Zaandam 31 januari 1879 - Hilversum 4 juli 1951

Barend Hendrik Bakker, geboren te Zaandam, architect, wethouder en burgemeester, was van 1 januari 1903 tot 1 januari 1906 verbonden aan het bureau van de gemeente-architect van Hilversum. Op 5 december 1911 deed hij zijn intrede in de Hilversumse gemeenteraad.

Behoudens een onderbreking van 1 september 1941 tot 7 mei 1945, tengevolge van de Duitse bezetting, maakte hij deel uit van het gemeentebestuur tot 9 juli 1947. Gedurende het langste deel van die tijd bekleedde hij het wethouderschap van 9 mei 1916 tot 13 april 1920 en 4 september 1923 tot 1 september 1941. In deze hoedanigheid was hij meermalen belast met de vervanging van de burgemeester.

Belangrijk was zijn optreden als waarnemend burgemeester na de bevrijding van 7 mei 1945 tot 1 april 1946. Nadien bleef hij nog tot 9 juli 1947 raadslid.

In de dertiger jaren, waarin hij zitting als wethouder had, beleefde het gemeentebestuur haar grootste groei- en bloeiperiode. Door zijn krachtige persoonlijkheid en heldere blik had wethouder Bakker een aanzienlijk aandeel in het toen gevoerde beleid.

Als architect werkte hij mee aan de oprichting van verscheidene bouwwerken in de gemeente. De kerk van de Nederlandse Protestantenbond aan de Tesselschadelaan vormt meest sprekende voorbeeld. Vele jaren was Bakker voorzitter van het afdelingsbestuur van deze Bond. Evenzo verbond hij zich aan talrijke instellingen in het maatschappelijk leven.

Op zijn zeventigste verjaardag, 31 januari 1947, huldigde de gemeente de in bijzondere mate op de voorgrond getreden burger door verlening van de gouden legpenning.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bakker_barend_hendrik.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)