongen trad hij in dienst bij de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij op het hoofdkantoor van de Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam; na de oorlog keerde hij terug in het vakverenigingswerk. Hij werd in 1953 secretaris van de inmiddels omgedoopte Algemene Nederlandse Metaal B…
, burgemeester van Zaandam, was vele jaren door de PvdA afgevaardigd commissaris voor de nv De Arbeiderspers en later president-commissaris. In de jaren '60 liep de oplage sterk terug, mede hierdoor kwam de Arbeiderspers in moeilijkheden. Het bedrijf werd begin 1971 opgeheven.

Slopershamer dreunden februari 1971 tegen de muren van het gebouw van de Arbeiderspers aan het Hekelveld. Na het vertrek van Het Vrije Volk uit de hoofdstad werd de weg vrijgemaakt voor de Sonesta International Hotel Corporation uit Boston (VS) om er een hotelcomplex neer te zetten. Vanaf de plek waar het gebouw van de Arbeiderspers stond leidde een ondergrondse gang naar de Lutherse Kerk, die door de Amerikanen meteen is meegehuurd. In de kerk zou een groot restaurant komen.

Het laatste dat in de hoofdstad aan Het Vrije Volk deed denken was daarmee verdwenen en de boekenuitgeverij werd zonder binding met de socialistische oorsprong verzelfstandigd, waarbij de naam Arbeiderspers gehandhaafd bleef. De uitgeversmaatschappij Arbeiderspers NV en Querido's Uitgeverij NV, bereikten overeenstemming over een hechte samenwerking op het gebied van administratie, produktie en verkoop. De Arbeiderspers werd ondergebracht bij Querido aan het Singel. Beide bedrijven zetten hun activiteiten onder eigen naam voort. Redactie, productie en administratie van Het Vrije Volk werden naar Rotterdam verplaatst.

De Arbeiderspers had een vestiging in de vorm van een boekhandel te Zaandam. Reeds in 1923 was hier op aandringen van de SDAP een socialistische boekhandel onder de naam 'Ontwikkeling' gevestigd. Deze winkel, gevestigd aan de Damplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDam

Straat te Zaandam die zijn naam ontleent aan de Hogedam in de Zaan, waar Zaandam naar werd vernoemd.

De Dam, die de Zaan van het buitenwater, IJ/Zuiderzee, afsloot, was in het zuiden eeuwenlang de enige landverbinding tussen de oostelijke en de westelijke Zaanstreek. Het is niet bekend wanneer de Dam precies werd opgeworpen. Zeker is dat hij er in 1314 was; vermoed wordt dat hij aan het einde van de 13e eeuw werd aangelegd. De Hogedam was van uitermate groot belang voor de ontginning en h…
en na verloop van tijd het belangrijkste verkooppunt van boeken in de Zaanstreek, werd begin jaren '30 door de Arbeiderspers (AP) overgenomen. Lang was Dirk H. van Onselderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnselder, Dirk Hendricus van

Amsterdam 6 oktober 1906 - Zaandam 8 december 2004

Bestuurlid van een groot aantal maatschappelijke organisaties. Dick van Onselder werd in 1931 filiaalchef van de Arbeiderspers-boekhandel te Zaandam. In de oorlog zorgde hij voor de verspreiding van het illegale blad Paraat in Oostzaan en Zaandam. Na de oorlog raakte hij bij een aantal maatschappelijke organisaties betrokken als mede-oprichter van Humanitas Zaanstreek en de
de drijvende kracht van deze zaak. Na de opheffing van het hoofdbedrijf kwam de Zaandamse boekhandel in andere handen en volgde verplaatsing naar de Gedempte Grachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGedempte Gracht

De Gedempte Gracht anno 1966 Hoofdwinkelstraat in Zaandam-west, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Rozengracht en ten zuiden van de Vinkestraat, lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

De naam Gedempte Gracht ontstond in 1858 toen de sloot tussen het Zilverpad (zuidkant) en het
op de plaats van de vroegere Waagplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaag

Openbaar weeghuis, hal waarin de evenaars of balansen voor het officieel afwegen van goederen waren opgehangen of opgesteld. De wagen waren meestal vrijstaand en aan drie of vier zijden van ruime ingangen voorzien. Vaak bevonden zich boven de weeghal ruimten voor bestuurders (zoals burgemeesters en weegmeesters) en militairen (zoals de schutters-krijgsraad). Voor het (verplicht gestelde) wegen van ingevoerde of uit te voeren goederen moest waaggeld betaald worden.
. De AP-Standaardboekwinkel maakt thans deel uit van een keten van Bruna-vestigingen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/arbeiderspers.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)