Tegenwoordig hotel met maximaal 120 bedden in Assendelft, tegenover het voormalige gemeentehuis in de kom van het dorp. Vroeger tot 1911, dorpsherberg met waarschijnlijk een lange geschiedenis.

Naar verluidt is deze herberg ontstaan op de plaats van het Jachthuis van de Heren van Assendelft. Het is zeer lang gebruikelijk geweest dat de pacht van de boeren in het Huis Assumburg werd afgedragen aan de landeigenaren. Het verdient vermelding dat de gemeente Zaanstad nu een overeenkomst heeft met het hotel opdat bij onverhoopte calamiteiten (maar ook na woninguitzettingen en dergelijke) hier onderdak kan worden verschaft aan dakloos geworden ingezetenen.

https://www.deorkaan.nl/de-geveltoerist-40-t-huis-assumburg/

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/assumburg1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 13:05
  • door jan