assendelver_wielerbaan

Toen bekend werd dat de beroemde 6-daagse wielerbaan in Rotterdam na 36 dagen in gebruik geweest te zijn in 1937 te koop was, toonde de Gemeente Assendelft met steun van omliggende gemeentes hier belangstelling voor. Aan plannen ontbrak het niet.

Om de kosten in de hand te houden stelde het gemeentebestuur voor de demontage in Rotterdam uit te laten voeren door jonge bouwvakkers uit de centrale werkplaats van Wormerveer. De opbouw zou in werkverschaffing worden uitgevoerd. Het Honigfonds stond met een voorschot klaar om werkkleding en voeding voor de werklozen aan te schaffen.

Om ook de plaatselijke bouwbond in Assendelft achter het plan te krijgen, werd een bijeenkomst belegd door SDAP-wethouder Bijl met het bestuur van de bouwbond. Voorzitter Koomen schoot het verhaal van Bijl om jeugdige werklozen in te zetten aan flarden, secretaris G. de Vries vond het zelfs een a-sociaal plan. Dit kwam bij wethouder Bijl zodanig over dat deze de vergadering verliet.

Districtsbestuurder J. Stam werd ingeschakeld om te bemiddelen, er werd een vergadering belegd; Bijl meende dat dit project goed was voor de werkgelegenheid en -ervaring voor de jeugdige bouwvakkers. Districtbestuurder J. Stam wees er op dat het initiatief voor een groot gedeelte uit particulier initiatief bestond, en dit dus niet in zijn geheel via de werkverschaffing uitgevoerd kon worden.

April 1937 verscheen in dagblad Het Volk een artikel over de plannen met de wielerbaan. Op 17 april 1937 stond het project op de agenda. De voorzitter wees op de vele werklozen en gaf aan dat er voor circa 20 man acht maanden werk in het vooruitzicht lag. Veenis van de CPN stelde hierop, het werk uit te laten voeren tegen de normale grondloon van 22,50 per week, daar de grond gemeente-eigendom is. De heer Way (RKP) was voorstander dit werk uit te laten voeren in werkverschaffing, daar het rijk 85% vergoed. Wethouder Bijl bleef in zijn beantwoording er op hameren dat de gemeenschappekijke belangen in deze zaak groot zijn. Uiteindelijk stemde de raad in met de plannen voor deze wielerbaan.

De sloop in Rotterdam duurde ongeveer anderhalve week. Voor de meesten die daar werkten was het een uitje, zij sliepen in de rennersboxen van de wielerbaan, kregen goed te eten, werkkleding hebben zij nooit gezien, er was wel wat extra zakgeld beschikbaar maar van loon was geen sprake. De baan werd binnen drie weken van Rotterdam naar Assendelft gebracht. De gemeente meende dat dit werk niet in werkverschaffing kon worden uitgevoerd. Het geld voor de opbouw van de wielerbaan kwam uit het Honigfonds, de Zaanse VVV en een bijdrage van de omliggende gemeentes. Er werden op het aandeel kapitaal renteloze obligaties uitgegeven van 25 en 10 gulden.

Op maandag 3 mei 1937 werd begonnen met de opbouw van de wielerbaan. De gehele baan was van hout, 166 meter lang, terwijl de hoogte van de vier schuine bochten 5,5 meter was. Rondom rees een tribune op. Opzichter was de heer Denonee.

De opening van de wielerbaan vond plaats op 11 juli 1937. De wielerbaan, gelegen tussen Garage Veenis en Boon Electra vormde een welkome aanwinst voor Assendelft. Van heinde en ver trokken bezoekers op om wedstrijden bij te wonen. Minpunt was dat de toeschouwers achteraan in de bochten niets konden zien, dit werd later veranderd.

De Zaankanters hebben er maar kort van kunnen genieten; in de oorlog werd de wielerbaan door de Duitsers gevorderd en gesloopt, het materiaal werd verscheept om elders te worden gebruikt voor de aanleg van Duitse startbanen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/assendelver_wielerbaan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)