Voormalige drukkerij te Zaandijk, aan de Provincialeweg op de grens met Koog. De omstreeks de eeuwwisseling opgerichte drukkerij muntte direct uit door de hoge kwaliteit der vervaardigde producten. Opmerkelijk daarbij was de vroege en veelvuldige toepassing van fotografie, waarvoor Bakker eigen fotografen in dienst had.

Bovendien ontwikkelde het bedrijf, waar enkele tientallen werknemers bij betrokken waren, een eigen afdeling chemigrafie of cliché-fabricage. Vermeldenswaard is dat na een staking in 1924 enkele ontslagen medewerkers die in het bedrijf een hoge graad van scholing hadden bereikt zich zelfstandig hebben gevestigd. Daardoor ontstonden de drukkerijen van C. Blank, Blank & Zn en Mercurius, opgericht door twee broers Woudt te Wormerveer. Drukkerij S. Bakker Jz. breidde zich later aanzienlijk uit, maar kwam begin jaren '80, mede ten gevolge van een aangegane fusie, in financiële moeilijkheden, waarna in 1984 liquidatie volgde.

De nog aanwezige bedrijfsgebouwen, die in het verleden tot een insnoering tot tweebaans verkeersweg van de vierbaans verbinding Zaandam-Wormerveer noodzaakten, werden overgenomen door Cacao de Zaan bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCacaofabriek de Zaan

Cacaofabriek te Zaandijk, opgericht in 1911, is uitgegroeid tot een van 's werelds grootste cacaobonen-verwerkende industrieën. Het bedrijf werd opgericht als chocoladefabriek door de Onderlinge handelsvereniging de Onderneming te Zaandijk in april 1911 in de Wilhelminastraat.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bakker_drukkerij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)